Lịch sử học bài Ngọc Trâm

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Thanh Thanh Huyền 35
Trần Phương Lam 27
Uyên Lom 24
Kim Lockhart 24
Huyền Lê 20
Thu Xuân 17
Nguyễn Thị Trúc Mai 17
Chi Bạch Phương 15
mai 10
Quỳnh Giang 8
Thanh Thanh Huyền 119
Kim Lockhart 115
Nguyễn Thị Như Hoa 100
Huyền Nguyễn 69
Nguyễn Thị Phương Anh 67
Vũ Thu Nga 50
Văn Dũng 49
Linh Bùi 46
Thu Xuân 46
Nghị Phạm 43
Thảo Nguyễn 469
Thanh Thanh Huyền 429
Phong Phan 182
Nguyễn Thị Như Hoa 170
Nhiên Nguyễn 148
Thái Ngọc Huyền 147
Thơm Vũ 140
Nhỏ Hana 123
Nguyễn Thị Phương Anh 118
Kim Lockhart 115
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn Thị Trúc Mai
85 % 9 phút
Kim Lockhart
80 % 6 phút
Thanh Thanh Huyền
70 % 31 phút
mai
66 % 2 phút
Thu Xuân
56 % 11 phút
Trần Phương Lam
54 % 16 phút
Uyên Lom
53 % 2 phút
Phạm Đức Dương
40 % 2 phút
Huyền Lê
40 % 11 phút
Chi Bạch Phương
30 % 4 phút
Nguyễn Kim Dung
90 % 3 phút
Trần Thị Hồng Nhung
90 % 2 phút
Sơn Phùng
88 % 4 phút
Nghị Phạm
86 % 32 phút
Giaa Linh
85 % 3 phút
Trần Liên
85 % 5 phút
Nguyễn Thị Trúc Mai
85 % 9 phút
Linh Bùi
83 % 9 phút
Vũ Thu Nga
83 % 1 phút
tuyển Trần
80 % 4 phút
Nguyễn Kim Dung
90 % 3 phút
Trần Thị Hồng Nhung
90 % 2 phút
Sơn Phùng
88 % 4 phút
Nghị Phạm
86 % 32 phút
Giaa Linh
85 % 3 phút
Trần Liên
85 % 5 phút
Nguyễn Thị Trúc Mai
85 % 9 phút
Linh Bùi
83 % 9 phút
Vũ Thu Nga
83 % 1 phút
tuyển Trần
80 % 4 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 14 20 19:32, 13/02/2020 19:39, 13/02/2020 19:56, 13/02/2020 Kết quả ôn thi
2 17 20 18:43, 13/02/2020 18:49, 13/02/2020 19:07, 13/02/2020 Kết quả ôn thi
3 17 20 20:09, 14/11/2019 20:14, 14/11/2019 20:33, 14/11/2019 Kết quả ôn thi
4 9 20 19:44, 14/11/2019 19:48, 14/11/2019 20:08, 14/11/2019 Kết quả ôn thi
5 13 20 19:22, 14/11/2019 19:29, 14/11/2019 19:46, 14/11/2019 Kết quả ôn thi
6 4 5 23:24, 17/10/2019 23:25, 17/10/2019 23:30, 17/10/2019 Kết quả luyện tập
7 5 5 20:27, 17/10/2019 20:28, 17/10/2019 20:33, 17/10/2019 Kết quả luyện tập
8 4 5 19:48, 17/10/2019 19:50, 17/10/2019 19:54, 17/10/2019 Kết quả luyện tập
9 5 5 19:45, 17/10/2019 19:46, 17/10/2019 19:51, 17/10/2019 Kết quả luyện tập
10 4 5 22:16, 15/10/2019 22:18, 15/10/2019 22:22, 15/10/2019 Kết quả luyện tập
11 5 5 15:58, 10/10/2019 16:00, 10/10/2019 16:04, 10/10/2019 Kết quả luyện tập
12 4 20 23:38, 08/10/2019 23:41, 08/10/2019 00:02, 09/10/2019 Kết quả ôn thi
13 5 5 23:32, 08/10/2019 23:33, 08/10/2019 23:38, 08/10/2019 Kết quả luyện tập
14 17 20 23:27, 24/09/2019 23:32, 24/09/2019 23:51, 24/09/2019 Kết quả ôn thi
15 21 30 21:07, 15/07/2019 21:14, 15/07/2019 21:37, 15/07/2019 Kết quả luyện tập
16 19 30 14:14, 13/07/2019 14:22, 13/07/2019 14:44, 13/07/2019 Kết quả luyện tập
17 21 30 20:23, 12/07/2019 20:29, 12/07/2019 20:53, 12/07/2019 Kết quả luyện tập
18 15 20 14:19, 12/07/2019 14:25, 12/07/2019 14:43, 12/07/2019 Kết quả ôn thi
19 21 30 13:35, 12/07/2019 13:42, 12/07/2019 14:05, 12/07/2019 Kết quả luyện tập
20 21 30 10:07, 12/07/2019 10:15, 12/07/2019 10:37, 12/07/2019 Kết quả luyện tập