Lịch sử học bài Nguyễn Trung Thành

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Nguyên Pham 57
Valerie Flores 51
Trần Nguyễn Thảo Phương 49
Trang Lê 44
Tạ Hồng Ngọc 37
Stephen Nguyen 37
Pham Thi Ngoc Anh 35
Trang Nhím 35
Khánh Huyền 31
Nguyễn Minh Hằng 31
Trần Nguyễn Thảo Phương 837
Khánh Huyền 180
Nguyễn Mạnh 165
Ngũ Ngũ 93
Gấm 90
Valerie Flores 88
Trang Lê 87
Nguyệt Nhi Nguyễn 68
Nguyên Pham 57
Tacooky 56
dung nguyen 4638
Trần Nguyễn Thảo Phương 929
Khánh Linh 412
Nguyễn Nguyễn 360
Uchimaki Subaru 327
Lê Minh Giang 320
Trang Lê 296
Anh Minh 239
Khánh Huyền 234
Nguyễn Nghĩa 229
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Valerie Flores
92 % 2 phút
Tạ Hồng Ngọc
92 % 5 phút
Trang Lê
88 % 25 phút
Khánh Huyền
77 % 8 phút
Dungnguyen Thi
76 % 4 phút
Stephen Nguyen
74 % 35 phút
Trang Nhím
70 % 47 phút
Tacooky
70 % 17 phút
Pham Thi Ngoc Anh
63 % 2 phút
Nguyễn Minh Hằng
62 % 29 phút
Linh Trang
100 % 19 Giây
Chiêu
97 % 2 phút
Quốc Khánh
96 % 6 phút
Lâm Trần
95 % 2 phút
Huyền Trang
93 % 6 phút
Tạ Hồng Ngọc
92 % 5 phút
Lôc Ngô
90 % 2 phút
Nguyễn Phương Thanh
90 % 2 phút
Valerie Flores
88 % 1 phút
Huy Nguyen
87 % 5 phút
Linh Trang
100 % 19 Giây
Chiêu
97 % 2 phút
Quốc Khánh
96 % 6 phút
Lâm Trần
95 % 2 phút
Huyền Trang
93 % 6 phút
Tạ Hồng Ngọc
92 % 5 phút
Lôc Ngô
90 % 2 phút
Nguyễn Phương Thanh
90 % 2 phút
Valerie Flores
88 % 1 phút
Huy Nguyen
87 % 5 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 27 50 12:12, 26/06/2019 12:34, 26/06/2019 13:12, 26/06/2019 Kết quả ôn thi
2 15 50 09:26, 26/06/2019 09:38, 26/06/2019 10:26, 26/06/2019 Kết quả ôn thi
3 32 50 21:09, 23/06/2019 21:31, 23/06/2019 22:09, 23/06/2019 Kết quả ôn thi
4 22 50 23:06, 22/06/2019 23:23, 22/06/2019 00:06, 23/06/2019 Kết quả ôn thi
5 27 50 17:59, 22/06/2019 18:22, 22/06/2019 18:59, 22/06/2019 Kết quả ôn thi
6 0 20 16:59, 20/06/2019 17:23, 20/06/2019 17:23, 20/06/2019 Kết quả ôn thi
7 23 30 18:11, 18/06/2019 18:20, 18/06/2019 18:26, 18/06/2019 Kết quả luyện tập
8 7 10 17:42, 18/06/2019 17:51, 18/06/2019 17:54, 18/06/2019 Kết quả ôn thi
9 23 30 18:54, 16/06/2019 19:01, 16/06/2019 19:04, 16/06/2019 Kết quả luyện tập
10 18 50 21:11, 13/06/2019 21:29, 13/06/2019 22:11, 13/06/2019 Kết quả ôn thi
11 10 30 20:51, 13/06/2019 21:05, 13/06/2019 21:06, 13/06/2019 Kết quả luyện tập
12 26 30 20:43, 13/06/2019 20:48, 13/06/2019 20:53, 13/06/2019 Kết quả luyện tập
13 14 30 20:23, 13/06/2019 20:37, 13/06/2019 20:38, 13/06/2019 Kết quả luyện tập
14 21 30 17:17, 12/06/2019 17:27, 12/06/2019 17:32, 12/06/2019 Kết quả luyện tập
15 27 30 20:13, 11/06/2019 20:22, 11/06/2019 20:28, 11/06/2019 Kết quả luyện tập
16 20 30 15:18, 11/06/2019 15:28, 11/06/2019 15:33, 11/06/2019 Kết quả luyện tập
17 28 30 15:10, 11/06/2019 15:16, 11/06/2019 15:20, 11/06/2019 Kết quả luyện tập
18 1 30 11:46, 11/06/2019 11:48, 11/06/2019 12:01, 11/06/2019 Kết quả luyện tập
19 17 30 00:51, 11/06/2019 01:01, 11/06/2019 01:01, 11/06/2019 Kết quả luyện tập
20 28 30 00:32, 11/06/2019 00:40, 11/06/2019 00:42, 11/06/2019 Kết quả luyện tập