Lịch sử học bài Nguyệt Nhi Nguyễn

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Công Ving 105
minhminh 93
Nhật Bùi 88
Nguyen thanh chuc 68
Chang Chang 54
dak lak 44
Quốcb Éo 40
Nguyễn Thị Thùy Linh 36
Trung Tuấn 35
Trang Huyền 34
Công Ving 755
Nguyen thanh chuc 358
Nhật Bùi 293
Trung Tuấn 236
Vy Ngoc 197
minhminh 191
Kim Chinh 186
Nguyệt Nhi Nguyễn 165
Dung Vũ 161
minh ánh trần 155
Nhật Bùi 3242
Trang Lê 1121
Quốcb Éo 991
Nguyệt Nhi Nguyễn 985
Trung Tuấn 951
Vy Ngoc 906
Công Ving 904
vinh công 551
Công Vinh 469
zim oi, nhớ zím lám 452
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn An
100 % 6 phút
Nguyễn Thanh Tuấn
100 % 2 phút
Nhật Bùi
97 % 4 phút
Chang Chang
90 % 11 phút
Thu Phương Nguyễn
90 % 1 phút
dak lak
88 % 34 phút
Trang Huyền
85 % 24 phút
Nguyen thanh chuc
85 % 6 phút
Quốcb Éo
80 % 41 phút
Công Ving
75 % 8 phút
Nguyễn Thanh Tuấn
100 % 2 phút
Ngọc Harvard
100 % 3 phút
Phạm Hiền
100 % 48 Giây
Nguyễn An
100 % 6 phút
Hai Nguyen
100 % 5 phút
Tạ Long
100 % 46 Giây
Nhật Bùi
97 % 3 phút
Hà Thu
95 % 3 phút
hay nguyễn văn
90 % 43 phút
Thu Phương Nguyễn
90 % 1 phút
Nguyễn Thanh Tuấn
100 % 2 phút
Ngọc Harvard
100 % 3 phút
Phạm Hiền
100 % 48 Giây
Nguyễn An
100 % 6 phút
Hai Nguyen
100 % 5 phút
Tạ Long
100 % 46 Giây
Nhật Bùi
97 % 3 phút
Hà Thu
95 % 3 phút
hay nguyễn văn
90 % 43 phút
Thu Phương Nguyễn
90 % 1 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 39 50 21:59, 21/02/2020 22:38, 21/02/2020 22:59, 21/02/2020 Kết quả ôn thi
2 41 50 09:20, 19/02/2020 09:49, 19/02/2020 10:20, 19/02/2020 Kết quả ôn thi
3 39 50 16:04, 17/02/2020 16:33, 17/02/2020 17:04, 17/02/2020 Kết quả ôn thi
4 46 50 15:25, 17/02/2020 15:57, 17/02/2020 16:25, 17/02/2020 Kết quả ôn thi
5 47 50 20:37, 15/02/2020 20:59, 15/02/2020 21:37, 15/02/2020 Kết quả ôn thi
6 43 50 20:00, 15/02/2020 20:33, 15/02/2020 21:00, 15/02/2020 Kết quả ôn thi
7 37 50 21:43, 14/02/2020 22:07, 14/02/2020 22:43, 14/02/2020 Kết quả ôn thi
8 34 50 16:30, 14/02/2020 16:52, 14/02/2020 17:30, 14/02/2020 Kết quả ôn thi
9 41 50 21:45, 13/02/2020 22:28, 13/02/2020 22:45, 13/02/2020 Kết quả ôn thi
10 42 50 10:02, 13/02/2020 10:34, 13/02/2020 11:02, 13/02/2020 Kết quả ôn thi
11 34 50 22:08, 12/02/2020 22:33, 12/02/2020 23:08, 12/02/2020 Kết quả ôn thi
12 44 50 14:59, 12/02/2020 15:18, 12/02/2020 15:59, 12/02/2020 Kết quả ôn thi
13 39 50 16:04, 11/02/2020 16:34, 11/02/2020 17:04, 11/02/2020 Kết quả ôn thi
14 35 50 15:13, 11/02/2020 15:52, 11/02/2020 16:13, 11/02/2020 Kết quả ôn thi
15 40 50 17:14, 10/02/2020 17:47, 10/02/2020 18:14, 10/02/2020 Kết quả ôn thi
16 37 50 20:21, 08/02/2020 21:08, 08/02/2020 21:21, 08/02/2020 Kết quả ôn thi
17 37 50 20:49, 07/02/2020 21:20, 07/02/2020 21:49, 07/02/2020 Kết quả ôn thi
18 42 50 09:54, 07/02/2020 10:30, 07/02/2020 10:54, 07/02/2020 Kết quả ôn thi
19 34 50 21:41, 06/02/2020 22:30, 06/02/2020 22:41, 06/02/2020 Kết quả ôn thi
20 40 50 15:04, 05/02/2020 15:44, 05/02/2020 16:04, 05/02/2020 Kết quả ôn thi