Lịch sử học bài Nguyễn Tân

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Nguyên Pham 57
Valerie Flores 51
Trần Nguyễn Thảo Phương 49
Trang Lê 44
Tạ Hồng Ngọc 37
Stephen Nguyen 37
Pham Thi Ngoc Anh 35
Trang Nhím 35
Khánh Huyền 31
Nguyễn Minh Hằng 31
Trần Nguyễn Thảo Phương 837
Khánh Huyền 180
Nguyễn Mạnh 165
Ngũ Ngũ 93
Gấm 90
Valerie Flores 88
Trang Lê 87
Nguyệt Nhi Nguyễn 68
Nguyên Pham 57
Tacooky 56
dung nguyen 4638
Trần Nguyễn Thảo Phương 929
Khánh Linh 412
Nguyễn Nguyễn 360
Uchimaki Subaru 327
Lê Minh Giang 320
Trang Lê 296
Anh Minh 239
Khánh Huyền 234
Nguyễn Nghĩa 229
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Valerie Flores
92 % 2 phút
Tạ Hồng Ngọc
92 % 5 phút
Trang Lê
88 % 25 phút
Khánh Huyền
77 % 8 phút
Dungnguyen Thi
76 % 4 phút
Stephen Nguyen
74 % 35 phút
Trang Nhím
70 % 47 phút
Tacooky
70 % 17 phút
Pham Thi Ngoc Anh
63 % 2 phút
Nguyễn Minh Hằng
62 % 29 phút
Linh Trang
100 % 19 Giây
Chiêu
97 % 2 phút
Quốc Khánh
96 % 6 phút
Lâm Trần
95 % 2 phút
Huyền Trang
93 % 6 phút
Tạ Hồng Ngọc
92 % 5 phút
Lôc Ngô
90 % 2 phút
Nguyễn Phương Thanh
90 % 2 phút
Valerie Flores
88 % 1 phút
Huy Nguyen
87 % 5 phút
Linh Trang
100 % 19 Giây
Chiêu
97 % 2 phút
Quốc Khánh
96 % 6 phút
Lâm Trần
95 % 2 phút
Huyền Trang
93 % 6 phút
Tạ Hồng Ngọc
92 % 5 phút
Lôc Ngô
90 % 2 phút
Nguyễn Phương Thanh
90 % 2 phút
Valerie Flores
88 % 1 phút
Huy Nguyen
87 % 5 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 14 25 12:58, 20/08/2019 13:11, 20/08/2019 13:28, 20/08/2019 Kết quả ôn thi
2 16 25 11:15, 20/05/2019 11:20, 20/05/2019 11:45, 20/05/2019 Kết quả ôn thi
3 19 25 22:05, 30/04/2019 22:21, 30/04/2019 22:35, 30/04/2019 Kết quả ôn thi
4 28 50 12:59, 19/04/2019 13:24, 19/04/2019 13:59, 19/04/2019 Kết quả ôn thi
5 17 20 06:41, 02/04/2019 06:46, 02/04/2019 07:05, 02/04/2019 Kết quả ôn thi
6 18 20 06:36, 02/04/2019 06:40, 02/04/2019 07:00, 02/04/2019 Kết quả ôn thi
7 15 20 06:25, 02/04/2019 06:30, 02/04/2019 06:49, 02/04/2019 Kết quả ôn thi
8 15 20 23:14, 01/04/2019 23:19, 01/04/2019 23:38, 01/04/2019 Kết quả ôn thi
9 14 20 22:59, 01/04/2019 23:05, 01/04/2019 23:23, 01/04/2019 Kết quả ôn thi
10 16 20 22:48, 01/04/2019 22:55, 01/04/2019 23:12, 01/04/2019 Kết quả ôn thi
11 18 20 22:36, 01/04/2019 22:43, 01/04/2019 23:00, 01/04/2019 Kết quả ôn thi
12 41 50 12:19, 29/12/2018 12:47, 29/12/2018 13:19, 29/12/2018 Kết quả ôn thi
13 21 25 11:31, 26/12/2018 11:41, 26/12/2018 12:01, 26/12/2018 Kết quả ôn thi
14 20 25 11:21, 26/12/2018 11:28, 26/12/2018 11:51, 26/12/2018 Kết quả ôn thi
15 22 25 00:22, 24/12/2018 00:32, 24/12/2018 00:52, 24/12/2018 Kết quả ôn thi
16 20 25 10:10, 23/12/2018 10:18, 23/12/2018 10:40, 23/12/2018 Kết quả ôn thi
17 19 25 14:39, 21/12/2018 14:47, 21/12/2018 15:09, 21/12/2018 Kết quả ôn thi
18 23 25 23:15, 14/12/2018 23:26, 14/12/2018 23:45, 14/12/2018 Kết quả ôn thi
19 37 50 23:28, 11/12/2018 23:42, 11/12/2018 00:28, 12/12/2018 Kết quả ôn thi
20 15 25 11:10, 07/12/2018 11:24, 07/12/2018 11:40, 07/12/2018 Kết quả ôn thi