Lịch sử học bài elvis Nguyễn

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Phan Quốc An 111
Phạm Phú Thành 64
Củ Lạc Giòn Trôi 41
Tùng Hoàng 36
Mai Ngọc Anh 34
Nguyễn Thị Quỳnh Chi 25
Minh Thư 24
Trương Thanh Vương 23
Đỗ Hương Ly 21
Hiếu Huỳnh 17
Bích Phượng 183
Phan Quốc An 111
Nguyễn Thị Thanh Hậu 110
Nguyễn Phạm Huy Hoàng 102
Vũ Quang Linh 98
Nguyễn Thị Quỳnh Chi 89
Nguyễn Thùy Linh 74
Trương Thanh Vương 74
Trang Trang 70
Phạm Phú Thành 64
Phan Quốc An 1058
Bích Phượng 483
Đông Mai 445
Vũ Quang Linh 305
Canh Nhi Lâm 300
Việt Tiến Nguyễn 260
Cường Bá Nguyễn 253
Trương Thanh Vương 209
Dương Maple 195
Thư Lê 178
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Phan Quốc An
85 % 1 phút
Mai Ngọc Anh
85 % 5 phút
Củ Lạc Giòn Trôi
82 % 13 phút
Nguyễn Thị Quỳnh Chi
75 % 3 phút
Tuấn Trương
65 % 45 Giây
Nguyễn Trang
60 % 3 phút
Chau Huynh
60 % 9 phút
Đỗ Duyên
55 % 14 phút
Sera Nguyễn
50 % 4 phút
Minh Thư
48 % 17 phút
Phương Nguyễn
100 % 2 phút
Tiểu An
100 % 4 phút
Lê Thị Phương Uyên
100 % 37 Giây
Quỳnh Chi
100 % 2 phút
Chi Nguyễn
100 % 12 Giây
bùi trang
100 % 1 phút
Hạ Băng
96 % 3 phút
Nguyễn Thị Hương
92 % 11 phút
Thảo Hiền
90 % 6 phút
Hue Bui
88 % 2 phút
Phương Nguyễn
100 % 2 phút
Tiểu An
100 % 4 phút
Lê Thị Phương Uyên
100 % 37 Giây
Quỳnh Chi
100 % 2 phút
Chi Nguyễn
100 % 12 Giây
bùi trang
100 % 1 phút
Hạ Băng
96 % 3 phút
Nguyễn Thị Hương
92 % 11 phút
Thảo Hiền
90 % 6 phút
Hue Bui
88 % 2 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 16 20 20:13, 03/11/2018 20:23, 03/11/2018 20:37, 03/11/2018 Kết quả ôn thi
2 14 20 20:08, 01/11/2018 20:20, 01/11/2018 20:32, 01/11/2018 Kết quả ôn thi
3 11 15 20:00, 01/11/2018 20:04, 01/11/2018 20:05, 01/11/2018 Kết quả luyện tập
4 10 20 19:27, 01/11/2018 19:40, 01/11/2018 19:51, 01/11/2018 Kết quả ôn thi
5 10 20 06:19, 06/10/2018 06:28, 06/10/2018 06:43, 06/10/2018 Kết quả ôn thi
6 15 20 19:59, 05/10/2018 20:07, 05/10/2018 20:23, 05/10/2018 Kết quả ôn thi