Lịch sử học bài Khánh Huyền

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
hoa lê 106
Thảo Nguyễn 48
Myhanh Nguyen 39
Đỗ Nhược 33
Tiên Thuỷ 30
nguyễn thị quỳnh 20
Tiên Childish 16
Nhi Yến 3
Lạc Uyển Bạch 523
Hoạt Dương 310
Huyền Nhung Nguyễn 230
Thảo Nguyễn 210
Thanh Thảo 183
hoa lê 106
Lương Ngọc Linh 102
My Hanh Nguyen 96
Nguyễn Thị Cẩm Thi 93
Trangvenna Trang 90
abcd 1977
Hà Annh 1559
Thảo Vân 1471
trlphgtndt 1398
HDuong 1107
Lạc Uyển Bạch 915
Duy Anh 778
Ng Thao Nhi 761
Hai Pham 647
Đức Thành Nguyễn 573
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
nguyễn thị quỳnh
80 % 13 phút
Tiên Childish
80 % 14 phút
hoa lê
75 % 8 phút
Tiên Thuỷ
60 % 34 phút
Đỗ Nhược
55 % 4 phút
Myhanh Nguyen
52 % 4 phút
Thảo Nguyễn
48 % 13 phút
Nhi Yến
15 % 2 phút
Hương Huỳnh
100 % 2 phút
2a5 lớp
100 % 30 Giây
Đỗ Lưu Thanh Trúc
100 % 1 phút
Nguyen An
100 % 1 phút
Thanh Huyền
96 % 2 phút
Silver Bullet
95 % 5 phút
Hương Mai
93 % 4 phút
Trang Thư
90 % 2 phút
Vân Anh Chu
87 % 20 phút
Nguyễn Thị Cẩm Thi
84 % 7 phút
Hương Huỳnh
100 % 2 phút
2a5 lớp
100 % 30 Giây
Đỗ Lưu Thanh Trúc
100 % 1 phút
Nguyen An
100 % 1 phút
Thanh Huyền
96 % 2 phút
Silver Bullet
95 % 5 phút
Hương Mai
93 % 4 phút
Trang Thư
90 % 2 phút
Vân Anh Chu
87 % 20 phút
Nguyễn Thị Cẩm Thi
84 % 7 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 28 50 15:54, 29/03/2020 16:42, 29/03/2020 16:54, 29/03/2020 Kết quả ôn thi
2 12 20 16:48, 17/03/2020 17:08, 17/03/2020 17:12, 17/03/2020 Kết quả ôn thi
3 9 20 15:46, 17/03/2020 16:10, 17/03/2020 16:10, 17/03/2020 Kết quả ôn thi
4 24 50 10:24, 28/02/2020 11:16, 28/02/2020 11:24, 28/02/2020 Kết quả ôn thi
5 26 50 15:09, 24/02/2020 15:58, 24/02/2020 16:09, 24/02/2020 Kết quả ôn thi
6 20 50 09:27, 24/02/2020 09:55, 24/02/2020 10:27, 24/02/2020 Kết quả ôn thi
7 11 20 16:17, 22/02/2020 16:30, 22/02/2020 16:41, 22/02/2020 Kết quả ôn thi
8 15 25 13:11, 17/02/2020 13:41, 17/02/2020 13:41, 17/02/2020 Kết quả ôn thi
9 12 20 15:50, 09/02/2020 16:12, 09/02/2020 16:14, 09/02/2020 Kết quả ôn thi
10 13 25 12:38, 07/02/2020 13:03, 07/02/2020 13:08, 07/02/2020 Kết quả ôn thi
11 11 20 11:38, 07/02/2020 11:53, 07/02/2020 12:02, 07/02/2020 Kết quả ôn thi
12 8 20 23:11, 04/02/2020 23:19, 04/02/2020 23:35, 04/02/2020 Kết quả ôn thi
13 8 20 15:58, 02/01/2020 16:16, 02/01/2020 16:22, 02/01/2020 Kết quả ôn thi
14 5 20 15:04, 02/01/2020 15:28, 02/01/2020 15:28, 02/01/2020 Kết quả ôn thi
15 4 5 11:35, 15/12/2019 11:40, 15/12/2019 11:42, 15/12/2019 Kết quả ôn thi
16 10 10 17:42, 05/12/2019 17:45, 05/12/2019 17:57, 05/12/2019 Kết quả luyện tập
17 5 5 17:36, 05/12/2019 17:36, 05/12/2019 18:16, 05/12/2019 Kết quả luyện tập
18 3 5 17:23, 05/12/2019 17:34, 05/12/2019 18:03, 05/12/2019 Kết quả luyện tập
19 8 20 23:47, 10/11/2019 00:00, 11/11/2019 00:11, 11/11/2019 Kết quả ôn thi
20 7 20 23:26, 10/11/2019 23:37, 10/11/2019 23:50, 10/11/2019 Kết quả ôn thi