Lịch sử học bài Hoàng Tuấn Linh

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Nguyễn Vy 216
Nguyễn Khánh Huyền 45
Nguyễn Thị Vân Anh 32
Phù Tài 18
Phương Bella 17
Đồng Hữu Hiếu 14
Nguyễn Vy 216
Phương Bella 109
Huy Hoàng 85
My Ái 82
Phù Tài 74
Quynh Anh 66
Lam Phương Tạ 66
Minh Phạm 64
Thanh Thanh 56
Nguyễn Minh Thảo 55
Phương Bella 643
Quyên Phạm 525
Nguyễn Hồng Trang 455
Rosa 57 440
Huy Hoàng 400
Thanh Ngân 398
Nguyễn Vy 216
Doan Thi My Duyen 204
Nguyễn Giang 197
ho vi 153
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyễn Khánh Huyền
90 % 20 phút
Nguyễn Vy
76 % 27 Giây
Phương Bella
68 % 22 phút
Nguyễn Thị Vân Anh
64 % 33 phút
Đồng Hữu Hiếu
28 % 6 phút
Phù Tài
10 % 40 Giây
Đinh Phan Thùy Dương
100 % 3 phút
Linh Mai
100 % 2 phút
Nguyễn Khánh Huyền
90 % 20 phút
Hà Văn Hoài
90 % 16 phút
phan thị diễm quỳnh
86 % 23 phút
My Ái
82 % 3 phút
Quynh Anh
80 % 6 phút
Diệu Linh
80 % 35 Giây
Duyên Phạm Kỳ
80 % 2 phút
Huy Hoàng
77 % 5 phút
Đinh Phan Thùy Dương
100 % 3 phút
Linh Mai
100 % 2 phút
Nguyễn Khánh Huyền
90 % 20 phút
Hà Văn Hoài
90 % 16 phút
phan thị diễm quỳnh
86 % 23 phút
My Ái
82 % 3 phút
Quynh Anh
80 % 6 phút
Diệu Linh
80 % 35 Giây
Duyên Phạm Kỳ
80 % 2 phút
Huy Hoàng
77 % 5 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 20 30 21:26, 04/08/2017 21:31, 04/08/2017 21:46, 04/08/2017 Kết quả luyện tập
2 8 10 21:23, 04/08/2017 21:25, 04/08/2017 21:35, 04/08/2017 Kết quả luyện tập
3 8 10 21:18, 04/08/2017 21:19, 04/08/2017 21:30, 04/08/2017 Kết quả luyện tập
4 25 50 20:59, 04/08/2017 21:14, 04/08/2017 21:59, 04/08/2017 Kết quả ôn thi
5 4 5 20:58, 04/08/2017 20:59, 04/08/2017 21:04, 04/08/2017 Kết quả luyện tập
6 8 10 20:55, 04/08/2017 20:57, 04/08/2017 21:07, 04/08/2017 Kết quả luyện tập
7 30 30 17:15, 02/08/2017 17:19, 02/08/2017 17:45, 02/08/2017 Kết quả luyện tập
8 30 30 15:27, 31/07/2017 15:31, 31/07/2017 15:52, 31/07/2017 Kết quả luyện tập
9 23 50 15:04, 31/07/2017 15:20, 31/07/2017 16:04, 31/07/2017 Kết quả ôn thi
10 26 50 14:41, 31/07/2017 15:03, 31/07/2017 15:41, 31/07/2017 Kết quả ôn thi
11 7 10 21:22, 27/07/2017 21:23, 27/07/2017 21:34, 27/07/2017 Kết quả luyện tập
12 18 20 21:19, 27/07/2017 21:21, 27/07/2017 21:39, 27/07/2017 Kết quả luyện tập
13 7 10 21:17, 27/07/2017 21:18, 27/07/2017 21:29, 27/07/2017 Kết quả luyện tập
14 3 5 21:14, 27/07/2017 21:16, 27/07/2017 21:20, 27/07/2017 Kết quả luyện tập
15 2 10 21:09, 27/07/2017 21:13, 27/07/2017 21:21, 27/07/2017 Kết quả luyện tập
16 9 10 21:05, 27/07/2017 21:08, 27/07/2017 21:17, 27/07/2017 Kết quả luyện tập
17 1 1 21:04, 27/07/2017 21:04, 27/07/2017 21:34, 27/07/2017 Kết quả luyện tập
18 28 30 21:00, 27/07/2017 21:03, 27/07/2017 21:30, 27/07/2017 Kết quả luyện tập
19 18 20 20:56, 27/07/2017 20:59, 27/07/2017 21:16, 27/07/2017 Kết quả luyện tập
20 10 10 20:54, 27/07/2017 20:55, 27/07/2017 21:06, 27/07/2017 Kết quả luyện tập