Lịch sử học bài Trang Lê

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Trần Nhi 79
Thanh Chuc 77
Thu Thảo 65
Ngọc Ánh 64
KOI CHAN 51
Xuân Nguyễn 50
Hiệp Mai 38
Đức Anh Vũ 36
Nguyễn Thùy Giang 22
Valerie Flores 19
Xuân Nguyễn 846
Dương Đình Thái Sơn 247
Trang Lê 219
Đức Anh Vũ 195
Nhật Hà Dương 180
Mamm 173
Minh Thư 123
chi phương 121
Minh Thư 116
Ngọc Ánh 105
Xuân Nguyễn 1512
Thảo Phương 946
Trang Lê 745
Dương Đình Thái Sơn 637
huynh nguyen 556
Nhật Hà Dương 548
Nguyễn Thu Quỳnh 547
Nguyen Linh 526
Phạm Ngọc Lâm 396
Minh Thư 281
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Ngọc Duyên
100 % 2 phút
phuonganh nguyen
100 % 58 Giây
Hiệp Mai
95 % 1 phút
Valerie Flores
95 % 5 phút
Ngọc Ánh
91 % 2 phút
KOI CHAN
85 % 16 phút
Xuân Nguyễn
83 % 2 phút
Trần Nhi
83 % 5 phút
Thanh Chuc
77 % 49 phút
Nguyễn Thị Yến Ngân
75 % 14 phút
Đại Học Đỗ
100 % 2 phút
Tuyền Phạm
100 % 59 Giây
phuonganh nguyen
100 % 58 Giây
Vũ Quang Tấn
100 % 2 phút
Nguyễn Dương
100 % 4 phút
Ngọc Duyên
100 % 2 phút
Phi Minh
100 % 2 phút
Thu Huyền
100 % 4 phút
Hiệp Mai
97 % 1 phút
Phạm Thành
95 % 2 phút
Đại Học Đỗ
100 % 2 phút
Tuyền Phạm
100 % 59 Giây
phuonganh nguyen
100 % 58 Giây
Vũ Quang Tấn
100 % 2 phút
Nguyễn Dương
100 % 4 phút
Ngọc Duyên
100 % 2 phút
Phi Minh
100 % 2 phút
Thu Huyền
100 % 4 phút
Hiệp Mai
97 % 1 phút
Phạm Thành
95 % 2 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 47 50 23:50, 24/05/2020 00:11, 25/05/2020 00:50, 25/05/2020 Kết quả ôn thi
2 46 50 22:30, 22/05/2020 22:44, 22/05/2020 23:30, 22/05/2020 Kết quả ôn thi
3 45 50 23:31, 21/05/2020 23:46, 21/05/2020 00:31, 22/05/2020 Kết quả ôn thi
4 39 50 19:49, 20/05/2020 20:03, 20/05/2020 20:49, 20/05/2020 Kết quả ôn thi
5 42 50 22:42, 19/05/2020 22:58, 19/05/2020 23:42, 19/05/2020 Kết quả ôn thi
6 46 50 05:50, 15/05/2020 06:02, 15/05/2020 06:50, 15/05/2020 Kết quả ôn thi
7 43 50 06:11, 14/05/2020 06:34, 14/05/2020 07:11, 14/05/2020 Kết quả ôn thi
8 40 50 05:49, 13/05/2020 06:19, 13/05/2020 06:49, 13/05/2020 Kết quả ôn thi
9 7 50 06:32, 12/05/2020 06:34, 12/05/2020 07:32, 12/05/2020 Kết quả ôn thi
10 42 50 23:57, 09/05/2020 00:18, 10/05/2020 00:57, 10/05/2020 Kết quả ôn thi
11 44 50 00:42, 09/05/2020 00:55, 09/05/2020 01:42, 09/05/2020 Kết quả ôn thi
12 41 50 07:47, 07/05/2020 08:00, 07/05/2020 08:47, 07/05/2020 Kết quả ôn thi
13 43 50 22:45, 05/05/2020 23:08, 05/05/2020 23:45, 05/05/2020 Kết quả ôn thi
14 42 50 07:54, 02/05/2020 08:22, 02/05/2020 08:54, 02/05/2020 Kết quả ôn thi
15 47 50 22:59, 29/04/2020 23:19, 29/04/2020 23:59, 29/04/2020 Kết quả ôn thi
16 43 50 22:59, 28/04/2020 23:16, 28/04/2020 23:59, 28/04/2020 Kết quả ôn thi
17 45 50 00:08, 28/04/2020 00:27, 28/04/2020 01:08, 28/04/2020 Kết quả ôn thi
18 43 50 22:30, 26/04/2020 22:49, 26/04/2020 23:30, 26/04/2020 Kết quả ôn thi
19 46 50 12:27, 25/04/2020 12:45, 25/04/2020 13:27, 25/04/2020 Kết quả ôn thi
20 43 50 22:33, 22/04/2020 22:57, 22/04/2020 23:33, 22/04/2020 Kết quả ôn thi