Lịch sử học bài Nguyễn Việt Hà

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Nguyệt Nhi Nguyễn 50
Pé Heo 47
Nguyên N 42
Thành Nguyễn 40
Đậu đại học hà nội 36
Hong Rosie 36
Trang Lê 35
Phuong Anh Dương 35
Phương Anh Đặng 33
phamyen 33
Nguyệt Nhi Nguyễn 421
Quinn An 332
Trang Lê 292
Thái Doãn Kiên 182
Huỳnh Khánh 177
phamyen 167
Bạch Nhật Hạ 152
Thu Nga 147
Mai Cẩm Tú 128
Trâm Nguyễn Phương 119
Quinn An 1050
Trang Lê 1002
Lê Thị Huê 893
Megadon 628
Lê Kim Cương 546
Trương Lương 510
Nguyệt Nhi Nguyễn 421
Quang Huy 365
Xoan Xoan 303
Kaze Aki 300
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn Thị Hương
100 % 49 Giây
Nguyên N
84 % 21 phút
Nguyệt Nhi Nguyễn
83 % 6 phút
Thành Nguyễn
80 % 42 phút
Trương Lương
75 % 23 phút
Iris Lin
73 % 12 phút
Hong Rosie
72 % 33 phút
Phuong Anh Dương
70 % 21 phút
Trang Lê
70 % 31 phút
Vaan Anh
70 % 3 phút
Bảo Vũ
100 % 1 phút
Dư Trang
100 % 1 phút
Nguyễn Thị Hương
100 % 49 Giây
Lê Thị Hà Anh
100 % 59 Giây
Nguyễn Thị Hoài My
100 % 3 phút
TKhanh Trương
95 % 2 phút
Huỳnh Khánh
93 % 7 phút
Nhi Đậu
90 % 2 phút
Xuân Phượng
90 % 57 Giây
Thị Tím
90 % 7 phút
Bảo Vũ
100 % 1 phút
Dư Trang
100 % 1 phút
Nguyễn Thị Hương
100 % 49 Giây
Lê Thị Hà Anh
100 % 59 Giây
Nguyễn Thị Hoài My
100 % 3 phút
TKhanh Trương
95 % 2 phút
Huỳnh Khánh
93 % 7 phút
Nhi Đậu
90 % 2 phút
Xuân Phượng
90 % 57 Giây
Thị Tím
90 % 7 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 33 50 20:39, 05/12/2018 21:07, 05/12/2018 21:39, 05/12/2018 Kết quả ôn thi