Lịch sử học bài Stephen Nguyen

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Lê Thu Hồng 115
Phạm Trang 50
Minh Quang 47
Nguyễn Ngọc Khánh 33
Đinh Thị Thùy Trang 32
Hoàng Diệp 32
Tùng Hoàng 30
Quyle 30
Ngọc Lan Lê 28
Huỳnh Như Nhã 27
Minh Quang 214
Trang Lê 212
nguyễn thị thu hà 160
Hùynh Nhật Huy 158
Tú Tiên Sinh 148
Thúy Phùng 123
Lê Thu Hồng 115
Ye Ni 112
Trang 89
subsub0201 88
Trang Lê 1068
Nguyễn Ngọc Khánh 565
Ye Ni 491
Hùynh Nhật Huy 476
nguyễn thị thu hà 385
Thúy Phùng 312
Minh Quang 284
subsub0201 282
Trần Thanh Huyền 267
Quốcb Éo 257
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Thien Bao
100 % 1 phút
Minh Quang
94 % 15 phút
Bùi Ann
90 % 2 phút
Thảo Hương Nguyễn
90 % 1 phút
Lê Thu Hồng
82 % 7 phút
Ye Ni
80 % 46 Giây
Nguyễn Minh Trang
70 % 9 phút
subsub0201
70 % 12 phút
Nguyễn Ngọc Khánh
66 % 4 phút
nguyễn thị thu hà
65 % 11 phút
Thien Bao
100 % 1 phút
Nguyễn Cường Ramos
100 % 5 phút
Vu Tran Anh
100 % 1 phút
Long Phạm Thành
93 % 5 phút
Bùi Ann
90 % 2 phút
Nguyễn Hà Anh
90 % 47 Giây
Thảo Hương Nguyễn
90 % 1 phút
Trang
89 % 22 phút
Tú Tiên Sinh
88 % 30 phút
Dung Chung
88 % 2 phút
Thien Bao
100 % 1 phút
Nguyễn Cường Ramos
100 % 5 phút
Vu Tran Anh
100 % 1 phút
Long Phạm Thành
93 % 5 phút
Bùi Ann
90 % 2 phút
Nguyễn Hà Anh
90 % 47 Giây
Thảo Hương Nguyễn
90 % 1 phút
Trang
89 % 22 phút
Tú Tiên Sinh
88 % 30 phút
Dung Chung
88 % 2 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 37 50 06:22, 17/11/2019 07:02, 17/11/2019 07:22, 17/11/2019 Kết quả ôn thi
2 21 25 15:12, 10/11/2019 15:31, 10/11/2019 15:42, 10/11/2019 Kết quả ôn thi
3 15 20 06:59, 09/11/2019 07:06, 09/11/2019 07:23, 09/11/2019 Kết quả ôn thi
4 37 50 18:17, 07/11/2019 18:51, 07/11/2019 19:17, 07/11/2019 Kết quả ôn thi
5 30 30 16:50, 05/11/2019 16:53, 05/11/2019 17:20, 05/11/2019 Kết quả luyện tập
6 29 30 16:47, 05/11/2019 16:50, 05/11/2019 17:17, 05/11/2019 Kết quả luyện tập
7 16 20 16:35, 05/11/2019 16:44, 05/11/2019 16:59, 05/11/2019 Kết quả ôn thi
8 14 20 09:54, 03/11/2019 10:18, 03/11/2019 10:18, 03/11/2019 Kết quả ôn thi
9 17 25 20:12, 01/11/2019 20:28, 01/11/2019 20:42, 01/11/2019 Kết quả ôn thi
10 19 25 19:55, 01/11/2019 20:07, 01/11/2019 20:25, 01/11/2019 Kết quả ôn thi
11 16 30 20:52, 03/10/2019 21:06, 03/10/2019 21:22, 03/10/2019 Kết quả luyện tập
12 24 30 20:13, 03/10/2019 20:24, 03/10/2019 20:43, 03/10/2019 Kết quả luyện tập
13 18 20 19:36, 27/09/2019 19:41, 27/09/2019 20:00, 27/09/2019 Kết quả ôn thi
14 19 25 19:20, 27/09/2019 19:34, 27/09/2019 19:50, 27/09/2019 Kết quả ôn thi
15 29 30 20:50, 26/09/2019 20:56, 26/09/2019 21:10, 26/09/2019 Kết quả luyện tập
16 25 30 16:01, 24/09/2019 16:09, 24/09/2019 16:21, 24/09/2019 Kết quả luyện tập
17 18 25 09:38, 24/09/2019 09:52, 24/09/2019 10:08, 24/09/2019 Kết quả ôn thi
18 21 30 20:22, 20/09/2019 20:32, 20/09/2019 20:52, 20/09/2019 Kết quả luyện tập
19 28 30 19:42, 20/09/2019 19:49, 20/09/2019 20:02, 20/09/2019 Kết quả luyện tập
20 25 30 19:29, 20/09/2019 19:40, 20/09/2019 19:49, 20/09/2019 Kết quả luyện tập