Lịch sử học bài Xuân Phượng

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Thảo Vânn 49
Huyen Ngoc Le 38
Nguyễn Đạt 36
Thư Võ 33
Lê Ngọc 33
Mac Dung 31
Duyeen Duyeen 30
Phương Vy 24
Nguyễn Thảo 24
Theu Phạm 20
Hà Annh 705
Thanh Chuc 367
Hena Trần 252
Đức Đại Ca (Mục tiêu 9.6 THPT) 216
Duyeen Duyeen 211
Nguyễn Đạt 195
Trà My Hồ Thị 161
Lâm Vui 136
Huyền 127
Việt Đức 126
Hà Annh 1191
Trà My Hồ Thị 922
Thanh Chuc 809
Duyeen Duyeen 576
Trang Lê 505
Duy Luân Nguyễn 378
Nguyễn Đạt 347
Hena Trần 252
Phương Thảo.N 251
Phương Chi 235
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Tiên Childish
100 % 12 phút
Na AN
90 % 3 phút
Ngọc Hiệp
85 % 9 phút
Thư Võ
82 % 2 phút
Thảo Vânn
81 % 20 phút
Hồngg Việt
80 % 10 phút
Huyen Ngoc Le
76 % 4 phút
Lê Ngọc
73 % 6 phút
Duyeen Duyeen
66 % 16 phút
Nguyễn Đạt
60 % 6 phút
Tiên Childish
100 % 12 phút
Nhã Uyên
100 % 2 phút
Lan Hoàng
100 % 3 phút
anh nguyễn
100 % 1 phút
Nguyeexn Danh DDajt
100 % 40 Giây
Nguyễn Ánh
100 % 10 phút
Cẩm Lam
100 % 43 Giây
Jin Ji Jun
100 % 2 phút
Hoàng Nguyên
100 % 1 phút
Linh
100 % 2 phút
Tiên Childish
100 % 12 phút
Nhã Uyên
100 % 2 phút
Lan Hoàng
100 % 3 phút
anh nguyễn
100 % 1 phút
Nguyeexn Danh DDajt
100 % 40 Giây
Nguyễn Ánh
100 % 10 phút
Cẩm Lam
100 % 43 Giây
Jin Ji Jun
100 % 2 phút
Hoàng Nguyên
100 % 1 phút
Linh
100 % 2 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 28 30 15:17, 21/05/2019 15:23, 21/05/2019 15:42, 21/05/2019 Kết quả luyện tập
2 28 30 15:01, 21/05/2019 15:07, 21/05/2019 15:26, 21/05/2019 Kết quả luyện tập
3 25 30 14:33, 21/05/2019 14:46, 21/05/2019 14:58, 21/05/2019 Kết quả luyện tập
4 9 10 14:28, 21/05/2019 14:28, 21/05/2019 14:40, 21/05/2019 Kết quả luyện tập
5 45 50 21:08, 01/05/2019 21:43, 01/05/2019 22:08, 01/05/2019 Kết quả ôn thi
6 49 50 22:48, 05/04/2019 22:51, 05/04/2019 23:48, 05/04/2019 Kết quả ôn thi
7 44 50 22:34, 05/04/2019 22:43, 05/04/2019 23:34, 05/04/2019 Kết quả ôn thi
8 33 50 21:44, 05/04/2019 22:15, 05/04/2019 22:44, 05/04/2019 Kết quả ôn thi
9 16 20 21:29, 05/04/2019 21:37, 05/04/2019 21:53, 05/04/2019 Kết quả ôn thi
10 27 30 20:56, 05/04/2019 21:02, 05/04/2019 21:11, 05/04/2019 Kết quả luyện tập
11 22 30 20:34, 05/04/2019 20:40, 05/04/2019 20:49, 05/04/2019 Kết quả luyện tập
12 22 30 19:36, 05/04/2019 19:43, 05/04/2019 20:01, 05/04/2019 Kết quả luyện tập
13 18 30 19:06, 05/04/2019 19:13, 05/04/2019 19:31, 05/04/2019 Kết quả luyện tập
14 13 20 02:04, 04/04/2019 02:19, 04/04/2019 02:28, 04/04/2019 Kết quả ôn thi
15 10 10 02:01, 04/04/2019 02:03, 04/04/2019 02:13, 04/04/2019 Kết quả luyện tập
16 20 20 01:30, 04/04/2019 01:39, 04/04/2019 01:54, 04/04/2019 Kết quả ôn thi
17 31 50 00:16, 30/03/2019 00:50, 30/03/2019 01:16, 30/03/2019 Kết quả ôn thi
18 10 10 00:12, 30/03/2019 00:14, 30/03/2019 00:24, 30/03/2019 Kết quả luyện tập
19 33 50 02:10, 26/02/2019 02:42, 26/02/2019 03:10, 26/02/2019 Kết quả ôn thi