Lịch sử học bài Thúy Ngọc Nguyễn

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Thanh Hoa 62
Thương Hoài 55
Nguyễn Tú Oanh 39
Nguyễn Đoàn Yến Thơ 31
Nguyen Thuy Tien 30
Nguyễn Hồng Giải Trí Official 28
Hà Thanh 27
Trương Thanh Vương 22
LongNguyen Bao 19
Linh Tinh 18
Việt Tiến Nguyễn 238
Thanh Hoa 134
Lê Hoàng Diễm Quyên Ngô Thanh Phương_ 109
phạm thị ngọc ánh 107
Lê Mỹ Duyên 99
Nguyễn Hoàng Đạt 95
Mike Billy 92
Nguyen Thuy Tien 90
Nguyễn Bá Nhật 86
Linh nguyen 86
Việt Tiến Nguyễn 665
Nguyễn Tân 584
Nguyễn Hồng Gia Hân 378
Mike Billy 295
Phan Quốc An 271
Thanh Hoa 227
Nguyen Hoc Sinh 181
Nguyễn Thị Liên 180
Nguyễn Hoàng Đạt 175
nhung 166
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn Hồng Giải Trí Official
93 % 3 phút
Tú Hoàng
85 % 14 phút
Quỳnh Chi
85 % 5 phút
Nguyễn Tú Oanh
78 % 24 phút
Nguyễn Đoàn Yến Thơ
77 % 4 phút
Nguyen Thuy Tien
75 % 4 phút
Đào Trung Kiên
75 % 4 phút
Trương Thanh Vương
73 % 2 phút
Thảo Phan
70 % 1 phút
Thương Huyền
65 % 14 phút
Huỳnh Thị Thu Thủy
100 % 56 Giây
Liên Vũ
100 % 3 phút
Quyền Nguyễn
100 % 32 Giây
Trang Hoai
100 % 55 Giây
Dương Thùy
100 % 47 Giây
Phuong Thaoo
100 % 5 phút
Nguyễn Hồng Giải Trí Official
93 % 3 phút
Nguyễn Ngọc bích
90 % 4 phút
Ngô Nguyễn Hoa Siêm
90 % 2 phút
Mai Linh Linh
90 % 4 phút
Huỳnh Thị Thu Thủy
100 % 56 Giây
Liên Vũ
100 % 3 phút
Quyền Nguyễn
100 % 32 Giây
Trang Hoai
100 % 55 Giây
Dương Thùy
100 % 47 Giây
Phuong Thaoo
100 % 5 phút
Nguyễn Hồng Giải Trí Official
93 % 3 phút
Nguyễn Ngọc bích
90 % 4 phút
Ngô Nguyễn Hoa Siêm
90 % 2 phút
Mai Linh Linh
90 % 4 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 6 10 20:15, 15/04/2018 20:21, 15/04/2018 20:27, 15/04/2018 Kết quả luyện tập
2 9 10 11:58, 15/04/2018 12:00, 15/04/2018 12:02, 15/04/2018 Kết quả luyện tập
3 26 50 11:44, 15/04/2018 11:55, 15/04/2018 12:44, 15/04/2018 Kết quả ôn thi