Lịch sử học bài Bui thi thom

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Phạm Tuyết 60
Tú July 43
Nguyễn Thị Thanh Hậu 38
Trang Nhung 35
Ongtrumtp Cdht 28
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 20
Đỗ Kiều Chinh 19
Tùng Không 17
Nguyễn Duy Hoàng 17
Ngân Kim 14
理郎 381
Mai Trang 209
Như 160
Tú July 154
Phan Mạnh Tuấn 122
Khánh Linh 104
Đinh Hoàng Dung 93
Nguyễn Thị Thanh Hậu 72
Phạm Tuyết 60
kim chi nguyen thi 49
Tú July 708
Phạm Bích Ngọc 605
Mai Trang 489
理郎 381
Tracy 335
Như 297
Trâm Lê 258
Thiên Linh 238
Ly Đỗ Cẩm 235
Đào Trung Kiên 230
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Dương Thị Thanh Bình
100 % 2 phút
Ongtrumtp Cdht
93 % 2 phút
Hà Ngọc
90 % 2 phút
Tú July
89 % 20 phút
Đỗ Kiều Chinh
76 % 4 phút
Phạm Tuyết
75 % 4 phút
Trang Nhung
70 % 18 phút
Ngân Kim
70 % 7 phút
Vũ Minh Nguyệt
70 % 5 phút
Nguyễn Duy Hoàng
68 % 26 phút
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
100 % 2 phút
Tàii Nguyễn
100 % 3 phút
Dương Thị Thanh Bình
100 % 2 phút
Ongtrumtp Cdht
93 % 2 phút
Hà Ngọc
90 % 2 phút
Như
88 % 3 phút
Tú July
88 % 11 phút
trannam
86 % 2 phút
Khánh Linh
86 % 2 phút
Hồng Ngọc
85 % 28 Giây
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
100 % 2 phút
Tàii Nguyễn
100 % 3 phút
Dương Thị Thanh Bình
100 % 2 phút
Ongtrumtp Cdht
93 % 2 phút
Hà Ngọc
90 % 2 phút
Như
88 % 3 phút
Tú July
88 % 11 phút
trannam
86 % 2 phút
Khánh Linh
86 % 2 phút
Hồng Ngọc
85 % 28 Giây
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 15 20 20:49, 19/06/2018 20:54, 19/06/2018 21:13, 19/06/2018 Kết quả ôn thi
2 20 50 20:33, 19/06/2018 20:44, 19/06/2018 21:33, 19/06/2018 Kết quả ôn thi
3 16 20 10:57, 19/06/2018 11:04, 19/06/2018 11:21, 19/06/2018 Kết quả ôn thi
4 1 5 21:51, 12/06/2018 21:54, 12/06/2018 21:57, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
5 0 5 21:49, 12/06/2018 21:51, 12/06/2018 21:55, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
6 1 5 21:42, 12/06/2018 21:44, 12/06/2018 21:48, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
7 2 5 21:37, 12/06/2018 21:41, 12/06/2018 21:43, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
8 3 5 21:34, 12/06/2018 21:36, 12/06/2018 21:40, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
9 1 5 21:31, 12/06/2018 21:33, 12/06/2018 21:37, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
10 2 5 21:24, 12/06/2018 21:27, 12/06/2018 21:30, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
11 3 5 21:21, 12/06/2018 21:23, 12/06/2018 21:27, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
12 2 5 21:18, 12/06/2018 21:20, 12/06/2018 21:24, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
13 4 5 21:12, 12/06/2018 21:16, 12/06/2018 21:18, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
14 7 10 21:05, 12/06/2018 21:08, 12/06/2018 21:17, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
15 7 10 20:59, 12/06/2018 21:02, 12/06/2018 21:11, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
16 6 10 20:55, 12/06/2018 20:57, 12/06/2018 21:07, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
17 4 10 20:47, 12/06/2018 20:52, 12/06/2018 20:59, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
18 42 50 20:11, 11/06/2018 20:40, 11/06/2018 21:11, 11/06/2018 Kết quả ôn thi
19 20 34 19:48, 11/06/2018 20:01, 11/06/2018 20:13, 11/06/2018 Kết quả ôn thi
20 15 20 11:16, 10/06/2018 11:22, 10/06/2018 11:40, 10/06/2018 Kết quả ôn thi