Lịch sử học bài Huy Huy

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Xuân Nguyễn 92
Hiệp Mai 78
Hoàng Vân 53
lan Nguyen 52
Trang Lê 47
Hải Lee 44
Minh Thư 42
Nguyễn Dương 40
Đức Anh Vũ 40
Ngọc Hân Đỗ 34
Xuân Nguyễn 969
Dương Đình Thái Sơn 326
Trang Lê 219
Nhật Hà Dương 180
Mamm 173
Đức Anh Vũ 159
Minh Thư 124
Minh Thư 123
chi phương 121
Hải Lee 120
Xuân Nguyễn 1476
Thảo Phương 1024
Trang Lê 745
Dương Đình Thái Sơn 637
huynh nguyen 556
Nhật Hà Dương 548
Nguyễn Thu Quỳnh 547
Nguyen Linh 526
Phạm Ngọc Lâm 396
Nhi Nina 295
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn Dương
100 % 4 phút
Hiệp Mai
97 % 1 phút
Trang Lê
94 % 21 phút
Ngọc Hân Đỗ
85 % 5 phút
Minh Thư
84 % 32 phút
Trường Duy
80 % 6 phút
Đức Anh Vũ
80 % 32 phút
Eclipta Han
80 % 6 phút
Hương Nguyễn
80 % 3 phút
Xuân Nguyễn
76 % 3 phút
Nguyễn Dương
100 % 4 phút
Phi Minh
100 % 2 phút
Đại Học Đỗ
100 % 2 phút
Vũ Quang Tấn
100 % 2 phút
Thu Huyền
100 % 4 phút
Tuyền Phạm
100 % 59 Giây
Hiệp Mai
97 % 1 phút
Phạm Thành
95 % 2 phút
Xuân Nguyễn
92 % 2 phút
Ngô Hồng Thuận
90 % 3 phút
Tuyền Phạm
100 % 59 Giây
Nguyễn Dương
100 % 4 phút
Phi Minh
100 % 2 phút
Đại Học Đỗ
100 % 2 phút
Vũ Quang Tấn
100 % 2 phút
Thu Huyền
100 % 4 phút
Hiệp Mai
97 % 1 phút
Phạm Thành
95 % 2 phút
Xuân Nguyễn
92 % 2 phút
Tuấn Anh Trần
90 % 31 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 5 5 06:00, 11/10/2019 06:01, 11/10/2019 06:55, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
2 4 5 05:51, 11/10/2019 05:53, 11/10/2019 06:46, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
3 5 5 05:47, 11/10/2019 05:49, 11/10/2019 06:42, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
4 5 5 05:44, 11/10/2019 05:45, 11/10/2019 06:39, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
5 5 5 05:39, 11/10/2019 05:41, 11/10/2019 06:34, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
6 10 10 23:58, 10/10/2019 23:59, 10/10/2019 00:53, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
7 9 10 23:55, 10/10/2019 23:57, 10/10/2019 00:50, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
8 6 10 23:51, 10/10/2019 23:54, 10/10/2019 00:46, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
9 7 10 23:48, 10/10/2019 23:49, 10/10/2019 00:43, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
10 9 10 23:45, 10/10/2019 23:46, 10/10/2019 00:40, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
11 6 10 23:41, 10/10/2019 23:42, 10/10/2019 00:36, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
12 0 5 23:38, 10/10/2019 23:38, 10/10/2019 00:33, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
13 5 5 23:36, 10/10/2019 23:37, 10/10/2019 00:31, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
14 0 5 23:35, 10/10/2019 23:36, 10/10/2019 00:30, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
15 5 5 23:33, 10/10/2019 23:33, 10/10/2019 00:28, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
16 0 5 23:32, 10/10/2019 23:32, 10/10/2019 00:27, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
17 1 5 23:29, 10/10/2019 23:29, 10/10/2019 00:24, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
18 5 5 23:25, 10/10/2019 23:26, 10/10/2019 00:20, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
19 1 5 23:23, 10/10/2019 23:23, 10/10/2019 00:18, 11/10/2019 Kết quả luyện tập
20 4 5 23:20, 10/10/2019 23:21, 10/10/2019 00:15, 11/10/2019 Kết quả luyện tập