Lịch sử học bài Thùy Trang Trang

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Quỳnh Nga 73
Đoàn Hỉ 50
Nguyễn Loan 34
Nguyễn Phương Thảo 32
Nguyễn Vy 32
time to study 31
Trang Mun 14
Hong Ngoc Nguyen 10
c3phuctho THPT 7
Nguyễn Vy 774
Phan Ngọc 185
My Ái 130
Hoàng Vũ Thiên Long 121
Nguyễn Phương Thảo 119
Huy Hoàng 85
Phương Bella 81
Nguyễn Thị Vân Anh 78
Phù Tài 74
Quỳnh Nga 73
Nguyễn Vy 774
Phương Bella 520
Rosa 57 440
Huy Hoàng 437
Nguyễn Hồng Trang 382
Doan Thi My Duyen 204
Nguyễn Giang 197
Phan Ngọc 185
Quyên Phạm 137
My Ái 130
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Quỳnh Nga
85 % 3 phút
Đoàn Hỉ
83 % 34 phút
Nguyễn Vy
80 % 20 phút
c3phuctho THPT
70 % 2 phút
Nguyễn Loan
68 % 28 phút
Nguyễn Phương Thảo
64 % 7 phút
time to study
62 % 14 phút
Hong Ngoc Nguyen
50 % 3 phút
Trang Mun
28 % 15 phút
Linh Mai
100 % 2 phút
Hồ Thị Lâm Như
96 % 2 phút
Nguyễn Khánh Huyền
90 % 20 phút
Quỳnh Nga
85 % 3 phút
Anh Trung
83 % 51 Giây
Đoàn Hỉ
83 % 34 phút
Nguyễn Phương Thảo
82 % 33 Giây
Hoàng Vũ Thiên Long
80 % 12 phút
Phí Thương Huyền
80 % 5 phút
Diệu Linh
80 % 35 Giây
Linh Mai
100 % 2 phút
Hồ Thị Lâm Như
96 % 2 phút
Nguyễn Khánh Huyền
90 % 20 phút
Quỳnh Nga
85 % 3 phút
Anh Trung
83 % 51 Giây
Đoàn Hỉ
83 % 34 phút
Nguyễn Phương Thảo
82 % 33 Giây
Hoàng Vũ Thiên Long
80 % 12 phút
Phí Thương Huyền
80 % 5 phút
Diệu Linh
80 % 35 Giây
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 9 20 20:56, 14/09/2017 21:01, 14/09/2017 21:20, 14/09/2017 Kết quả ôn thi
2 6 10 20:43, 14/09/2017 20:47, 14/09/2017 20:55, 14/09/2017 Kết quả luyện tập
3 17 50 21:32, 13/09/2017 21:37, 13/09/2017 22:32, 13/09/2017 Kết quả ôn thi
4 18 20 16:28, 12/09/2017 16:33, 12/09/2017 16:53, 12/09/2017 Kết quả luyện tập
5 3 5 16:25, 12/09/2017 16:27, 12/09/2017 16:31, 12/09/2017 Kết quả luyện tập
6 7 10 16:15, 12/09/2017 16:18, 12/09/2017 16:27, 12/09/2017 Kết quả luyện tập
7 14 30 15:45, 12/09/2017 15:59, 12/09/2017 16:25, 12/09/2017 Kết quả luyện tập
8 17 25 23:15, 10/09/2017 23:26, 10/09/2017 23:45, 10/09/2017 Kết quả ôn thi
9 16 20 21:59, 29/08/2017 22:04, 29/08/2017 22:23, 29/08/2017 Kết quả ôn thi
10 8 10 21:13, 21/08/2017 21:15, 21/08/2017 21:25, 21/08/2017 Kết quả luyện tập
11 8 10 21:09, 21/08/2017 21:12, 21/08/2017 21:21, 21/08/2017 Kết quả luyện tập
12 8 10 21:06, 21/08/2017 21:08, 21/08/2017 21:18, 21/08/2017 Kết quả luyện tập
13 9 10 21:00, 21/08/2017 21:03, 21/08/2017 21:12, 21/08/2017 Kết quả luyện tập
14 10 10 21:29, 09/08/2017 21:31, 09/08/2017 21:41, 09/08/2017 Kết quả luyện tập
15 10 10 21:25, 09/08/2017 21:28, 09/08/2017 21:37, 09/08/2017 Kết quả luyện tập
16 7 10 21:02, 09/08/2017 21:05, 09/08/2017 21:14, 09/08/2017 Kết quả luyện tập
17 25 30 21:57, 08/08/2017 22:07, 08/08/2017 22:37, 08/08/2017 Kết quả luyện tập
18 26 30 21:48, 08/08/2017 21:54, 08/08/2017 22:28, 08/08/2017 Kết quả luyện tập
19 28 30 20:58, 23/07/2017 21:06, 23/07/2017 21:38, 23/07/2017 Kết quả luyện tập
20 28 30 20:38, 23/07/2017 20:50, 23/07/2017 21:18, 23/07/2017 Kết quả luyện tập