Lịch sử học bài Việt Tiến Nguyễn

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Nguyen Hong Anh 190
Different Horizon 51
Lạc Hy Nhiên 40
Kiên 40
Nguyễn Minh Đức 32
Khánh Linh 30
cao linh 27
Nguyễn Thu Thảo 25
anh ngoc 18
Juvia Nguyen 17
Nguyễn Linh Giao 401
Phương Mai Ngô 261
Nguyễn Đức Chính 250
Lạc Hy Nhiên 247
Nguyen Hong Anh 190
Nhàn Trần 180
Ngọc Trâm 154
Thu Hương 124
Megadon 108
Phạm Huệ 102
Việt Tiến Nguyễn 785
Phạm Huệ 598
Shawn Mendes 593
Nguyễn Linh Giao 570
Lê Trang Bảo Ngọc 431
Nguyễn Đức Chính 391
Xuân Phượng 315
Nguyên N 304
Long ShiruHaki 298
Megadon 294
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Ngọc Hân
100 % 2 phút
Hoài Thu
85 % 6 phút
Lạc Hy Nhiên
80 % 24 phút
Nguyen Hong Anh
71 % 2 phút
Vũ Đình Huy
70 % 6 phút
Different Horizon
63 % 9 phút
Nguyễn Đức Chính
60 % 1 phút
Bảo Nguyên Nguyễn Phước
60 % 22 phút
Nhị Nguyễn
56 % 1 phút
cao linh
54 % 2 phút
Nguyễn Thị Ngọc
100 % 49 Giây
Duc
100 % 28 Giây
Lương Nguyễn
100 % 42 Giây
Bùi Minh Châu
100 % 3 phút
Ngọc Hân
100 % 2 phút
Linh Thùy
100 % 4 phút
Sang Lê
100 % 31 Giây
DARE TO DREAM
100 % 1 phút
Thủy Trần
100 % 3 phút
Nguyễn Minh Anh
96 % 2 phút
Nguyễn Thị Ngọc
100 % 49 Giây
Duc
100 % 28 Giây
Lương Nguyễn
100 % 42 Giây
Bùi Minh Châu
100 % 3 phút
Ngọc Hân
100 % 2 phút
Linh Thùy
100 % 4 phút
Sang Lê
100 % 31 Giây
DARE TO DREAM
100 % 1 phút
Thủy Trần
100 % 3 phút
Nguyễn Minh Anh
96 % 2 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 38 50 13:27, 21/04/2019 13:51, 21/04/2019 14:27, 21/04/2019 Kết quả ôn thi
2 32 50 13:32, 18/04/2019 13:50, 18/04/2019 14:32, 18/04/2019 Kết quả ôn thi
3 41 50 00:34, 17/04/2019 00:57, 17/04/2019 01:34, 17/04/2019 Kết quả ôn thi
4 19 20 20:53, 16/04/2019 21:01, 16/04/2019 21:17, 16/04/2019 Kết quả ôn thi
5 22 25 19:54, 13/04/2019 20:11, 13/04/2019 20:24, 13/04/2019 Kết quả ôn thi
6 42 50 22:51, 11/04/2019 23:11, 11/04/2019 23:51, 11/04/2019 Kết quả ôn thi
7 44 50 22:27, 11/04/2019 22:45, 11/04/2019 23:27, 11/04/2019 Kết quả ôn thi
8 42 50 21:42, 11/04/2019 22:01, 11/04/2019 22:42, 11/04/2019 Kết quả ôn thi
9 39 50 19:05, 11/04/2019 19:37, 11/04/2019 20:05, 11/04/2019 Kết quả ôn thi
10 30 50 18:49, 11/04/2019 19:03, 11/04/2019 19:49, 11/04/2019 Kết quả ôn thi
11 19 50 13:02, 11/04/2019 13:11, 11/04/2019 14:02, 11/04/2019 Kết quả ôn thi
12 36 50 12:19, 11/04/2019 12:49, 11/04/2019 13:19, 11/04/2019 Kết quả ôn thi
13 16 20 06:54, 11/04/2019 06:58, 11/04/2019 07:18, 11/04/2019 Kết quả ôn thi
14 33 50 12:24, 09/04/2019 12:51, 09/04/2019 13:24, 09/04/2019 Kết quả ôn thi
15 17 20 13:57, 08/04/2019 14:01, 08/04/2019 14:21, 08/04/2019 Kết quả ôn thi
16 29 50 23:51, 07/04/2019 00:06, 08/04/2019 00:51, 08/04/2019 Kết quả ôn thi
17 12 15 05:03, 07/04/2019 05:07, 07/04/2019 05:07, 07/04/2019 Kết quả luyện tập
18 14 20 19:58, 06/04/2019 20:04, 06/04/2019 20:22, 06/04/2019 Kết quả ôn thi
19 20 20 13:44, 06/04/2019 13:50, 06/04/2019 14:08, 06/04/2019 Kết quả ôn thi
20 13 20 13:34, 06/04/2019 13:40, 06/04/2019 13:58, 06/04/2019 Kết quả ôn thi