Lịch sử học bài Việt Tiến Nguyễn

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Hạnh Lê 183
Phương Anh Nguyễn 157
Do Bong Soon 146
Nguyễn Hoàng Ngân 137
An Nhiên 125
Phương Anh Nguyễn 123
Alice Pham 100
Nhat Lee 88
Thanh Ngân Nguyễn 60
Tuốn 51
Hà Phương 615
Đức Thuận 523
Hạnh Lê 513
Lê Hiếu 472
Nguyễn Linh Giao 451
Nguyễn Hoàng Ngân 397
Nguyễn Hải Yến 380
Châu Giang 273
Lê Kim Cương 238
Do Bong Soon 208
Linh Phạm 1673
Hà Phương 1176
Nguyễn Linh Giao 967
Trang Lê 899
Dang Thu Ha 850
Nguyệt Nhi Nguyễn 710
Lục Cơ 709
Lôc Ngô 696
Lê Hiếu 691
Lê Tạ Phương Ly 661
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
QuynhNhu Kelly
100 % 7 phút
Mai Nguyễn
100 % 39 Giây
Nguyễn Hoàng Ngân
85 % 2 phút
Bé Nal
85 % 5 phút
Tomo KA
85 % 12 phút
Phương Anh Nguyễn
84 % 1 phút
Soul Kenji
84 % 25 phút
Lưu Nhật Thanh
82 % 33 phút
Nguyễn Lệ Hiền
80 % 11 phút
fox
80 % 12 phút
QuynhNhu Kelly
100 % 7 phút
Phương Ngân
100 % 37 Giây
Anh nguyễn
100 % 6 phút
Nguyễn Duyên
100 % 1 phút
Lê Hoài Thương
96 % 3 phút
Quỳnh Nguyễn Diễm
96 % 3 phút
Thơ Nguyễn
92 % 2 phút
Tăng Thanh Hương
92 % 34 phút
Hoàng Linh Chi
90 % 4 phút
Huyền Nguyễn
90 % 2 phút
QuynhNhu Kelly
100 % 7 phút
Phương Ngân
100 % 37 Giây
Anh nguyễn
100 % 6 phút
Nguyễn Duyên
100 % 1 phút
Lê Hoài Thương
96 % 3 phút
Quỳnh Nguyễn Diễm
96 % 3 phút
Thơ Nguyễn
92 % 2 phút
Tăng Thanh Hương
92 % 34 phút
Hoàng Linh Chi
90 % 4 phút
Huyền Nguyễn
90 % 2 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 16 20 11:29, 17/06/2019 11:39, 17/06/2019 11:53, 17/06/2019 Kết quả ôn thi
2 11 20 17:40, 25/05/2019 17:49, 25/05/2019 18:04, 25/05/2019 Kết quả ôn thi
3 17 20 00:56, 24/05/2019 01:01, 24/05/2019 01:20, 24/05/2019 Kết quả ôn thi
4 19 20 06:53, 17/05/2019 06:59, 17/05/2019 07:17, 17/05/2019 Kết quả ôn thi
5 24 25 13:45, 06/05/2019 13:56, 06/05/2019 14:15, 06/05/2019 Kết quả ôn thi
6 28 50 11:01, 05/05/2019 11:16, 05/05/2019 12:01, 05/05/2019 Kết quả ôn thi
7 7 50 09:34, 05/05/2019 09:41, 05/05/2019 10:34, 05/05/2019 Kết quả ôn thi
8 39 50 14:59, 30/04/2019 15:25, 30/04/2019 15:59, 30/04/2019 Kết quả ôn thi
9 29 50 00:04, 26/04/2019 00:14, 26/04/2019 01:04, 26/04/2019 Kết quả ôn thi
10 3 50 11:33, 24/04/2019 11:37, 24/04/2019 12:33, 24/04/2019 Kết quả ôn thi
11 38 50 13:27, 21/04/2019 13:51, 21/04/2019 14:27, 21/04/2019 Kết quả ôn thi
12 32 50 13:32, 18/04/2019 13:50, 18/04/2019 14:32, 18/04/2019 Kết quả ôn thi
13 41 50 00:34, 17/04/2019 00:57, 17/04/2019 01:34, 17/04/2019 Kết quả ôn thi
14 19 20 20:53, 16/04/2019 21:01, 16/04/2019 21:17, 16/04/2019 Kết quả ôn thi
15 22 25 19:54, 13/04/2019 20:11, 13/04/2019 20:24, 13/04/2019 Kết quả ôn thi
16 42 50 22:51, 11/04/2019 23:11, 11/04/2019 23:51, 11/04/2019 Kết quả ôn thi
17 44 50 22:27, 11/04/2019 22:45, 11/04/2019 23:27, 11/04/2019 Kết quả ôn thi
18 42 50 21:42, 11/04/2019 22:01, 11/04/2019 22:42, 11/04/2019 Kết quả ôn thi
19 39 50 19:05, 11/04/2019 19:37, 11/04/2019 20:05, 11/04/2019 Kết quả ôn thi
20 30 50 18:49, 11/04/2019 19:03, 11/04/2019 19:49, 11/04/2019 Kết quả ôn thi