287 câu GERUND vs INFINITIVE

Luyện tập Tiếng Anh: 287 câu GERUND vs INFINITIVE

 • Họ và tên nguyễn thị kim anh
 • Thời gian làm bài 0 giờ - 10 phút - 0 giây
 • Thời gian nộp bài 0 giờ - 3 phút - 30 giây
 • Số câu đúng 7
 • Số câu sai 3

ÔN THI TIẾNG ANH THPT

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ Giáo dục hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, không phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

LUYỆN TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ

Trở thành hội viên

*Cần khoảng 100 giờ học để tăng được trung bình 1 điểm thi.

Mỗi ngày các em nên dành ra ít nhất 30 phút để luyện tập từ một đến hai chuyên đề.

Mỗi tuần nên làm một bài thi để đánh giá tổng thể năng lực và sự tiến bộ của mình.

Đăng ký các gói học theo thời gian phù hợp. Thời gian càng dài mức phí càng rẻ

Cùng "Học là giỏi, thi là đỗ!" nhé. 

THÀNH VIÊN

0xu/tháng ĐĂNG KÝ
 • 500 câu hỏi 
 • Các bài ôn miễn phí

GÓI VIP

49xu/tháng MUA NGAY
 • 139.000 đ giá cũ
 • 22.000 câu hỏi
 • Ôn tập không giới hạn
 • ~ 1000 đồng/ngày

GÓI VIP

79xu/quý MUA NGAY
 • 318.000 đ giá cũ
 • 22.000 câu hỏi
 • Ôn tập không giới hạn
 • ~ 850 đồng/ngày
 • Tăng 2-3 điểm trong thời gian này

GÓI VIP

99xu/năm MUA NGAY
 • 989.000 đ giá cũ
 • 22.000 câu hỏi
 • Ôn tập không giới hạn
 • ~ 271 đồng/ngày
 • Tăng 4 - 5 điểm trong thời gian này
Tên tài liệu Giá #
6 Ebook "Đọc hiểu & Viết luận" 297 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn đọc hiểu 199 Chi tiết
3 Ebook Hướng dẫn viết luận 199 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (3) 97 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (2) 97 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn viết luận (1) 97 Chi tiết
Ebook Hướng dẫn đọc hiểu (3) 97 Chi tiết

nguyễn thị kim anh làm Luyện tập đạt 7/10

Nguyễn Đức Anh làm Luyện tập đạt 18/20

Hồ Duy Thái làm Luyện tập đạt 2/20

Khang Nguyên Phạm làm Luyện tập đạt 16/20

Be Uliser làm Luyện tập đạt 7/10

Doanh Nguyen làm Luyện tập đạt 2/10

L AddMo làm Luyện tập đạt 3/10

L AddMo làm Luyện tập đạt 0/10

L AddMo làm Luyện tập đạt 0/10

Tú Võ Xuân làm Luyện tập đạt 1/10

Hà Hoàng làm Luyện tập đạt 5/10

Raise Up làm Luyện tập đạt 7/10

Nguyễn Anh Tú làm Luyện tập đạt 0/10

Nguyễn Anh Tú làm Luyện tập đạt 4/10

Thuý Thương Lê Thị0hhy8 làm Luyện tập đạt 1/10

Trinh Nguyễn Tố làm Luyện tập đạt 5/10

Nguyễn Thị Cẩm Tiên làm Luyện tập đạt 2/10

Nguyễn Minh Ngọc làm Luyện tập đạt 7/10

Hoài Thương làm Luyện tập đạt 5/10

Phí Thương Huyền làm Luyện tập đạt 10/10