Lịch sử học bài Nguyễn Tân

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Hạnh Lê 183
Phương Anh Nguyễn 157
Do Bong Soon 146
Nguyễn Hoàng Ngân 137
An Nhiên 125
Phương Anh Nguyễn 123
Alice Pham 100
Nhat Lee 88
Thanh Ngân Nguyễn 60
Tuốn 51
Hà Phương 615
Đức Thuận 523
Hạnh Lê 513
Lê Hiếu 472
Nguyễn Linh Giao 451
Nguyễn Hoàng Ngân 397
Nguyễn Hải Yến 380
Châu Giang 273
Lê Kim Cương 238
Do Bong Soon 208
Linh Phạm 1673
Hà Phương 1176
Nguyễn Linh Giao 967
Trang Lê 899
Dang Thu Ha 850
Nguyệt Nhi Nguyễn 710
Lục Cơ 709
Lôc Ngô 696
Lê Hiếu 691
Lê Tạ Phương Ly 661
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
QuynhNhu Kelly
100 % 7 phút
Mai Nguyễn
100 % 39 Giây
Nguyễn Hoàng Ngân
85 % 2 phút
Bé Nal
85 % 5 phút
Tomo KA
85 % 12 phút
Phương Anh Nguyễn
84 % 1 phút
Soul Kenji
84 % 25 phút
Lưu Nhật Thanh
82 % 33 phút
fox
80 % 12 phút
Nguyễn Thị Bích Ngọc
80 % 13 phút
QuynhNhu Kelly
100 % 7 phút
Phương Ngân
100 % 37 Giây
Anh nguyễn
100 % 6 phút
Nguyễn Duyên
100 % 1 phút
Lê Hoài Thương
96 % 3 phút
Quỳnh Nguyễn Diễm
96 % 3 phút
Tăng Thanh Hương
92 % 34 phút
Thơ Nguyễn
92 % 2 phút
Hoàng Linh Chi
90 % 4 phút
Huyền Nguyễn
90 % 2 phút
QuynhNhu Kelly
100 % 7 phút
Phương Ngân
100 % 37 Giây
Anh nguyễn
100 % 6 phút
Nguyễn Duyên
100 % 1 phút
Lê Hoài Thương
96 % 3 phút
Quỳnh Nguyễn Diễm
96 % 3 phút
Tăng Thanh Hương
92 % 34 phút
Thơ Nguyễn
92 % 2 phút
Hoàng Linh Chi
90 % 4 phút
Huyền Nguyễn
90 % 2 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 16 25 11:15, 20/05/2019 11:20, 20/05/2019 11:45, 20/05/2019 Kết quả ôn thi
2 19 25 22:05, 30/04/2019 22:21, 30/04/2019 22:35, 30/04/2019 Kết quả ôn thi
3 28 50 12:59, 19/04/2019 13:24, 19/04/2019 13:59, 19/04/2019 Kết quả ôn thi
4 17 20 06:41, 02/04/2019 06:46, 02/04/2019 07:05, 02/04/2019 Kết quả ôn thi
5 18 20 06:36, 02/04/2019 06:40, 02/04/2019 07:00, 02/04/2019 Kết quả ôn thi
6 15 20 06:25, 02/04/2019 06:30, 02/04/2019 06:49, 02/04/2019 Kết quả ôn thi
7 15 20 23:14, 01/04/2019 23:19, 01/04/2019 23:38, 01/04/2019 Kết quả ôn thi
8 14 20 22:59, 01/04/2019 23:05, 01/04/2019 23:23, 01/04/2019 Kết quả ôn thi
9 16 20 22:48, 01/04/2019 22:55, 01/04/2019 23:12, 01/04/2019 Kết quả ôn thi
10 18 20 22:36, 01/04/2019 22:43, 01/04/2019 23:00, 01/04/2019 Kết quả ôn thi
11 41 50 12:19, 29/12/2018 12:47, 29/12/2018 13:19, 29/12/2018 Kết quả ôn thi
12 21 25 11:31, 26/12/2018 11:41, 26/12/2018 12:01, 26/12/2018 Kết quả ôn thi
13 20 25 11:21, 26/12/2018 11:28, 26/12/2018 11:51, 26/12/2018 Kết quả ôn thi
14 22 25 00:22, 24/12/2018 00:32, 24/12/2018 00:52, 24/12/2018 Kết quả ôn thi
15 20 25 10:10, 23/12/2018 10:18, 23/12/2018 10:40, 23/12/2018 Kết quả ôn thi
16 19 25 14:39, 21/12/2018 14:47, 21/12/2018 15:09, 21/12/2018 Kết quả ôn thi
17 23 25 23:15, 14/12/2018 23:26, 14/12/2018 23:45, 14/12/2018 Kết quả ôn thi
18 37 50 23:28, 11/12/2018 23:42, 11/12/2018 00:28, 12/12/2018 Kết quả ôn thi
19 15 25 11:10, 07/12/2018 11:24, 07/12/2018 11:40, 07/12/2018 Kết quả ôn thi
20 20 25 22:41, 05/12/2018 22:49, 05/12/2018 23:11, 05/12/2018 Kết quả ôn thi