Lịch sử học bài Thùy Trang Trang

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Hiếu Thảo Võ 467
Hàn Thiên Vy 76
Bui thi thom 69
Lý thuỳ my 67
Ngô Huyền Trang 60
Hằng Trần 55
Nguyên Thảo 54
Vũ Lam Quỳnh 53
anh tuan hoang trung 50
Mỹ Uyên 50
Hiếu Thảo Võ 1243
anh tuan hoang trung 799
Hằng Trần 692
Heihara Yuki 255
Duy Trần 225
Vũ Phạm Huyền Mỹ 218
Nguyễn Phúc Khởi 213
Huỳnh Phúc Thiện 205
Lucy Heartfelia 174
Hiếu Trịnh 166
Hiếu Thảo Võ 1720
ho vi 1261
Nguyễn T. Anh 1066
Hồng Nhung 879
Hằng Trần 820
anh tuan hoang trung 799
Ngọc Nguyễn 603
Quoc Bao 575
Nguyen Hang 522
Hiếu Trịnh 510
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Binh La Thi An
90 % 3 phút
Anh Châm
90 % 12 phút
Caleb
90 % 2 phút
Vân Phạm
90 % 7 phút
Dung Trần
88 % 13 phút
anh tuan hoang trung
83 % 4 phút
Ngô Huyền Trang
80 % 6 phút
Thanh Thảo
80 % 58 Giây
Ngọc Phượng
80 % 7 phút
Hiếu Thảo Võ
79 % 11 phút
Trang Huỳnh
100 % 59 Giây
Hoa Hướng Dương
100 % 2 phút
Khan Kense
94 % 55 Giây
Anh Châm
90 % 12 phút
Thảo Lê
90 % 3 phút
Binh La Thi An
90 % 3 phút
Vân Phạm
90 % 7 phút
Huyen Linh Nguyen
90 % 3 phút
Caleb
90 % 2 phút
Bun Bun
88 % 4 phút
Trang Huỳnh
100 % 59 Giây
Hoa Hướng Dương
100 % 2 phút
Khan Kense
94 % 55 Giây
Anh Châm
90 % 12 phút
Thảo Lê
90 % 3 phút
Binh La Thi An
90 % 3 phút
Vân Phạm
90 % 7 phút
Huyen Linh Nguyen
90 % 3 phút
Caleb
90 % 2 phút
Bun Bun
88 % 4 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 14 30 15:45, 12/09/2017 15:59, 12/09/2017 16:25, 12/09/2017 Kết quả luyện tập
2 17 25 23:15, 10/09/2017 23:26, 10/09/2017 23:45, 10/09/2017 Kết quả ôn thi
3 16 20 21:59, 29/08/2017 22:04, 29/08/2017 22:23, 29/08/2017 Kết quả ôn thi
4 8 10 21:13, 21/08/2017 21:15, 21/08/2017 21:25, 21/08/2017 Kết quả luyện tập
5 8 10 21:09, 21/08/2017 21:12, 21/08/2017 21:21, 21/08/2017 Kết quả luyện tập
6 8 10 21:06, 21/08/2017 21:08, 21/08/2017 21:18, 21/08/2017 Kết quả luyện tập
7 9 10 21:00, 21/08/2017 21:03, 21/08/2017 21:12, 21/08/2017 Kết quả luyện tập
8 10 10 21:29, 09/08/2017 21:31, 09/08/2017 21:41, 09/08/2017 Kết quả luyện tập
9 10 10 21:25, 09/08/2017 21:28, 09/08/2017 21:37, 09/08/2017 Kết quả luyện tập
10 7 10 21:02, 09/08/2017 21:05, 09/08/2017 21:14, 09/08/2017 Kết quả luyện tập
11 25 30 21:57, 08/08/2017 22:07, 08/08/2017 22:37, 08/08/2017 Kết quả luyện tập
12 26 30 21:48, 08/08/2017 21:54, 08/08/2017 22:28, 08/08/2017 Kết quả luyện tập
13 28 30 20:58, 23/07/2017 21:06, 23/07/2017 21:38, 23/07/2017 Kết quả luyện tập
14 28 30 20:38, 23/07/2017 20:50, 23/07/2017 21:18, 23/07/2017 Kết quả luyện tập
15 7 10 20:33, 23/07/2017 20:36, 23/07/2017 20:45, 23/07/2017 Kết quả luyện tập
16 23 30 14:19, 21/07/2017 14:28, 21/07/2017 14:49, 21/07/2017 Kết quả luyện tập
17 26 30 14:05, 21/07/2017 14:12, 21/07/2017 14:50, 21/07/2017 Kết quả luyện tập
18 17 50 21:33, 17/07/2017 21:47, 17/07/2017 22:33, 17/07/2017 Kết quả ôn thi
19 0 10 15:29, 17/07/2017 15:48, 17/07/2017 15:41, 17/07/2017 Kết quả luyện tập
20 9 10 15:24, 17/07/2017 15:27, 17/07/2017 15:36, 17/07/2017 Kết quả luyện tập