Lịch sử học bài Đông Mai

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
HọNguyễn TênAnh 62
Phạm thị thảo 37
Đỗ Linh 35
Thu Vũ 35
Nguyễn Thế An 23
Hung Tran 13
Anh Linh 12
Maiphuong Nguyễn Trần 12
Mặt Mông 10
Cinny Nguyen 10
chan 271
Trang Lê 201
Đỗ Linh 148
Việt anh Dương 123
Khánh Huyền 115
Fun Chan 77
Phạm thị thảo 75
Huy Huy 67
Hung Tran 64
HọNguyễn TênAnh 62
Trang Lê 968
Quang Huy 633
chan 484
Bình Nguyễn 454
Do Bong Soon 423
Phan Vân Khánh 325
Đỗ Linh 308
Lý Ngọc Ánh 306
Khánh Huyền 305
Nguyễn Linh Giao 289
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Mặt Mông
100 % 2 phút
Cinny Nguyen
100 % 1 phút
Đỗ Linh
87 % 2 phút
Cao Võ Thanh Thương
80 % 3 phút
Anh Linh
80 % 6 phút
Hung Tran
65 % 7 phút
Maiphuong Nguyễn Trần
60 % 2 phút
Phạm thị thảo
59 % 4 phút
Thu Vũ
58 % 7 phút
Nguyễn Thế An
46 % 19 phút
Nguyễn Cúcc
100 % 45 Giây
Cinny Nguyen
100 % 1 phút
Phương Nhiên
96 % 3 phút
Diệu Linh
90 % 3 phút
Megadon
90 % 26 phút
Huy Huy
89 % 3 phút
Lê Minh
88 % 12 phút
loan chu
86 % 4 phút
Mặt Mông
85 % 6 phút
Fun Chan
85 % 3 phút
Nguyễn Cúcc
100 % 45 Giây
Cinny Nguyen
100 % 1 phút
Phương Nhiên
96 % 3 phút
Diệu Linh
90 % 3 phút
Megadon
90 % 26 phút
Huy Huy
89 % 3 phút
Lê Minh
88 % 12 phút
loan chu
86 % 4 phút
Mặt Mông
85 % 6 phút
Fun Chan
85 % 3 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 50 211 23:27, 31/12/2018 23:41, 31/12/2018 00:27, 01/01/2019 Kết quả ôn thi
2 9 343 23:15, 31/12/2018 23:18, 31/12/2018 00:15, 01/01/2019 Kết quả ôn thi
3 18 20 23:09, 31/12/2018 23:14, 31/12/2018 23:33, 31/12/2018 Kết quả ôn thi
4 26 30 18:10, 31/12/2018 18:15, 31/12/2018 18:20, 31/12/2018 Kết quả luyện tập
5 30 30 12:36, 30/12/2018 12:38, 30/12/2018 12:46, 30/12/2018 Kết quả luyện tập
6 30 30 12:31, 30/12/2018 12:33, 30/12/2018 12:41, 30/12/2018 Kết quả luyện tập
7 30 30 13:15, 29/12/2018 13:16, 29/12/2018 13:25, 29/12/2018 Kết quả luyện tập
8 10 10 13:06, 29/12/2018 13:07, 29/12/2018 13:18, 29/12/2018 Kết quả luyện tập
9 24 30 13:00, 29/12/2018 13:03, 29/12/2018 13:10, 29/12/2018 Kết quả luyện tập
10 10 10 12:57, 29/12/2018 12:59, 29/12/2018 13:02, 29/12/2018 Kết quả luyện tập
11 25 25 23:30, 28/12/2018 23:32, 28/12/2018 23:37, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
12 10 10 23:25, 28/12/2018 23:26, 28/12/2018 23:30, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
13 10 10 18:48, 28/12/2018 18:49, 28/12/2018 19:00, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
14 26 30 18:45, 28/12/2018 18:47, 28/12/2018 18:55, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
15 21 30 12:39, 28/12/2018 12:41, 28/12/2018 12:54, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
16 7 10 12:34, 28/12/2018 12:35, 28/12/2018 12:39, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
17 20 30 12:27, 28/12/2018 12:31, 28/12/2018 12:37, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
18 26 30 12:18, 28/12/2018 12:23, 28/12/2018 12:33, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
19 16 20 11:30, 28/12/2018 11:34, 28/12/2018 11:35, 28/12/2018 Kết quả luyện tập
20 22 30 10:00, 28/12/2018 10:05, 28/12/2018 10:05, 28/12/2018 Kết quả luyện tập