Lịch sử học bài Hoàng Tuấn Linh

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Le Van Duc 198
Vcl 136
Hoa Chi 134
Nguyễn AnhĐào 115
Nhun Nhun 113
Vũ Phi Hùng 108
Ngô Bảo Huy 67
Sơn Thị Thái Nguyên 60
Khánh Vân 52
hường nguyễn 50
Lan Anh Cù Thị 1042
Triệu Thị Hải Yến 845
Khánh Huy 790
Minh Ánh 523
Nguyễn Hồng Hạnh 518
Trần Thu Hằng 428
Đinh Ngọc Huyền 325
Le Van Duc 315
Bùi Thế Hưng 294
Nguyễn Thanh Tâm 273
Lan Anh Cù Thị 2395
Ngô Minh Thành 1818
Triệu Thị Hải Yến 1407
Hằng Trần 1284
Giáp Thị Thanh Hoa 1134
Khánh Huy 1100
Le Van Duc 1057
Hiếu Thảo Võ 964
Nguyễn Thị Vân Anh 882
Heihara Yuki 824
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Thanh Đào
100 % 3 phút
Tú July
100 % 15 phút
Phan Hà
95 % 6 phút
Trần Hiểu Lâm
95 % 3 phút
Hoa Chi
89 % 2 phút
Anh Châm
86 % 4 phút
Khánh Vân
86 % 4 phút
Le Van Duc
84 % 3 phút
Nguyễn Ngọc Đăng
84 % 28 phút
Bùi Thế Hưng
82 % 38 Giây
Linh Phạm Khánh
100 % 2 phút
Trần Lan
100 % 45 Giây
Mây
100 % 3 phút
_ j5yeon7
100 % 2 phút
Thanh Đào
100 % 3 phút
Khánh Linh Đào
98 % 3 phút
Loi Nguyen
95 % 9 phút
Phan Hà
95 % 6 phút
Vũ Phương Thảo
92 % 27 phút
Nguyễn Thảo Hân
90 % 4 phút
Linh Phạm Khánh
100 % 2 phút
Trần Lan
100 % 45 Giây
Mây
100 % 3 phút
_ j5yeon7
100 % 2 phút
Thanh Đào
100 % 3 phút
Khánh Linh Đào
98 % 3 phút
Loi Nguyen
95 % 9 phút
Phan Hà
95 % 6 phút
Vũ Phương Thảo
92 % 27 phút
Nguyễn Thảo Hân
90 % 4 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 19 20 21:59, 20/09/2017 22:05, 20/09/2017 22:19, 20/09/2017 Kết quả luyện tập
2 12 20 21:58, 11/09/2017 22:04, 11/09/2017 22:22, 11/09/2017 Kết quả ôn thi
3 47 70 21:35, 11/09/2017 21:53, 11/09/2017 22:25, 11/09/2017 Kết quả ôn thi
4 12 20 21:26, 11/09/2017 21:31, 11/09/2017 21:50, 11/09/2017 Kết quả ôn thi
5 14 20 21:02, 11/09/2017 21:12, 11/09/2017 21:26, 11/09/2017 Kết quả ôn thi
6 29 30 22:25, 04/09/2017 22:28, 04/09/2017 22:45, 04/09/2017 Kết quả luyện tập
7 10 10 22:23, 04/09/2017 22:24, 04/09/2017 22:35, 04/09/2017 Kết quả luyện tập
8 5 7 22:18, 04/09/2017 22:22, 04/09/2017 22:27, 04/09/2017 Kết quả luyện tập
9 4 5 22:14, 04/09/2017 22:16, 04/09/2017 22:20, 04/09/2017 Kết quả luyện tập
10 2 5 22:09, 04/09/2017 22:13, 04/09/2017 22:15, 04/09/2017 Kết quả luyện tập
11 4 5 22:06, 04/09/2017 22:07, 04/09/2017 22:12, 04/09/2017 Kết quả luyện tập
12 6 8 22:01, 04/09/2017 22:04, 04/09/2017 22:11, 04/09/2017 Kết quả luyện tập
13 2 10 21:56, 04/09/2017 21:57, 04/09/2017 22:08, 04/09/2017 Kết quả luyện tập
14 5 5 22:08, 28/08/2017 22:10, 28/08/2017 22:14, 28/08/2017 Kết quả luyện tập
15 5 5 22:06, 28/08/2017 22:07, 28/08/2017 22:12, 28/08/2017 Kết quả luyện tập
16 7 10 21:52, 28/08/2017 21:55, 28/08/2017 22:04, 28/08/2017 Kết quả luyện tập
17 6 10 21:48, 28/08/2017 21:52, 28/08/2017 22:00, 28/08/2017 Kết quả luyện tập
18 6 10 21:42, 28/08/2017 21:45, 28/08/2017 21:54, 28/08/2017 Kết quả luyện tập
19 15 20 21:38, 28/08/2017 21:40, 28/08/2017 21:53, 28/08/2017 Kết quả luyện tập
20 7 10 21:36, 28/08/2017 21:37, 28/08/2017 21:48, 28/08/2017 Kết quả luyện tập