Lịch sử học bài Lan Hương

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Nguyễn Tiến Sỹ 126
Phạm Thị Thùy Dương 85
Thiên Thanh 36
Mai Nguyễn 25
Ntr 22
Nguyễn Loan 17
Tinh Linh 3
Nguyễn Anh Thư 2
Nguyễn Tiến Sỹ 537
nguyễn thị kim anh 109
Dương Thúy Hiền 91
Phạm Thị Thùy Dương 85
BoiBoy Bo 77
Lan Hương 72
Nguyễn Phương Nguyên 61
Đỗ Phương Thủy 47
Nguyễn Khánh Huyền 42
Nguyễn Thế Chính 42
Nguyễn Tiến Sỹ 576
Nguyễn Thế Chính 292
Đỗ Đại Học 261
Thương Dương 223
Dương Thúy Hiền 209
Ngô Thị Thùy Linh 188
nguyễn thị kim anh 188
Mai Nguyễn 181
Trà Giang 145
Nguyễn Phương Nguyên 140
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Ntr
88 % 1 phút
Phạm Thị Thùy Dương
85 % 21 phút
Nguyễn Tiến Sỹ
78 % 2 phút
Thiên Thanh
72 % 29 phút
Tinh Linh
60 % 2 phút
Mai Nguyễn
50 % 12 phút
Nguyễn Loan
34 % 23 phút
Nguyễn Anh Thư
10 % 14 phút
Đào Thị Thu Trang
100 % 2 phút
Phong Trần
100 % 4 phút
Ntr
91 % 2 phút
mr tranh
90 % 1 phút
Nguyễn Tiến Sỹ
88 % 13 phút
Nguyễn Hồng Trang
85 % 45 Giây
Phạm Thị Thùy Dương
85 % 21 phút
Nhật Minh Trần
85 % 1 phút
Nguyễn Khánh Huyền
84 % 31 phút
Nguyễn Thế Chính
84 % 27 phút
Đào Thị Thu Trang
100 % 2 phút
Phong Trần
100 % 4 phút
Ntr
91 % 2 phút
mr tranh
90 % 1 phút
Nguyễn Tiến Sỹ
88 % 13 phút
Nguyễn Hồng Trang
85 % 45 Giây
Phạm Thị Thùy Dương
85 % 21 phút
Nhật Minh Trần
85 % 1 phút
Nguyễn Khánh Huyền
84 % 31 phút
Nguyễn Thế Chính
84 % 27 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 6 10 18:44, 14/03/2018 18:46, 14/03/2018 18:56, 14/03/2018 Kết quả luyện tập
2 5 10 18:43, 14/03/2018 18:43, 14/03/2018 18:55, 14/03/2018 Kết quả luyện tập
3 9 10 22:01, 13/03/2018 22:02, 13/03/2018 22:13, 13/03/2018 Kết quả luyện tập
4 9 10 21:59, 13/03/2018 22:01, 13/03/2018 22:11, 13/03/2018 Kết quả luyện tập
5 9 10 21:57, 13/03/2018 21:59, 13/03/2018 22:09, 13/03/2018 Kết quả luyện tập
6 8 10 17:00, 13/03/2018 17:03, 13/03/2018 17:12, 13/03/2018 Kết quả luyện tập
7 7 10 16:53, 13/03/2018 16:56, 13/03/2018 17:05, 13/03/2018 Kết quả luyện tập
8 10 10 16:52, 13/03/2018 16:52, 13/03/2018 17:04, 13/03/2018 Kết quả luyện tập
9 9 10 16:47, 13/03/2018 16:50, 13/03/2018 16:59, 13/03/2018 Kết quả luyện tập
10 18 20 13:24, 12/03/2018 13:26, 12/03/2018 13:29, 12/03/2018 Kết quả luyện tập
11 9 10 13:22, 12/03/2018 13:23, 12/03/2018 13:34, 12/03/2018 Kết quả luyện tập
12 8 10 13:18, 12/03/2018 13:20, 12/03/2018 13:30, 12/03/2018 Kết quả luyện tập
13 6 10 13:15, 12/03/2018 13:17, 12/03/2018 13:27, 12/03/2018 Kết quả luyện tập
14 8 10 13:14, 12/03/2018 13:15, 12/03/2018 13:26, 12/03/2018 Kết quả luyện tập
15 2 10 13:06, 12/03/2018 13:08, 12/03/2018 13:18, 12/03/2018 Kết quả luyện tập
16 6 20 12:40, 12/03/2018 12:41, 12/03/2018 13:04, 12/03/2018 Kết quả ôn thi
17 7 10 21:58, 30/09/2017 21:59, 30/09/2017 22:10, 30/09/2017 Kết quả luyện tập
18 10 10 21:56, 30/09/2017 21:58, 30/09/2017 22:08, 30/09/2017 Kết quả luyện tập
19 10 10 21:54, 30/09/2017 21:56, 30/09/2017 22:06, 30/09/2017 Kết quả luyện tập