Lịch sử học bài Minh Quang

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Trà My Hồ Thị 60
Nguyễn Đạt 49
Thảo Vânn 49
Duyeen Duyeen 44
Hà Annh 44
Huyen Ngoc Le 38
Thư Võ 33
Lê Ngọc 33
Phương Vy 24
Nguyễn Thảo 24
Hà Annh 749
Thanh Chuc 326
Hena Trần 252
Duyeen Duyeen 223
Trà My Hồ Thị 221
Đức Đại Ca (Mục tiêu 9.6 THPT) 216
Nguyễn Đạt 199
Lâm Vui 136
Việt Đức 126
NGUYỄN THỊ THU HUỆ 110
Hà Annh 1235
Trà My Hồ Thị 952
Thanh Chuc 809
Duyeen Duyeen 590
Trang Lê 505
Duy Luân Nguyễn 378
Nguyễn Đạt 360
Hena Trần 252
Phương Chi 235
Đức Đại Ca (Mục tiêu 9.6 THPT) 216
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Na AN
90 % 3 phút
Hà Annh
88 % 25 phút
Ngọc Hiệp
85 % 9 phút
Thư Võ
82 % 2 phút
Thảo Vânn
81 % 20 phút
Hồngg Việt
80 % 10 phút
Huyen Ngoc Le
76 % 4 phút
Trà My Hồ Thị
75 % 40 phút
Lê Ngọc
73 % 6 phút
Duyeen Duyeen
67 % 16 phút
Linh
100 % 2 phút
Lan Hoàng
100 % 3 phút
Tiên Childish
100 % 12 phút
Nhã Uyên
100 % 2 phút
Nguyeexn Danh DDajt
100 % 40 Giây
anh nguyễn
100 % 1 phút
Nguyễn Ánh
100 % 10 phút
Cẩm Lam
100 % 43 Giây
Jin Ji Jun
100 % 2 phút
Hoàng Nguyên
100 % 1 phút
Linh
100 % 2 phút
Lan Hoàng
100 % 3 phút
Tiên Childish
100 % 12 phút
Nhã Uyên
100 % 2 phút
Nguyeexn Danh DDajt
100 % 40 Giây
anh nguyễn
100 % 1 phút
Nguyễn Ánh
100 % 10 phút
Cẩm Lam
100 % 43 Giây
Jin Ji Jun
100 % 2 phút
Hoàng Nguyên
100 % 1 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 20 20 23:29, 01/12/2019 23:33, 01/12/2019 23:53, 01/12/2019 Kết quả ôn thi
2 39 50 18:57, 20/11/2019 19:17, 20/11/2019 19:57, 20/11/2019 Kết quả ôn thi
3 16 20 19:19, 19/11/2019 19:24, 19/11/2019 19:43, 19/11/2019 Kết quả ôn thi
4 47 50 23:26, 17/11/2019 23:41, 17/11/2019 00:26, 18/11/2019 Kết quả ôn thi
5 43 50 23:05, 15/11/2019 23:29, 15/11/2019 00:05, 16/11/2019 Kết quả ôn thi
6 11 30 15:54, 15/11/2019 15:59, 15/11/2019 16:09, 15/11/2019 Kết quả luyện tập
7 29 50 15:36, 15/11/2019 15:49, 15/11/2019 16:36, 15/11/2019 Kết quả ôn thi
8 27 50 23:25, 14/11/2019 23:36, 14/11/2019 00:25, 15/11/2019 Kết quả ôn thi
9 15 25 23:17, 13/11/2019 23:23, 13/11/2019 23:47, 13/11/2019 Kết quả ôn thi
10 38 50 11:08, 13/11/2019 11:28, 13/11/2019 12:08, 13/11/2019 Kết quả ôn thi
11 4 20 23:16, 12/11/2019 23:20, 12/11/2019 23:40, 12/11/2019 Kết quả ôn thi
12 18 20 22:23, 10/11/2019 22:36, 10/11/2019 22:47, 10/11/2019 Kết quả ôn thi
13 20 50 17:23, 01/11/2019 17:27, 01/11/2019 18:23, 01/11/2019 Kết quả ôn thi
14 22 25 17:09, 01/11/2019 17:20, 01/11/2019 17:39, 01/11/2019 Kết quả ôn thi
15 1 25 17:09, 01/11/2019 17:09, 01/11/2019 17:39, 01/11/2019 Kết quả ôn thi
16 9 10 16:54, 25/10/2019 16:55, 25/10/2019 17:06, 25/10/2019 Kết quả luyện tập
17 9 10 10:41, 15/09/2019 10:43, 15/09/2019 10:53, 15/09/2019 Kết quả luyện tập
18 9 10 19:03, 24/03/2019 19:04, 24/03/2019 19:15, 24/03/2019 Kết quả luyện tập
19 8 10 18:56, 24/03/2019 18:58, 24/03/2019 19:08, 24/03/2019 Kết quả luyện tập