Lịch sử học bài Nguyễn Hương

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Vũ Quang Linh 75
Shawn Mendes 46
Nguyên N 41
Hiếu Sou 40
Năng Bùi 32
Vaan Anh 31
Hương Giang 31
Minh Hương 30
Binh Nguyen 26
Phạm Hương Giang 24
Phạm Huệ 147
Kiều Phương Ngọc 144
Vũ Hoàn Nam 142
Vũ Quang Linh 132
Trang Lê 127
Việt Tiến Nguyễn 117
Binh Nguyen 103
Vuong Ngo 102
Trang Nguyễn 98
Tăng Thanh Hương 97
Vũ Quang Linh 753
Truong Nguyenduc 651
Việt Tiến Nguyễn 549
Trang Lê 408
Lê Thị Hải Yến 330
Thanh Do Hoai 302
Vuong Ngo 300
Loc Tuan 258
Vu Phuong 212
Tàii Nguyễn 209
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Phạm Hương Giang
96 % 1 phút
Shawn Mendes
92 % 1 phút
Vũ Nguyễn Diệu Linh
90 % 4 phút
Nguyên N
82 % 21 phút
Bích Mai Lê
80 % 1 phút
Vũ Quang Linh
75 % 4 phút
Minh Hương
75 % 1 phút
Đỗ Duy Anh Bảo
70 % 8 phút
Nguyen Truc Anh
68 % 2 phút
Hương Giang
62 % 25 phút
Hoàng Phương Uyên
100 % 2 phút
MinhAnh Hae
100 % 2 phút
HL FC
100 % 2 phút
Phạm Hương Giang
96 % 1 phút
Hoàng Minh Thêu
93 % 4 phút
Đặng Ánh Như
92 % 14 phút
Nguyễn Nguyễn
92 % 12 phút
Bùi Mạnh Cường
92 % 29 phút
Vũ Nguyễn Diệu Linh
90 % 4 phút
Thương Mai
90 % 12 phút
Hoàng Phương Uyên
100 % 2 phút
MinhAnh Hae
100 % 2 phút
HL FC
100 % 2 phút
Phạm Hương Giang
96 % 1 phút
Hoàng Minh Thêu
93 % 4 phút
Đặng Ánh Như
92 % 14 phút
Nguyễn Nguyễn
92 % 12 phút
Bùi Mạnh Cường
92 % 29 phút
Vũ Nguyễn Diệu Linh
90 % 4 phút
Thương Mai
90 % 12 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 12 25 20:46, 23/01/2019 20:59, 23/01/2019 21:16, 23/01/2019 Kết quả ôn thi
2 9 25 20:44, 21/01/2019 20:49, 21/01/2019 21:14, 21/01/2019 Kết quả ôn thi
3 6 25 21:18, 14/01/2019 21:31, 14/01/2019 21:48, 14/01/2019 Kết quả ôn thi
4 8 25 11:46, 12/01/2019 11:52, 12/01/2019 12:16, 12/01/2019 Kết quả ôn thi
5 14 25 21:01, 11/01/2019 21:10, 11/01/2019 21:31, 11/01/2019 Kết quả ôn thi
6 20 50 20:43, 11/01/2019 20:55, 11/01/2019 21:43, 11/01/2019 Kết quả ôn thi
7 14 25 20:23, 11/01/2019 20:35, 11/01/2019 20:53, 11/01/2019 Kết quả ôn thi
8 8 20 21:41, 10/01/2019 21:46, 10/01/2019 22:05, 10/01/2019 Kết quả ôn thi
9 17 25 21:24, 10/01/2019 21:36, 10/01/2019 21:54, 10/01/2019 Kết quả ôn thi
10 6 20 21:55, 08/01/2019 22:00, 08/01/2019 22:19, 08/01/2019 Kết quả ôn thi