Lịch sử học bài trần ngọc cuong

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Nguyen Hoc Sinh 151
ánh nguyễn 53
Nicky Fury 40
Uyên Phương 38
Nguyễn Jewish 37
Mỹ Tâm 35
Đặng Đỗ Đông Vy 22
Minh Phạm 16
Trương Thanh Vương 15
Cat Vy Tran 13
Đào Trung Kiên 268
Nguyễn Duy Hoàng 221
Nguyen Hoc Sinh 151
Nguyễn Hạnh Nhân 110
Nguyễn Hải Duyên 85
Nguyễn Chí Hùng 85
Tiên tiên 83
Nguyễn Thị Thanh Hậu 67
Trương Thanh Vương 64
ánh nguyễn 53
Nguyễn Duy Hoàng 1106
Đào Trung Kiên 611
Phan Thị Kim Tuyết 472
Quỳnh Chi 333
trần ngọc cuong 326
Củ Lạc Giòn Trôi 288
Oanh Hoang 282
Nguyen Hoc Sinh 230
Nguyễn Chí Hùng 219
Nguyen Hien 215
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Minh Phạm
80 % 4 phút
Uyên Phương
76 % 5 phút
Nguyễn Jewish
74 % 27 phút
My Nguyễn
73 % 5 phút
Đặng Đỗ Đông Vy
73 % 5 phút
Nguyen Hoc Sinh
71 % 20 phút
Chi Nguyễn
70 % 21 Giây
Mỹ Tâm
70 % 3 phút
Yen nhi Do
60 % 2 phút
ánh nguyễn
53 % 29 phút
Nguyễn thị minh như
100 % 39 Giây
linh nguyễn
100 % 3 phút
Đoàn Thị Khánh Linh
100 % 46 Giây
Nguyễn Nhi
100 % 2 phút
trungluong12
100 % 33 Giây
Trần Thị Huyền Trang
93 % 4 phút
Oanh Hoang
91 % 2 phút
Nguyễn Vũ Lâm
90 % 34 Giây
vũ thị thu hiền
90 % 2 phút
Minh Dương
87 % 2 phút
Nguyễn thị minh như
100 % 39 Giây
linh nguyễn
100 % 3 phút
Đoàn Thị Khánh Linh
100 % 46 Giây
Nguyễn Nhi
100 % 2 phút
trungluong12
100 % 33 Giây
Trần Thị Huyền Trang
93 % 4 phút
Oanh Hoang
91 % 2 phút
Nguyễn Vũ Lâm
90 % 34 Giây
vũ thị thu hiền
90 % 2 phút
Minh Dương
87 % 2 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 15 24 20:00, 12/11/2018 20:17, 12/11/2018 21:00, 12/11/2018 Kết quả ôn thi
2 13 24 19:48, 12/11/2018 19:59, 12/11/2018 20:48, 12/11/2018 Kết quả ôn thi
3 24 80 19:58, 08/11/2018 20:27, 08/11/2018 21:58, 08/11/2018 Kết quả ôn thi
4 44 50 18:49, 05/11/2018 19:00, 05/11/2018 19:49, 05/11/2018 Kết quả ôn thi
5 31 50 19:46, 02/11/2018 20:00, 02/11/2018 20:46, 02/11/2018 Kết quả ôn thi
6 41 67 19:11, 02/11/2018 19:43, 02/11/2018 20:11, 02/11/2018 Kết quả ôn thi
7 40 50 21:23, 29/10/2018 21:39, 29/10/2018 22:23, 29/10/2018 Kết quả ôn thi
8 41 50 19:45, 23/10/2018 20:00, 23/10/2018 20:45, 23/10/2018 Kết quả ôn thi
9 31 50 14:18, 23/10/2018 14:55, 23/10/2018 15:18, 23/10/2018 Kết quả ôn thi
10 34 50 21:11, 22/10/2018 21:37, 22/10/2018 22:11, 22/10/2018 Kết quả ôn thi
11 12 50 20:50, 22/10/2018 21:10, 22/10/2018 21:50, 22/10/2018 Kết quả ôn thi