Lịch sử học bài Anh Trung

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Nguyễn Hồng Hạnh 518
Bùi Thế Hưng 265
Triệu Thị Hải Yến 196
Đinh Ngọc Huyền 191
Nguyễn Tùng Dương 156
Hoa Mai 128
Tú July 104
Dương Thị Linh Chi 96
Hằng Trần 90
Lan Anh Cù Thị 77
Lan Anh Cù Thị 1373
Khánh Huy 790
Triệu Thị Hải Yến 634
Minh Ánh 630
Nguyễn Hồng Hạnh 518
Mai Pham 392
Trần Thu Hằng 382
Đinh Ngọc Huyền 303
Linh Ha 278
Bùi Thế Hưng 265
Lan Anh Cù Thị 2321
Ngô Minh Thành 1818
Hiếu Thảo Võ 1740
Hằng Trần 1425
Triệu Thị Hải Yến 1150
Giáp Thị Thanh Hoa 1134
Khánh Huy 1100
Nguyễn Thị Vân Anh 882
Heihara Yuki 824
Le Van Duc 773
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Trần Hiểu Lâm
100 % 53 Giây
Trần Lan
100 % 45 Giây
_ j5yeon7
100 % 2 phút
Khánh Linh Đào
98 % 3 phút
Vũ Phương Thảo
92 % 27 phút
Lan Anh Cù Thị
90 % 17 phút
Hoa Chi
90 % 8 phút
Đinh Ngọc Huyền
88 % 22 phút
Ti Ngô
88 % 19 phút
Tú July
86 % 10 phút
Linh Phạm Khánh
100 % 2 phút
_ j5yeon7
100 % 2 phút
Ngô Bá Khoa
100 % 2 phút
Nguyễn Thu Thảo
100 % 5 phút
Mây
100 % 3 phút
Khánh Linh Đào
98 % 3 phút
Hoàng Lương Thành
97 % 45 Giây
Loi Nguyen
95 % 9 phút
Vũ Phương Thảo
92 % 27 phút
Đỗ Huyền Thương
91 % 56 Giây
Linh Phạm Khánh
100 % 2 phút
_ j5yeon7
100 % 2 phút
Ngô Bá Khoa
100 % 2 phút
Nguyễn Thu Thảo
100 % 5 phút
Mây
100 % 3 phút
Khánh Linh Đào
98 % 3 phút
Hoàng Lương Thành
97 % 45 Giây
Loi Nguyen
95 % 9 phút
Vũ Phương Thảo
92 % 27 phút
Đỗ Huyền Thương
91 % 56 Giây
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 4 5 13:08, 15/08/2017 13:09, 15/08/2017 13:14, 15/08/2017 Kết quả luyện tập
2 25 50 14:30, 14/08/2017 14:43, 14/08/2017 15:30, 14/08/2017 Kết quả ôn thi
3 9 10 20:48, 13/08/2017 20:52, 13/08/2017 21:00, 13/08/2017 Kết quả luyện tập
4 8 10 23:23, 09/08/2017 23:26, 09/08/2017 23:35, 09/08/2017 Kết quả luyện tập
5 30 30 11:08, 09/08/2017 11:13, 09/08/2017 11:28, 09/08/2017 Kết quả luyện tập
6 9 10 11:03, 09/08/2017 11:06, 09/08/2017 11:15, 09/08/2017 Kết quả luyện tập
7 8 10 22:46, 07/08/2017 22:48, 07/08/2017 22:58, 07/08/2017 Kết quả luyện tập