Lịch sử học bài Nhật Anh

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Bùi Hải Yến 153
Thanh Minh 79
hong nhung nguyen 53
Thiên Linh 46
trannam 38
Phan Thị Châm 36
Thái Nguyễn 29
Thảo Lưu 29
Thanh Bình Nguyễn 24
Huỳnh Phúc Thiện 24
Bùi Hải Yến 614
Thái Nguyễn 472
Trâm Lê 338
Nguyễn Duy Hoàng 165
Huỳnh Phúc Thiện 109
Nguyễn Thu Huyền 102
Trần Quỳnh Trang 96
Vương Thu Chang 93
Vi Vi 88
Thanh Minh 79
Trâm Lê 1484
Bùi Hải Yến 1292
Lan Anh Cù Thị 1228
Triệu Thị Hải Yến 916
Nguyễn Hồng Hạnh 812
Khánh Huy 790
Thái Nguyễn 654
Trần Thu Hằng 597
Hiếu Thảo Võ 588
Tú July 559
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Trần Hiểu Lâm
100 % 41 Giây
Thảo Lưu
96 % 3 phút
Vy Cao
90 % 59 Giây
Thái Nguyễn
82 % 8 phút
Nguyễn Thanh Thùy
80 % 4 phút
hong nhung nguyen
75 % 12 phút
Thanh Bình Nguyễn
75 % 2 phút
Ngocson Nguyen
75 % 6 phút
Phan Thị Châm
72 % 43 phút
Thanh Minh
71 % 11 phút
Nguyễn Nữ Hoài Thương
100 % 1 phút
Vũ Khánh Huyền
100 % 1 phút
Dao Tuan Linh
100 % 1 phút
Trần Phương Anh
100 % 30 Giây
Trần Hiểu Lâm
98 % 59 Giây
hy an
96 % 59 Giây
Thảo Lưu
96 % 3 phút
Trâm Lê
91 % 8 phút
Tú July
90 % 18 phút
Vank Ngoan
90 % 3 phút
Nguyễn Nữ Hoài Thương
100 % 1 phút
Vũ Khánh Huyền
100 % 1 phút
Dao Tuan Linh
100 % 1 phút
Trần Phương Anh
100 % 30 Giây
Trần Hiểu Lâm
98 % 59 Giây
hy an
96 % 59 Giây
Thảo Lưu
96 % 3 phút
Trâm Lê
91 % 8 phút
Tú July
90 % 18 phút
Vank Ngoan
90 % 3 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 31 50 06:31, 15/04/2018 06:46, 15/04/2018 07:31, 15/04/2018 Kết quả ôn thi
2 24 50 15:58, 10/07/2017 16:48, 10/07/2017 16:58, 10/07/2017 Kết quả ôn thi
3 29 50 20:55, 09/07/2017 21:44, 09/07/2017 21:55, 09/07/2017 Kết quả ôn thi
4 17 26 09:34, 09/07/2017 09:59, 09/07/2017 10:04, 09/07/2017 Kết quả ôn thi
5 14 26 16:04, 08/07/2017 16:26, 08/07/2017 16:34, 08/07/2017 Kết quả ôn thi