Lịch sử học bài Đông Mai

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Vũ Quang Linh 75
Shawn Mendes 46
Nguyên N 41
Hiếu Sou 40
Năng Bùi 32
Vaan Anh 31
Hương Giang 31
Minh Hương 30
Binh Nguyen 26
Phạm Hương Giang 24
Phạm Huệ 147
Kiều Phương Ngọc 144
Vũ Hoàn Nam 142
Vũ Quang Linh 132
Trang Lê 127
Việt Tiến Nguyễn 117
Binh Nguyen 103
Vuong Ngo 102
Trang Nguyễn 98
Tăng Thanh Hương 97
Vũ Quang Linh 753
Truong Nguyenduc 651
Việt Tiến Nguyễn 549
Trang Lê 408
Lê Thị Hải Yến 330
Thanh Do Hoai 302
Vuong Ngo 300
Loc Tuan 258
Vu Phuong 212
Tàii Nguyễn 209
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Phạm Hương Giang
96 % 1 phút
Shawn Mendes
92 % 1 phút
Vũ Nguyễn Diệu Linh
90 % 4 phút
Nguyên N
82 % 21 phút
Bích Mai Lê
80 % 1 phút
Vũ Quang Linh
75 % 4 phút
Minh Hương
75 % 1 phút
Đỗ Duy Anh Bảo
70 % 8 phút
Nguyen Truc Anh
68 % 2 phút
Hương Giang
62 % 25 phút
Hoàng Phương Uyên
100 % 2 phút
MinhAnh Hae
100 % 2 phút
HL FC
100 % 2 phút
Phạm Hương Giang
96 % 1 phút
Hoàng Minh Thêu
93 % 4 phút
Đặng Ánh Như
92 % 14 phút
Nguyễn Nguyễn
92 % 12 phút
Bùi Mạnh Cường
92 % 29 phút
Vũ Nguyễn Diệu Linh
90 % 4 phút
Thương Mai
90 % 12 phút
Hoàng Phương Uyên
100 % 2 phút
MinhAnh Hae
100 % 2 phút
HL FC
100 % 2 phút
Phạm Hương Giang
96 % 1 phút
Hoàng Minh Thêu
93 % 4 phút
Đặng Ánh Như
92 % 14 phút
Nguyễn Nguyễn
92 % 12 phút
Bùi Mạnh Cường
92 % 29 phút
Vũ Nguyễn Diệu Linh
90 % 4 phút
Thương Mai
90 % 12 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 50 211 23:27, 31/12/2018 23:41, 31/12/2018 00:27, 01/01/2019 Kết quả ôn thi
2 9 343 23:15, 31/12/2018 23:18, 31/12/2018 00:15, 01/01/2019 Kết quả ôn thi
3 18 20 23:09, 31/12/2018 23:14, 31/12/2018 23:33, 31/12/2018 Kết quả ôn thi
4 26 30 18:10, 31/12/2018 18:15, 31/12/2018 18:20, 31/12/2018 Kết quả luyện tập
5 30 30 12:36, 30/12/2018 12:38, 30/12/2018 12:46, 30/12/2018 Kết quả luyện tập
6 30 30 12:31, 30/12/2018 12:33, 30/12/2018 12:41, 30/12/2018 Kết quả luyện tập
7 30 30 13:15, 29/12/2018 13:16, 29/12/2018 13:25, 29/12/2018 Kết quả luyện tập
8 10 10 13:06, 29/12/2018 13:07, 29/12/2018 13:18, 29/12/2018 Kết quả luyện tập
9 24 30 13:00, 29/12/2018 13:03, 29/12/2018 13:10, 29/12/2018 Kết quả luyện tập
10 10 10 12:57, 29/12/2018 12:59, 29/12/2018 13:02, 29/12/2018 Kết quả luyện tập
11 25 25 23:30, 28/12/2018 23:32, 28/12/2018 23:37, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
12 10 10 23:25, 28/12/2018 23:26, 28/12/2018 23:30, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
13 10 10 18:48, 28/12/2018 18:49, 28/12/2018 19:00, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
14 26 30 18:45, 28/12/2018 18:47, 28/12/2018 18:55, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
15 21 30 12:39, 28/12/2018 12:41, 28/12/2018 12:54, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
16 7 10 12:34, 28/12/2018 12:35, 28/12/2018 12:39, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
17 20 30 12:27, 28/12/2018 12:31, 28/12/2018 12:37, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
18 26 30 12:18, 28/12/2018 12:23, 28/12/2018 12:33, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
19 16 20 11:30, 28/12/2018 11:34, 28/12/2018 11:35, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
20 22 30 10:00, 28/12/2018 10:05, 28/12/2018 10:05, 28/12/2018 Kết quả luyện tập