Lịch sử học bài Tín

Chia sẻ lên facebook

KINH NGHIỆM
Bích Phượng 109
Head Shot 101
Phan Quốc An 81
Thu Trang Nguyen 48
Phạm Phú Thành 40
Trang Lê 34
Tùng Hoàng 33
Bùi Bích Ngọc 30
NT Hạnh 22
Ngọc Lan 19
Phan Quốc An 296
Bích Phượng 231
Head Shot 215
Nguyễn Thị Xuân 190
Nguyễn Chí Hùng 134
Canh Nhi Lâm 117
Phạm Phú Thành 108
Mai Ngọc Anh 98
Tùng Hoàng 94
Trang Lê 74
Bích Phượng 623
Đông Mai 445
Phan Quốc An 420
Canh Nhi Lâm 376
Vũ Quang Linh 329
Việt Tiến Nguyễn 285
Cường Bá Nguyễn 225
Head Shot 215
Trương Thanh Vương 209
Dương Maple 195
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn Trang
90 % 3 phút
Canh Nhi Lâm
90 % 2 phút
Phan Quốc An
81 % 5 phút
ĐÀO THỊ NHUNG
80 % 49 Giây
Phạm Phú Thành
80 % 23 phút
Bích Phượng
77 % 5 phút
Đào Trung Kiên
70 % 5 phút
Trang Lê
68 % 25 phút
Bùi Bích Ngọc
66 % 4 phút
Thu Trang Nguyen
56 % 2 phút
Phạm Quang Linh
100 % 38 Giây
Nguyễn Hoài Danh
100 % 56 Giây
Thanh Tâm
100 % 4 phút
Phạm Diễm Quỳnh
96 % 4 phút
Hạ Băng
96 % 3 phút
Trần Thị Thanh Bình
90 % 2 phút
Thảo Hiền
90 % 6 phút
Hue Bui
88 % 2 phút
Hanh Pham
85 % 7 phút
Yvaine Alvery
84 % 14 phút
Phạm Quang Linh
100 % 38 Giây
Nguyễn Hoài Danh
100 % 56 Giây
Thanh Tâm
100 % 4 phút
Phạm Diễm Quỳnh
96 % 4 phút
Hạ Băng
96 % 3 phút
Trần Thị Thanh Bình
90 % 2 phút
Thảo Hiền
90 % 6 phút
Hue Bui
88 % 2 phút
Hanh Pham
85 % 7 phút
Yvaine Alvery
84 % 14 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 24 50 20:36, 14/02/2018 21:01, 14/02/2018 21:36, 14/02/2018 Kết quả ôn thi