Lịch sử học bài Thuý Hà

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Hoài Giang 35
Một Đời Thánh Hiến 18
Nguyễn Thị Duyên 17
Hanh Tran 7
Nguyễn Thúy An 7
Nguyễn Minh Ngọc 205
Hoài Giang 107
Hà Hồng Phượng 107
QUANG TRI DONG HA 96
nguyễn thị kim anh 87
Nguyễn Thúy An 58
Thủy Hương 49
Phạm Hoàng Việt 45
Souru 40
Nguyễn Thị Duyên 38
Khang Nguyên Phạm 470
Huy Hoàng 396
Phương Bella 318
Thảo Lê 309
Nguyễn Anh Thư 280
Nguyễn Thúy An 234
Hồ Thị Hải Yến 231
Thắng Bạch Tăng 212
nguyễn thị kim anh 205
Nguyễn Minh Ngọc 205
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Hoài Giang
70 % 20 phút
Một Đời Thánh Hiến
36 % 37 phút
Nguyễn Thị Duyên
34 % 12 phút
Nguyễn Thúy An
28 % 21 phút
Hanh Tran
23 % 46 Giây
Hoang thi ngoc lam
100 % 3 phút
Hồ Thị Hải Yến
100 % 2 phút
Quỳnh Đăng Nguyễn
100 % 2 phút
Hương Lê
90 % 3 phút
Fanfan Galaxy
90 % 2 phút
Nguyễn Minh Ngọc
89 % 2 phút
Tsuna Phạm
84 % 13 phút
QUANG TRI DONG HA
80 % 5 phút
Mintmint Eyes
80 % 1 phút
Thu Hương
80 % 57 Giây
Hoang thi ngoc lam
100 % 3 phút
Hồ Thị Hải Yến
100 % 2 phút
Quỳnh Đăng Nguyễn
100 % 2 phút
Hương Lê
90 % 3 phút
Fanfan Galaxy
90 % 2 phút
Nguyễn Minh Ngọc
89 % 2 phút
Tsuna Phạm
84 % 13 phút
QUANG TRI DONG HA
80 % 5 phút
Mintmint Eyes
80 % 1 phút
Thu Hương
80 % 57 Giây
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 9 10 03:42, 27/08/2017 03:45, 27/08/2017 03:54, 27/08/2017 Kết quả luyện tập
2 10 10 20:58, 15/08/2017 21:01, 15/08/2017 21:10, 15/08/2017 Kết quả luyện tập
3 7 10 01:48, 02/08/2017 01:53, 02/08/2017 02:00, 02/08/2017 Kết quả luyện tập
4 4 5 01:44, 02/08/2017 01:46, 02/08/2017 01:50, 02/08/2017 Kết quả luyện tập
5 1 5 01:42, 02/08/2017 01:43, 02/08/2017 01:48, 02/08/2017 Kết quả luyện tập
6 19 50 02:00, 29/07/2017 02:18, 29/07/2017 03:00, 29/07/2017 Kết quả ôn thi
7 25 50 22:53, 25/07/2017 23:24, 25/07/2017 23:53, 25/07/2017 Kết quả ôn thi
8 7 10 22:47, 25/07/2017 22:51, 25/07/2017 22:59, 25/07/2017 Kết quả luyện tập
9 2 10 04:43, 21/07/2017 04:46, 21/07/2017 04:55, 21/07/2017 Kết quả luyện tập
10 37 50 04:11, 21/07/2017 04:34, 21/07/2017 05:11, 21/07/2017 Kết quả ôn thi