Lịch sử học bài Nam Bùi Thiên

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
LÊ THI NHUNG 59
Nguyễn Hồng Trang 41
Phạm Long Thuyên 30
Thảo Chù Nevergiveup 28
Trần Trâm 25
Sinh Long Nguyễn 24
Nguyễn Đình Thắng 22
Hà Hương Giang 19
NGUYỄN THẾ CHÍ 18
Trang Trang 16
Hương Lan Cherry 198
Thảo Chù Nevergiveup 133
LÊ THI NHUNG 132
Phạm Long Thuyên 117
Tuyên Hoàng Sỹ 110
trần chu 108
LẠI THỊ ÁNH 104
Trịnh Giang Linh 101
Hoang Thao 95
Nguyễn Đình Thắng 91
Trịnh Giang Linh 608
Trần Trâm 583
Hồng Anh 564
Nguyễn lê thanh tùng 533
Anh Trung 522
Tam Tinh 417
Dee Dee Der 391
nguyễn thị thanh thúy 346
Mai Nguyễn 300
Hoàng Tuấn Linh 292
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Phạm Long Thuyên
100 % 5 phút
NGUYỄN THẾ CHÍ
90 % 3 phút
Trần Trâm
83 % 3 phút
Nguyễn Hồng Trang
82 % 27 phút
Trang Trang
80 % 4 phút
Nguyễn Đình Thắng
73 % 3 phút
Thảo Chù Nevergiveup
70 % 5 phút
LÊ THI NHUNG
65 % 9 phút
Huyền Trang
65 % 1 phút
Sinh Long Nguyễn
60 % 3 phút
Cao Đức Huy
93 % 1 phút
Quảng Trung Kiên
92 % 3 phút
Nam Bùi Thiên
92 % 1 phút
đặng an
90 % 5 phút
NGUYỄN THẾ CHÍ
90 % 3 phút
Phạm Long Thuyên
86 % 32 phút
Quang Bùi
86 % 4 phút
Hoàng Tuấn Linh
86 % 6 phút
Hoang Thao
86 % 17 phút
Trần Thị Thúy Quỳnh
85 % 6 phút
Cao Đức Huy
93 % 1 phút
Quảng Trung Kiên
92 % 3 phút
Nam Bùi Thiên
92 % 1 phút
đặng an
90 % 5 phút
NGUYỄN THẾ CHÍ
90 % 3 phút
Phạm Long Thuyên
86 % 32 phút
Quang Bùi
86 % 4 phút
Hoàng Tuấn Linh
86 % 6 phút
Hoang Thao
86 % 17 phút
Trần Thị Thúy Quỳnh
85 % 6 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 9 10 21:08, 21/09/2017 21:12, 21/09/2017 21:20, 21/09/2017 Kết quả luyện tập
2 9 10 21:01, 21/09/2017 21:06, 21/09/2017 21:13, 21/09/2017 Kết quả luyện tập
3 10 10 21:00, 21/09/2017 21:01, 21/09/2017 21:12, 21/09/2017 Kết quả luyện tập
4 9 10 20:53, 21/09/2017 20:54, 21/09/2017 21:05, 21/09/2017 Kết quả luyện tập
5 10 10 10:13, 10/09/2017 10:16, 10/09/2017 10:25, 10/09/2017 Kết quả luyện tập
6 28 30 09:51, 10/09/2017 10:04, 10/09/2017 10:06, 10/09/2017 Kết quả luyện tập
7 18 20 09:35, 10/09/2017 09:45, 10/09/2017 09:45, 10/09/2017 Kết quả luyện tập
8 9 10 09:25, 10/09/2017 09:30, 10/09/2017 09:37, 10/09/2017 Kết quả luyện tập
9 7 10 15:21, 07/09/2017 15:24, 07/09/2017 15:33, 07/09/2017 Kết quả luyện tập
10 9 10 14:56, 07/09/2017 15:08, 07/09/2017 15:08, 07/09/2017 Kết quả luyện tập
11 2 10 21:15, 04/09/2017 21:17, 04/09/2017 21:27, 04/09/2017 Kết quả luyện tập
12 10 10 21:07, 04/09/2017 21:10, 04/09/2017 21:19, 04/09/2017 Kết quả luyện tập
13 10 10 20:58, 04/09/2017 21:00, 04/09/2017 21:10, 04/09/2017 Kết quả luyện tập
14 8 10 20:50, 04/09/2017 20:55, 04/09/2017 21:02, 04/09/2017 Kết quả luyện tập
15 9 10 20:43, 04/09/2017 20:48, 04/09/2017 20:55, 04/09/2017 Kết quả luyện tập
16 17 20 21:21, 30/08/2017 21:26, 30/08/2017 21:45, 30/08/2017 Kết quả luyện tập
17 1 10 10:20, 24/08/2017 10:29, 24/08/2017 10:32, 24/08/2017 Kết quả luyện tập
18 10 10 21:13, 16/08/2017 21:16, 16/08/2017 21:25, 16/08/2017 Kết quả luyện tập
19 8 10 21:00, 16/08/2017 21:05, 16/08/2017 21:12, 16/08/2017 Kết quả luyện tập
20 1 15 10:21, 31/07/2017 10:21, 31/07/2017 10:26, 31/07/2017 Kết quả luyện tập