Lịch sử học bài Nguyễn Hoàng Ngân

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Trang Lê 82
phuong tran 49
Bạn Cũ 45
Minh Quang 39
Đinh Thị Thùy Trang 35
chuc bui 34
Tuyết Hạnh 33
Minh Thư 29
pham viet hoang 27
Ngọc Lan Lê 26
Trang Lê 339
Minh Quang 212
Hùynh Nhật Huy 182
nguyễn thị thu hà 162
Thúy Phùng 152
Đinh Thị Thùy Trang 144
pham viet hoang 115
Lê Thu Hồng 115
Ngọc Lan Lê 112
Ye Ni 99
Trang Lê 1117
Nguyễn Ngọc Khánh 565
Hùynh Nhật Huy 519
Ye Ni 448
nguyễn thị thu hà 441
Thúy Phùng 362
Minh Quang 339
subsub0201 326
Trần Thanh Huyền 267
Thúy Hằng Nguyễn 265
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn Tuân
100 % 6 phút
Diễm Quỳnh
100 % 31 Giây
Trang Lê
82 % 18 phút
Trang Nhím
80 % 9 phút
Nguyễn Ngọc Bích
80 % 1 phút
Quỳnh Minh Thi Nguyễn
80 % 14 phút
Minh Quang
78 % 20 phút
Bạn Cũ
75 % 3 phút
lan anh
75 % 31 Giây
Nhi Nina
73 % 2 phút
Thien Bao
100 % 1 phút
Diễm Quỳnh
100 % 31 Giây
Nguyễn Tuân
100 % 6 phút
Thảo Hương Nguyễn
90 % 1 phút
Tú Tiên Sinh
90 % 13 phút
Bùi Ann
90 % 2 phút
Trang
89 % 22 phút
Phạm Mai Anh
85 % 8 phút
Trang Lê
84 % 19 phút
Hùynh Nhật Huy
84 % 14 phút
Thien Bao
100 % 1 phút
Diễm Quỳnh
100 % 31 Giây
Nguyễn Tuân
100 % 6 phút
Thảo Hương Nguyễn
90 % 1 phút
Tú Tiên Sinh
90 % 13 phút
Bùi Ann
90 % 2 phút
Trang
89 % 22 phút
Phạm Mai Anh
85 % 8 phút
Trang Lê
84 % 19 phút
Hùynh Nhật Huy
84 % 14 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 25 25 22:03, 21/06/2019 22:09, 21/06/2019 22:33, 21/06/2019 Kết quả ôn thi
2 23 25 21:21, 21/06/2019 21:26, 21/06/2019 21:51, 21/06/2019 Kết quả ôn thi
3 21 25 21:09, 21/06/2019 21:18, 21/06/2019 21:39, 21/06/2019 Kết quả ôn thi
4 25 25 20:57, 21/06/2019 21:03, 21/06/2019 21:27, 21/06/2019 Kết quả ôn thi
5 23 25 20:51, 21/06/2019 20:57, 21/06/2019 21:21, 21/06/2019 Kết quả ôn thi
6 22 25 16:31, 20/06/2019 16:40, 20/06/2019 17:01, 20/06/2019 Kết quả ôn thi
7 8 10 16:28, 20/06/2019 16:29, 20/06/2019 16:40, 20/06/2019 Kết quả luyện tập
8 8 10 16:22, 20/06/2019 16:25, 20/06/2019 16:34, 20/06/2019 Kết quả luyện tập
9 10 10 16:20, 20/06/2019 16:22, 20/06/2019 16:32, 20/06/2019 Kết quả luyện tập
10 10 10 16:19, 20/06/2019 16:20, 20/06/2019 16:31, 20/06/2019 Kết quả luyện tập
11 8 10 16:16, 20/06/2019 16:17, 20/06/2019 16:28, 20/06/2019 Kết quả luyện tập
12 9 10 16:14, 20/06/2019 16:15, 20/06/2019 16:26, 20/06/2019 Kết quả luyện tập
13 7 10 16:10, 20/06/2019 16:11, 20/06/2019 16:22, 20/06/2019 Kết quả luyện tập
14 10 10 16:08, 20/06/2019 16:09, 20/06/2019 16:20, 20/06/2019 Kết quả luyện tập
15 9 10 15:56, 20/06/2019 15:59, 20/06/2019 16:08, 20/06/2019 Kết quả luyện tập
16 8 10 15:53, 20/06/2019 15:55, 20/06/2019 16:05, 20/06/2019 Kết quả luyện tập
17 6 10 15:49, 20/06/2019 15:51, 20/06/2019 16:01, 20/06/2019 Kết quả luyện tập
18 9 10 15:47, 20/06/2019 15:48, 20/06/2019 15:59, 20/06/2019 Kết quả luyện tập
19 4 5 15:44, 20/06/2019 15:45, 20/06/2019 15:50, 20/06/2019 Kết quả luyện tập
20 9 10 15:42, 20/06/2019 15:43, 20/06/2019 15:54, 20/06/2019 Kết quả luyện tập