Lịch sử học bài Vì ULIS

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Phạm Tuyết 60
Tú July 43
Nguyễn Thị Thanh Hậu 38
Trang Nhung 35
Ongtrumtp Cdht 28
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 20
Đỗ Kiều Chinh 19
Tùng Không 17
Nguyễn Duy Hoàng 17
Ngân Kim 14
理郎 381
Mai Trang 209
Như 160
Tú July 154
Phan Mạnh Tuấn 122
Khánh Linh 104
Đinh Hoàng Dung 93
Nguyễn Thị Thanh Hậu 72
Phạm Tuyết 60
kim chi nguyen thi 49
Tú July 708
Phạm Bích Ngọc 605
Mai Trang 489
理郎 381
Tracy 335
Như 297
Trâm Lê 258
Thiên Linh 238
Ly Đỗ Cẩm 235
Đào Trung Kiên 230
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Dương Thị Thanh Bình
100 % 2 phút
Ongtrumtp Cdht
93 % 2 phút
Hà Ngọc
90 % 2 phút
Tú July
89 % 20 phút
Đỗ Kiều Chinh
76 % 4 phút
Phạm Tuyết
75 % 4 phút
Trang Nhung
70 % 18 phút
Ngân Kim
70 % 7 phút
Vũ Minh Nguyệt
70 % 5 phút
Nguyễn Duy Hoàng
68 % 26 phút
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
100 % 2 phút
Tàii Nguyễn
100 % 3 phút
Dương Thị Thanh Bình
100 % 2 phút
Ongtrumtp Cdht
93 % 2 phút
Hà Ngọc
90 % 2 phút
Như
88 % 3 phút
Tú July
88 % 11 phút
trannam
86 % 2 phút
Khánh Linh
86 % 2 phút
Hồng Ngọc
85 % 28 Giây
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
100 % 2 phút
Tàii Nguyễn
100 % 3 phút
Dương Thị Thanh Bình
100 % 2 phút
Ongtrumtp Cdht
93 % 2 phút
Hà Ngọc
90 % 2 phút
Như
88 % 3 phút
Tú July
88 % 11 phút
trannam
86 % 2 phút
Khánh Linh
86 % 2 phút
Hồng Ngọc
85 % 28 Giây
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 20 50 07:05, 06/05/2018 07:13, 06/05/2018 08:05, 06/05/2018 Kết quả ôn thi
2 0 50 21:53, 04/05/2018 21:54, 04/05/2018 22:53, 04/05/2018 Kết quả ôn thi
3 0 50 06:01, 16/04/2018 06:01, 16/04/2018 07:01, 16/04/2018 Kết quả ôn thi
4 0 50 05:56, 16/04/2018 05:57, 16/04/2018 06:56, 16/04/2018 Kết quả ôn thi
5 21 50 06:23, 15/04/2018 06:30, 15/04/2018 07:23, 15/04/2018 Kết quả ôn thi
6 3 50 23:34, 12/04/2018 23:49, 12/04/2018 00:34, 13/04/2018 Kết quả ôn thi
7 7 50 05:34, 03/04/2018 05:41, 03/04/2018 06:34, 03/04/2018 Kết quả ôn thi
8 0 50 15:00, 15/03/2018 15:01, 15/03/2018 16:00, 15/03/2018 Kết quả ôn thi
9 0 50 14:56, 15/03/2018 14:56, 15/03/2018 15:56, 15/03/2018 Kết quả ôn thi
10 0 50 06:12, 30/01/2018 06:13, 30/01/2018 07:12, 30/01/2018 Kết quả ôn thi
11 22 50 08:09, 14/01/2018 08:21, 14/01/2018 09:09, 14/01/2018 Kết quả ôn thi
12 22 50 19:32, 05/01/2018 19:39, 05/01/2018 20:32, 05/01/2018 Kết quả ôn thi
13 0 50 15:33, 05/01/2018 15:39, 05/01/2018 16:33, 05/01/2018 Kết quả ôn thi
14 11 50 14:46, 05/01/2018 14:54, 05/01/2018 15:46, 05/01/2018 Kết quả ôn thi
15 13 50 05:45, 04/01/2018 05:55, 04/01/2018 06:45, 04/01/2018 Kết quả ôn thi
16 6 50 06:06, 03/01/2018 06:09, 03/01/2018 07:06, 03/01/2018 Kết quả ôn thi
17 20 59 09:10, 23/12/2017 09:27, 23/12/2017 10:10, 23/12/2017 Kết quả ôn thi
18 29 50 18:47, 16/10/2017 19:07, 16/10/2017 19:47, 16/10/2017 Kết quả ôn thi
19 0 50 20:04, 04/10/2017 20:04, 04/10/2017 21:04, 04/10/2017 Kết quả ôn thi
20 17 50 15:31, 02/10/2017 15:44, 02/10/2017 16:31, 02/10/2017 Kết quả ôn thi