Lịch sử học bài Nguyễn Hà Trang

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Trang Trang 48
Hoàng Tuấn Linh 42
Huỳnh Thiên Trình 41
Quynh Anh 32
Phùng Minh Hạnh 20
Nghiêm Hoàng Mai 18
Đỗ Phương Thủy 14
Thuý Hà 9
Hà Hương Giang 8
nguyen hang 8
Hương Lan Cherry 146
Thảo Chù Nevergiveup 133
Phạm Long Thuyên 117
LÊ THI NHUNG 110
trần chu 108
Hoang Thao 95
Nguyễn Đình Thắng 83
Trịnh Giang Linh 69
Trần Trâm 68
Hoàng Tuấn Linh 68
Trịnh Giang Linh 608
Trần Trâm 583
Hồng Anh 564
Nguyễn lê thanh tùng 533
Anh Trung 522
Tam Tinh 417
Dee Dee Der 391
nguyễn thị thanh thúy 346
Hoàng Tuấn Linh 334
Mai Nguyễn 300
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nghiêm Hoàng Mai
90 % 5 phút
Thuý Hà
90 % 2 phút
Huỳnh Thiên Trình
82 % 25 phút
Đỗ Phương Thủy
70 % 21 phút
Trang Trang
68 % 2 phút
Hoàng Tuấn Linh
64 % 2 phút
Quynh Anh
64 % 21 phút
Hà Hương Giang
40 % 5 phút
Phùng Minh Hạnh
33 % 8 phút
nguyen hang
32 % 42 Giây
Quảng Trung Kiên
100 % 5 phút
Cao Đức Huy
93 % 1 phút
Nam Bùi Thiên
92 % 1 phút
NGUYỄN THẾ CHÍ
90 % 3 phút
Nghiêm Hoàng Mai
90 % 5 phút
đặng an
90 % 5 phút
Quang Bùi
86 % 4 phút
Phạm Long Thuyên
86 % 32 phút
Hoang Thao
86 % 17 phút
Phạm Thị Vân Anh
85 % 4 phút
Quảng Trung Kiên
100 % 5 phút
Cao Đức Huy
93 % 1 phút
Nam Bùi Thiên
92 % 1 phút
NGUYỄN THẾ CHÍ
90 % 3 phút
Nghiêm Hoàng Mai
90 % 5 phút
đặng an
90 % 5 phút
Quang Bùi
86 % 4 phút
Phạm Long Thuyên
86 % 32 phút
Hoang Thao
86 % 17 phút
Phạm Thị Vân Anh
85 % 4 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 0 30 22:53, 13/09/2017 22:54, 13/09/2017 23:53, 13/09/2017 Kết quả luyện tập
2 0 30 22:36, 13/09/2017 22:37, 13/09/2017 23:36, 13/09/2017 Kết quả luyện tập
3 7 10 22:21, 13/09/2017 22:25, 13/09/2017 22:33, 13/09/2017 Kết quả luyện tập
4 7 30 21:16, 04/09/2017 21:27, 04/09/2017 22:16, 04/09/2017 Kết quả luyện tập
5 2 10 20:41, 04/09/2017 20:53, 04/09/2017 20:53, 04/09/2017 Kết quả luyện tập
6 39 50 13:59, 18/03/2017 14:18, 18/03/2017 14:59, 18/03/2017 Kết quả ôn thi
7 18 20 23:57, 03/03/2017 00:04, 04/03/2017 00:21, 04/03/2017 Kết quả ôn thi
8 4 5 23:56, 03/03/2017 23:57, 03/03/2017 00:02, 04/03/2017 Kết quả luyện tập
9 5 5 23:55, 03/03/2017 23:56, 03/03/2017 00:01, 04/03/2017 Kết quả luyện tập
10 4 5 23:53, 03/03/2017 23:55, 03/03/2017 23:59, 03/03/2017 Kết quả luyện tập
11 4 5 23:51, 03/03/2017 23:53, 03/03/2017 23:57, 03/03/2017 Kết quả luyện tập
12 6 10 23:44, 03/03/2017 23:49, 03/03/2017 23:56, 03/03/2017 Kết quả luyện tập
13 4 5 23:43, 03/03/2017 23:43, 03/03/2017 23:49, 03/03/2017 Kết quả luyện tập
14 9 10 23:39, 03/03/2017 23:42, 03/03/2017 23:51, 03/03/2017 Kết quả luyện tập
15 9 10 23:36, 03/03/2017 23:38, 03/03/2017 23:48, 03/03/2017 Kết quả luyện tập
16 8 10 17:25, 09/01/2017 17:25, 09/01/2017 17:37, 09/01/2017 Kết quả luyện tập
17 10 10 17:21, 09/01/2017 17:21, 09/01/2017 17:33, 09/01/2017 Kết quả luyện tập
18 9 10 17:17, 09/01/2017 17:17, 09/01/2017 17:29, 09/01/2017 Kết quả luyện tập
19 9 10 17:13, 09/01/2017 17:13, 09/01/2017 17:25, 09/01/2017 Kết quả luyện tập
20 10 10 17:10, 09/01/2017 17:10, 09/01/2017 17:22, 09/01/2017 Kết quả luyện tập