Lịch sử học bài Thùy Trang Ngô

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Xuân Nguyễn 92
Hiệp Mai 78
Thanh Chuc 77
Đức Anh Vũ 76
lan Nguyen 52
Trang Lê 47
Minh Thư 42
Nguyễn Dương 40
Ngọc Hân Đỗ 34
Kim Quyên 23
Xuân Nguyễn 960
Dương Đình Thái Sơn 326
Trang Lê 219
Đức Anh Vũ 195
Nhật Hà Dương 180
Mamm 173
Minh Thư 124
Minh Thư 123
chi phương 121
Hải Lee 120
Xuân Nguyễn 1476
Thảo Phương 1024
Trang Lê 745
Dương Đình Thái Sơn 637
huynh nguyen 556
Nhật Hà Dương 548
Nguyễn Thu Quỳnh 547
Nguyen Linh 526
Phạm Ngọc Lâm 396
Minh Thư 281
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn Dương
100 % 4 phút
Hiệp Mai
97 % 1 phút
Trang Lê
94 % 21 phút
Ngọc Hân Đỗ
85 % 5 phút
Minh Thư
84 % 32 phút
Hoàng Vân
80 % 2 phút
Eclipta Han
80 % 6 phút
Hương Nguyễn
80 % 3 phút
Trường Duy
80 % 6 phút
Thanh Chuc
77 % 49 phút
Nguyễn Dương
100 % 4 phút
Vũ Quang Tấn
100 % 2 phút
Đại Học Đỗ
100 % 2 phút
Phi Minh
100 % 2 phút
Thu Huyền
100 % 4 phút
Tuyền Phạm
100 % 59 Giây
Hiệp Mai
97 % 1 phút
Phạm Thành
95 % 2 phút
Xuân Nguyễn
92 % 2 phút
Đoàn Huyền
90 % 30 phút
Nguyễn Dương
100 % 4 phút
Vũ Quang Tấn
100 % 2 phút
Đại Học Đỗ
100 % 2 phút
Phi Minh
100 % 2 phút
Thu Huyền
100 % 4 phút
Tuyền Phạm
100 % 59 Giây
Hiệp Mai
97 % 1 phút
Phạm Thành
95 % 2 phút
Xuân Nguyễn
92 % 2 phút
Đoàn Huyền
90 % 30 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 16 20 11:22, 11/06/2019 11:27, 11/06/2019 11:46, 11/06/2019 Kết quả ôn thi