Lịch sử học bài Hoàng Tuấn Linh

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Hoang Thao 95
Tuyên Hoàng Sỹ 59
Trịnh Giang Linh 38
Bùi Thị Minh Thư 32
Hà Oanh 24
Nguyễn Văn Tiến 23
Nguyễn Thị Thu Hà 18
LÊ THI NHUNG 17
bùi thị hoài thương 14
Lan Anh Nguyễn 14
Trần Thị Thúy Quỳnh 216
Trịnh Giang Linh 195
LẠI THỊ ÁNH 181
Hương Lan Cherry 159
Nguyễn Thu Huyền 142
Thục Anh Trần Vũ 141
Hà Oanh 121
Tuyên Hoàng Sỹ 110
trần chu 108
Hoang Thao 95
Trịnh Giang Linh 593
Trần Trâm 571
Hồng Anh 564
Nguyễn lê thanh tùng 533
Anh Trung 532
Dee Dee Der 476
Tam Tinh 417
nguyễn thị thanh thúy 375
Mai Nguyễn 300
Nguyễn Phương Thảo 296
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Thuý Hà
90 % 2 phút
Quang Bùi
90 % 4 phút
Hoang Thao
86 % 17 phút
LÊ THI NHUNG
85 % 10 phút
Bùi Thị Minh Thư
80 % 4 phút
Hà Oanh
80 % 3 phút
Nguyễn Đức Anh Tuấn
80 % 10 phút
Phạm Thị Vân Anh
70 % 5 phút
Lan Anh Nguyễn
70 % 4 phút
Nguyễn Thủy
70 % 6 phút
Phan Tuấn Kiệt
100 % 6 phút
Lê Hòa
100 % 1 phút
Cao Đức Huy
93 % 1 phút
Nguyễn Quang Anh
90 % 3 phút
Xuân Phạm
90 % 4 phút
đặng an
90 % 5 phút
Quảng Trung Kiên
90 % 3 phút
Thục Anh Trần Vũ
88 % 2 phút
Trần Trâm
87 % 3 phút
Quang Bùi
86 % 4 phút
Phan Tuấn Kiệt
100 % 6 phút
Lê Hòa
100 % 1 phút
Cao Đức Huy
93 % 1 phút
Nguyễn Quang Anh
90 % 3 phút
Xuân Phạm
90 % 4 phút
đặng an
90 % 5 phút
Quảng Trung Kiên
90 % 3 phút
Thục Anh Trần Vũ
88 % 2 phút
Trần Trâm
87 % 3 phút
Quang Bùi
86 % 4 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 5 10 21:23, 16/08/2017 21:27, 16/08/2017 21:35, 16/08/2017 Kết quả luyện tập
2 1 5 21:19, 16/08/2017 21:19, 16/08/2017 21:25, 16/08/2017 Kết quả luyện tập
3 7 10 21:16, 16/08/2017 21:19, 16/08/2017 21:28, 16/08/2017 Kết quả luyện tập
4 6 10 21:13, 16/08/2017 21:16, 16/08/2017 21:25, 16/08/2017 Kết quả luyện tập
5 3 10 21:09, 16/08/2017 21:12, 16/08/2017 21:21, 16/08/2017 Kết quả luyện tập
6 12 20 20:58, 16/08/2017 21:07, 16/08/2017 21:22, 16/08/2017 Kết quả ôn thi
7 15 25 21:51, 08/08/2017 21:59, 08/08/2017 22:21, 08/08/2017 Kết quả ôn thi
8 24 50 21:23, 08/08/2017 21:46, 08/08/2017 22:23, 08/08/2017 Kết quả ôn thi
9 20 30 21:26, 04/08/2017 21:31, 04/08/2017 21:46, 04/08/2017 Kết quả luyện tập
10 8 10 21:23, 04/08/2017 21:25, 04/08/2017 21:35, 04/08/2017 Kết quả luyện tập
11 8 10 21:18, 04/08/2017 21:19, 04/08/2017 21:30, 04/08/2017 Kết quả luyện tập
12 25 50 20:59, 04/08/2017 21:14, 04/08/2017 21:59, 04/08/2017 Kết quả ôn thi
13 4 5 20:58, 04/08/2017 20:59, 04/08/2017 21:04, 04/08/2017 Kết quả luyện tập
14 8 10 20:55, 04/08/2017 20:57, 04/08/2017 21:07, 04/08/2017 Kết quả luyện tập
15 30 30 17:15, 02/08/2017 17:19, 02/08/2017 17:45, 02/08/2017 Kết quả luyện tập
16 30 30 15:27, 31/07/2017 15:31, 31/07/2017 15:52, 31/07/2017 Kết quả luyện tập
17 23 50 15:04, 31/07/2017 15:20, 31/07/2017 16:04, 31/07/2017 Kết quả ôn thi
18 26 50 14:41, 31/07/2017 15:03, 31/07/2017 15:41, 31/07/2017 Kết quả ôn thi
19 7 10 21:22, 27/07/2017 21:23, 27/07/2017 21:34, 27/07/2017 Kết quả luyện tập
20 18 20 21:19, 27/07/2017 21:21, 27/07/2017 21:39, 27/07/2017 Kết quả luyện tập