Lịch sử học bài Đỗ Phương Thủy

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
phucdiempham 63
Hà Lê 52
Hiếu Thảo Võ 40
phạm thị hương quỳnh 37
trần chu 35
Dande 35
Đặng Thanh Nhã 34
khoa tran 25
Lý Thị Diễm Sương 23
Bảo Ngọc 18
phucdiempham 119
Đỗ Đại Học 97
Hiếu Thảo Võ 92
trần chu 76
Ngọc Quý 65
Hà Lê 52
Minh Lan 48
Dande 48
Nguyễn Thị Quỳnh Như 46
Phạm Thiên Nhật 43
Nguyễn Thị Quỳnh Như 274
Đỗ Phương Thủy 232
Trần Thị An 141
tín 137
Thảo Tũn 126
Mơ Quỳnh 123
phucdiempham 119
Lê Thị Lan Hương 101
Rosa 57 101
Đỗ Đại Học 97
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Bảo Ngọc
90 % 4 phút
Trần Nguyễn Anh Thư
85 % 58 Giây
phucdiempham
84 % 1 phút
Hiếu Thảo Võ
80 % 3 phút
Chinh nguyễn
80 % 5 phút
phạm thị hương quỳnh
74 % 29 phút
trần chu
70 % 27 phút
Đặng Thanh Nhã
68 % 28 phút
Hoàng Thảo
65 % 24 phút
khoa tran
62 % 2 phút
Trương Minh Thư
100 % 2 phút
Duc Trung
100 % 28 Giây
Gác nhỏ của Tĩnh Nhi
100 % 6 phút
Võ Tấn Phát
100 % 2 phút
dao ngo
100 % 1 phút
Tạ Thuý
96 % 3 phút
Phạm Thiên Nhật
86 % 14 phút
Trần Nguyễn Anh Thư
85 % 58 Giây
Ngọc Quý
81 % 1 phút
Chinh nguyễn
80 % 5 phút
Trương Minh Thư
100 % 2 phút
Duc Trung
100 % 28 Giây
Gác nhỏ của Tĩnh Nhi
100 % 6 phút
Võ Tấn Phát
100 % 2 phút
dao ngo
100 % 1 phút
Tạ Thuý
96 % 3 phút
Phạm Thiên Nhật
86 % 14 phút
Trần Nguyễn Anh Thư
85 % 58 Giây
Ngọc Quý
81 % 1 phút
Chinh nguyễn
80 % 5 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 4 20 05:43, 10/04/2018 05:47, 10/04/2018 06:07, 10/04/2018 Kết quả ôn thi
2 6 10 18:25, 09/04/2018 18:28, 09/04/2018 18:37, 09/04/2018 Kết quả luyện tập
3 7 10 18:20, 09/04/2018 18:22, 09/04/2018 18:32, 09/04/2018 Kết quả luyện tập
4 7 10 17:54, 09/04/2018 18:12, 09/04/2018 18:06, 09/04/2018 Kết quả luyện tập
5 9 10 15:02, 08/04/2018 15:14, 08/04/2018 15:14, 08/04/2018 Kết quả luyện tập
6 5 10 14:46, 08/04/2018 14:57, 08/04/2018 14:58, 08/04/2018 Kết quả luyện tập
7 17 20 06:57, 08/04/2018 07:06, 08/04/2018 07:21, 08/04/2018 Kết quả ôn thi
8 23 50 21:02, 07/04/2018 21:26, 07/04/2018 22:02, 07/04/2018 Kết quả ôn thi
9 16 20 19:51, 07/04/2018 20:15, 07/04/2018 20:15, 07/04/2018 Kết quả ôn thi
10 7 20 13:33, 07/04/2018 13:39, 07/04/2018 13:57, 07/04/2018 Kết quả ôn thi
11 16 20 13:19, 07/04/2018 13:28, 07/04/2018 13:43, 07/04/2018 Kết quả ôn thi
12 6 20 06:05, 06/04/2018 06:13, 06/04/2018 06:29, 06/04/2018 Kết quả ôn thi
13 14 20 20:13, 05/04/2018 20:24, 05/04/2018 20:37, 05/04/2018 Kết quả ôn thi
14 13 20 19:51, 05/04/2018 20:09, 05/04/2018 20:15, 05/04/2018 Kết quả ôn thi
15 15 20 12:59, 31/03/2018 13:09, 31/03/2018 13:23, 31/03/2018 Kết quả ôn thi
16 4 20 12:41, 31/03/2018 12:54, 31/03/2018 13:05, 31/03/2018 Kết quả ôn thi
17 7 20 22:08, 30/03/2018 22:15, 30/03/2018 22:32, 30/03/2018 Kết quả ôn thi
18 2 20 14:43, 28/03/2018 14:47, 28/03/2018 15:07, 28/03/2018 Kết quả ôn thi
19 10 20 14:29, 28/03/2018 14:39, 28/03/2018 14:53, 28/03/2018 Kết quả ôn thi
20 7 20 13:53, 28/03/2018 14:11, 28/03/2018 14:17, 28/03/2018 Kết quả ôn thi