Lịch sử học bài Thương Dương

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Sera Nguyễn 38
Trang Nguyễn 29
Hạ Băng 29
Nguyễn Thị Quỳnh Chi 27
Yvaine Alvery 21
Ann Kwon 20
Nguyễn Chí Hùng 19
Ngọc Trân Nguyễn 18
Thanh Nguyên 18
Hoàng Dung 17
Bích Phượng 183
Nguyễn Thùy Linh 111
Nguyễn Thị Thanh Hậu 110
Nguyễn Phạm Huy Hoàng 102
Vũ Quang Linh 98
Củ Cải 92
Dương Maple 81
Trang Trang 70
Nguyễn Thị Sao Mai 66
Nguyễn Thị Quỳnh Chi 64
Phan Quốc An 947
Bích Phượng 483
Đông Mai 445
Vũ Quang Linh 305
Canh Nhi Lâm 300
Việt Tiến Nguyễn 260
Cường Bá Nguyễn 253
Dương Maple 195
Trương Thanh Vương 186
Thư Lê 178
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Hạ Băng
96 % 3 phút
Nguyễn Trang
90 % 3 phút
Yvaine Alvery
84 % 14 phút
Canh Nhi Lâm
75 % 8 phút
Ngọc Trân Nguyễn
72 % 1 phút
Trương Thanh Vương
68 % 11 phút
Nguyễn Chí Hùng
63 % 6 phút
Phương Anh
60 % 5 phút
Sera Nguyễn
58 % 4 phút
Trang Nguyễn
58 % 18 phút
bùi trang
100 % 1 phút
Tiểu An
100 % 4 phút
Lê Thị Phương Uyên
100 % 37 Giây
Phương Nguyễn
100 % 2 phút
Quỳnh Chi
100 % 2 phút
Chi Nguyễn
100 % 12 Giây
Hạ Băng
96 % 3 phút
Thảo Hiền
90 % 6 phút
Nguyễn Trang
90 % 3 phút
Hue Bui
88 % 2 phút
bùi trang
100 % 1 phút
Tiểu An
100 % 4 phút
Lê Thị Phương Uyên
100 % 37 Giây
Phương Nguyễn
100 % 2 phút
Quỳnh Chi
100 % 2 phút
Chi Nguyễn
100 % 12 Giây
Hạ Băng
96 % 3 phút
Thảo Hiền
90 % 6 phút
Nguyễn Trang
90 % 3 phút
Hue Bui
88 % 2 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 5 10 16:51, 12/03/2018 16:57, 12/03/2018 17:03, 12/03/2018 Kết quả luyện tập
2 8 30 08:43, 12/03/2018 08:57, 12/03/2018 08:58, 12/03/2018 Kết quả luyện tập
3 7 10 08:20, 12/03/2018 08:24, 12/03/2018 08:32, 12/03/2018 Kết quả luyện tập
4 27 30 08:11, 12/03/2018 08:16, 12/03/2018 08:23, 12/03/2018 Kết quả luyện tập
5 18 20 08:04, 12/03/2018 08:09, 12/03/2018 08:14, 12/03/2018 Kết quả luyện tập
6 4 10 07:57, 12/03/2018 08:01, 12/03/2018 08:09, 12/03/2018 Kết quả luyện tập
7 34 50 20:29, 25/02/2018 20:50, 25/02/2018 21:29, 25/02/2018 Kết quả ôn thi
8 49 50 23:26, 24/02/2018 23:30, 24/02/2018 00:26, 25/02/2018 Kết quả ôn thi
9 40 50 21:55, 24/02/2018 22:01, 24/02/2018 22:55, 24/02/2018 Kết quả ôn thi
10 31 50 21:03, 24/02/2018 21:37, 24/02/2018 22:03, 24/02/2018 Kết quả ôn thi