Lịch sử học bài Đào Trung Kiên

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Phan Quốc An 49
Dung Huynh 38
Việt Tiến Nguyễn 23
Phương Mint 22
Nguyen Hien 20
Bùi Thị Thanh Phương 19
Nhi Linh 19
Nguyễn Chí Tính 15
Phạm Minh Quân 10
hieu nguyen 9
Việt Tiến Nguyễn 409
Nguyen Hoc Sinh 179
Nguyễn Hồng Gia Hân 124
Thuỷ Tiên 106
Nguyễn Duy Hoàng 101
Nguyễn Chí Hùng 98
Tran Thanh 98
Tiên tiên 90
Nguyễn Jewish 89
Phan Quốc An 72
Nguyễn Duy Hoàng 1165
Đào Trung Kiên 578
Phan Thị Kim Tuyết 472
Việt Tiến Nguyễn 409
trần ngọc cuong 348
Quỳnh Chi 333
Củ Lạc Giòn Trôi 288
Nguyen Hoc Sinh 258
Nguyễn Chí Hùng 258
Nguyen Hien 253
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Phan Quốc An
98 % 1 phút
hieu nguyen
90 % 4 phút
Nguyễn Chí Tính
75 % 4 phút
Quỳnh Chi
61 % 3 phút
Phương Mint
55 % 15 phút
Phạm Minh Quân
50 % 1 phút
Nguyen Hien
40 % 11 phút
Nhi Linh
38 % 21 phút
Bùi Thị Thanh Phương
38 % 2 phút
Việt Tiến Nguyễn
28 % 7 phút
Nguyễn Nhi
100 % 2 phút
Nguyễn thị minh như
100 % 39 Giây
Hạ My Trần
100 % 58 Giây
Hà Tố Uyêm
100 % 2 phút
linh nguyễn
100 % 3 phút
Canh Nhi Lâm
100 % 6 phút
Hoàng Thịnh Ngọc Quỳnh
100 % 1 phút
Trần Thị Huyền Trang
93 % 4 phút
hieu nguyen
90 % 4 phút
vũ thị thu hiền
90 % 2 phút
Nguyễn Nhi
100 % 2 phút
Nguyễn thị minh như
100 % 39 Giây
Hạ My Trần
100 % 58 Giây
Hà Tố Uyêm
100 % 2 phút
linh nguyễn
100 % 3 phút
Canh Nhi Lâm
100 % 6 phút
Hoàng Thịnh Ngọc Quỳnh
100 % 1 phút
Trần Thị Huyền Trang
93 % 4 phút
hieu nguyen
90 % 4 phút
vũ thị thu hiền
90 % 2 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 13 20 20:32, 02/10/2018 20:41, 02/10/2018 20:56, 02/10/2018 Kết quả ôn thi
2 12 20 20:22, 02/10/2018 20:30, 02/10/2018 20:46, 02/10/2018 Kết quả ôn thi
3 10 20 20:12, 02/10/2018 20:19, 02/10/2018 20:36, 02/10/2018 Kết quả ôn thi
4 13 20 20:04, 02/10/2018 20:11, 02/10/2018 20:28, 02/10/2018 Kết quả ôn thi
5 10 20 19:57, 02/10/2018 20:03, 02/10/2018 20:21, 02/10/2018 Kết quả ôn thi
6 11 20 19:48, 02/10/2018 19:55, 02/10/2018 20:12, 02/10/2018 Kết quả ôn thi
7 14 20 19:40, 02/10/2018 19:47, 02/10/2018 20:04, 02/10/2018 Kết quả ôn thi
8 16 20 22:18, 01/10/2018 22:24, 01/10/2018 22:42, 01/10/2018 Kết quả ôn thi
9 12 20 22:09, 01/10/2018 22:16, 01/10/2018 22:33, 01/10/2018 Kết quả ôn thi
10 12 20 22:01, 01/10/2018 22:07, 01/10/2018 22:25, 01/10/2018 Kết quả ôn thi
11 13 20 21:54, 01/10/2018 21:59, 01/10/2018 22:18, 01/10/2018 Kết quả ôn thi
12 13 20 21:47, 01/10/2018 21:53, 01/10/2018 22:11, 01/10/2018 Kết quả ôn thi
13 12 20 21:37, 01/10/2018 21:45, 01/10/2018 22:01, 01/10/2018 Kết quả ôn thi
14 15 20 21:00, 01/10/2018 21:07, 01/10/2018 21:24, 01/10/2018 Kết quả ôn thi
15 14 20 20:53, 01/10/2018 20:59, 01/10/2018 21:17, 01/10/2018 Kết quả ôn thi
16 14 20 22:11, 29/09/2018 22:17, 29/09/2018 22:35, 29/09/2018 Kết quả ôn thi
17 12 20 22:03, 29/09/2018 22:10, 29/09/2018 22:27, 29/09/2018 Kết quả ôn thi
18 9 20 21:56, 29/09/2018 22:02, 29/09/2018 22:20, 29/09/2018 Kết quả ôn thi
19 17 20 20:15, 29/09/2018 20:21, 29/09/2018 20:39, 29/09/2018 Kết quả ôn thi
20 14 20 20:07, 29/09/2018 20:12, 29/09/2018 20:31, 29/09/2018 Kết quả ôn thi