Lịch sử học bài Nguyễn Tân

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Nguyen Hong Anh 190
Different Horizon 51
Lạc Hy Nhiên 40
Kiên 40
Nguyễn Minh Đức 32
Khánh Linh 30
cao linh 27
Nguyễn Thu Thảo 25
anh ngoc 18
Juvia Nguyen 17
Nguyễn Linh Giao 401
Phương Mai Ngô 261
Nguyễn Đức Chính 250
Lạc Hy Nhiên 247
Nguyen Hong Anh 190
Nhàn Trần 180
Ngọc Trâm 154
Thu Hương 124
Megadon 108
Phạm Huệ 102
Việt Tiến Nguyễn 785
Phạm Huệ 598
Shawn Mendes 593
Nguyễn Linh Giao 570
Lê Trang Bảo Ngọc 431
Nguyễn Đức Chính 391
Xuân Phượng 315
Nguyên N 304
Long ShiruHaki 298
Megadon 294
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Ngọc Hân
100 % 2 phút
Hoài Thu
85 % 6 phút
Lạc Hy Nhiên
80 % 24 phút
Nguyen Hong Anh
71 % 2 phút
Vũ Đình Huy
70 % 6 phút
Different Horizon
63 % 9 phút
Nguyễn Đức Chính
60 % 1 phút
Bảo Nguyên Nguyễn Phước
60 % 22 phút
Nhị Nguyễn
56 % 1 phút
cao linh
54 % 2 phút
Nguyễn Thị Ngọc
100 % 49 Giây
Duc
100 % 28 Giây
Lương Nguyễn
100 % 42 Giây
Bùi Minh Châu
100 % 3 phút
Ngọc Hân
100 % 2 phút
Linh Thùy
100 % 4 phút
Sang Lê
100 % 31 Giây
DARE TO DREAM
100 % 1 phút
Thủy Trần
100 % 3 phút
Nguyễn Minh Anh
96 % 2 phút
Nguyễn Thị Ngọc
100 % 49 Giây
Duc
100 % 28 Giây
Lương Nguyễn
100 % 42 Giây
Bùi Minh Châu
100 % 3 phút
Ngọc Hân
100 % 2 phút
Linh Thùy
100 % 4 phút
Sang Lê
100 % 31 Giây
DARE TO DREAM
100 % 1 phút
Thủy Trần
100 % 3 phút
Nguyễn Minh Anh
96 % 2 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 28 50 12:59, 19/04/2019 13:24, 19/04/2019 13:59, 19/04/2019 Kết quả ôn thi
2 17 20 06:41, 02/04/2019 06:46, 02/04/2019 07:05, 02/04/2019 Kết quả ôn thi
3 18 20 06:36, 02/04/2019 06:40, 02/04/2019 07:00, 02/04/2019 Kết quả ôn thi
4 15 20 06:25, 02/04/2019 06:30, 02/04/2019 06:49, 02/04/2019 Kết quả ôn thi
5 15 20 23:14, 01/04/2019 23:19, 01/04/2019 23:38, 01/04/2019 Kết quả ôn thi
6 14 20 22:59, 01/04/2019 23:05, 01/04/2019 23:23, 01/04/2019 Kết quả ôn thi
7 16 20 22:48, 01/04/2019 22:55, 01/04/2019 23:12, 01/04/2019 Kết quả ôn thi
8 18 20 22:36, 01/04/2019 22:43, 01/04/2019 23:00, 01/04/2019 Kết quả ôn thi
9 41 50 12:19, 29/12/2018 12:47, 29/12/2018 13:19, 29/12/2018 Kết quả ôn thi
10 21 25 11:31, 26/12/2018 11:41, 26/12/2018 12:01, 26/12/2018 Kết quả ôn thi
11 20 25 11:21, 26/12/2018 11:28, 26/12/2018 11:51, 26/12/2018 Kết quả ôn thi
12 22 25 00:22, 24/12/2018 00:32, 24/12/2018 00:52, 24/12/2018 Kết quả ôn thi
13 20 25 10:10, 23/12/2018 10:18, 23/12/2018 10:40, 23/12/2018 Kết quả ôn thi
14 19 25 14:39, 21/12/2018 14:47, 21/12/2018 15:09, 21/12/2018 Kết quả ôn thi
15 23 25 23:15, 14/12/2018 23:26, 14/12/2018 23:45, 14/12/2018 Kết quả ôn thi
16 37 50 23:28, 11/12/2018 23:42, 11/12/2018 00:28, 12/12/2018 Kết quả ôn thi
17 15 25 11:10, 07/12/2018 11:24, 07/12/2018 11:40, 07/12/2018 Kết quả ôn thi
18 20 25 22:41, 05/12/2018 22:49, 05/12/2018 23:11, 05/12/2018 Kết quả ôn thi
19 23 25 00:07, 05/12/2018 00:13, 05/12/2018 00:37, 05/12/2018 Kết quả ôn thi
20 18 25 11:12, 04/12/2018 11:19, 04/12/2018 11:42, 04/12/2018 Kết quả ôn thi