Lịch sử học bài HọNguyễn TênAnh

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Lena 72
zím cute ^w^ 43
Phát Tài Nguyễn 27
Nguyễn Thị Thùy 22
Maii Nhâtt 21
Trần Minh Nhật Anh 15
Hồngg Việt 14
Abilene Green 6
Ánh Dương 2
Trang Lê 291
Trần Kim Anh 202
Lena 184
zím cute ^w^ 128
Quốcb Éo 102
Phát Tài Nguyễn 95
Nhật Bùi 74
Tạ Quang Toàn 70
Huyền Thỏ 60
Nguyệt Nhi Nguyễn 55
Trang Lê 1056
Lena 813
nguyễn thị thu hà 577
Tạ Quang Toàn 520
zím cute ^w^ 511
Quốcb Éo 444
Nguyễn Hương 417
Nguyệt Nhi Nguyễn 368
Thần Linh Trẻ 262
Phát Tài Nguyễn 256
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Trần Minh Nhật Anh
75 % 20 phút
Lena
72 % 39 phút
Hồngg Việt
70 % 19 phút
Abilene Green
60 % 5 phút
Phát Tài Nguyễn
54 % 14 phút
zím cute ^w^
53 % 9 phút
Maii Nhâtt
42 % 28 phút
Ánh Dương
40 % 3 phút
Nguyễn Thị Thùy
37 % 35 phút
Hùynh Nhật Huy
95 % 7 phút
Ye Ni
95 % 1 phút
Hiền Phạm
90 % 2 phút
Xuân Hùng Vũ
86 % 6 phút
Ha Thuy Linh
86 % 35 phút
Trang Lê
83 % 16 phút
Thế Hải
80 % 5 phút
Trang Nhím
80 % 15 phút
Tiên Childish
80 % 5 phút
Ha Nhi
80 % 2 phút
Hùynh Nhật Huy
95 % 7 phút
Ye Ni
95 % 1 phút
Hiền Phạm
90 % 2 phút
Xuân Hùng Vũ
86 % 6 phút
Ha Thuy Linh
86 % 35 phút
Trang Lê
83 % 16 phút
Thế Hải
80 % 5 phút
Trang Nhím
80 % 15 phút
Tiên Childish
80 % 5 phút
Ha Nhi
80 % 2 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 34 50 09:53, 25/07/2019 10:07, 25/07/2019 10:53, 25/07/2019 Kết quả ôn thi
2 10 10 09:51, 25/07/2019 09:52, 25/07/2019 10:03, 25/07/2019 Kết quả luyện tập
3 10 10 09:49, 25/07/2019 09:50, 25/07/2019 10:01, 25/07/2019 Kết quả luyện tập
4 14 25 09:40, 25/07/2019 09:47, 25/07/2019 10:10, 25/07/2019 Kết quả ôn thi
5 26 151 10:53, 21/07/2019 11:08, 21/07/2019 11:43, 21/07/2019 Kết quả ôn thi
6 56 373 19:57, 19/07/2019 20:26, 19/07/2019 20:57, 19/07/2019 Kết quả ôn thi
7 6 10 19:52, 19/07/2019 19:54, 19/07/2019 20:04, 19/07/2019 Kết quả luyện tập