Lịch sử học bài Hiền Triết Lê

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Bidens Pilosa 54
Nguyễn Thị Nga 45
Nguyễn Văn Minh 42
Nguyễn Thị Thanh Hậu 29
Nguyễn Mỹ 29
Phát Lưu 27
Trâm Lê 26
Chi Chi 19
nguyễn nhung 17
Bảo Khánh 16
Ly Đỗ Cẩm 202
Nguyễn Thị Nga 152
Nakroth - Quân Đoàn Địa Ngục 149
Hoàng Vũ Thiên Long 90
Trâm Lê 82
Nguyen Truc Anh 79
Trần Quỳnh Trang 76
Vũ Ker 67
Bùi Hải Yến 61
Na Lưu 58
Nguyễn Thị Thanh Hậu 677
Ly Đỗ Cẩm 522
Trần Tùng Anh 520
Bùi Hải Yến 460
Củ Lạc Giòn Trôi 340
Trâm Lê 327
Trần Quỳnh Trang 277
Lê Minh 253
hong nhung nguyen 199
Maii Nhật 174
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Mas Mas
100 % 1 phút
Chi Chi
95 % 3 phút
Phát Lưu
90 % 6 phút
Nguyễn Thị Nga
90 % 7 phút
Trâm Lê
86 % 3 phút
Phạm Bích Ngọc
80 % 3 phút
Nguyễn Mỹ
72 % 4 phút
Tĩnh Hải Vô Ba
60 % 5 phút
Nguyễn Thị Thanh Hậu
58 % 3 phút
trannam
55 % 7 phút
Đào Khánh Đăng
100 % 53 Giây
Nhảm Nhí Heo
100 % 3 phút
Tú July
100 % 10 phút
Nguyễn Thị Mỹ Linh
100 % 2 phút
Mas Mas
100 % 1 phút
Chi Chi
95 % 3 phút
Nguyen Hoc Sinh
92 % 6 phút
Trâm Lê
91 % 2 phút
Ngguyễn Phươnng Aanh
90 % 2 phút
Nguyễn Đoàn Minh Thư
90 % 5 phút
Đào Khánh Đăng
100 % 53 Giây
Nhảm Nhí Heo
100 % 3 phút
Tú July
100 % 10 phút
Nguyễn Thị Mỹ Linh
100 % 2 phút
Mas Mas
100 % 1 phút
Chi Chi
95 % 3 phút
Nguyen Hoc Sinh
92 % 6 phút
Trâm Lê
91 % 2 phút
Ngguyễn Phươnng Aanh
90 % 2 phút
Nguyễn Đoàn Minh Thư
90 % 5 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 26 50 14:11, 13/06/2018 14:41, 13/06/2018 15:11, 13/06/2018 Kết quả ôn thi
2 10 50 14:11, 13/06/2018 14:40, 13/06/2018 15:11, 13/06/2018 Kết quả ôn thi
3 13 50 14:10, 13/06/2018 14:40, 13/06/2018 15:10, 13/06/2018 Kết quả ôn thi
4 18 50 14:10, 13/06/2018 14:39, 13/06/2018 15:10, 13/06/2018 Kết quả ôn thi
5 10 50 16:24, 12/06/2018 16:32, 12/06/2018 17:24, 12/06/2018 Kết quả ôn thi
6 5 50 16:06, 12/06/2018 16:31, 12/06/2018 17:06, 12/06/2018 Kết quả ôn thi
7 43 50 16:07, 12/06/2018 16:31, 12/06/2018 17:07, 12/06/2018 Kết quả ôn thi
8 10 25 15:59, 12/06/2018 16:29, 12/06/2018 16:29, 12/06/2018 Kết quả ôn thi
9 1 10 16:09, 12/06/2018 16:21, 12/06/2018 16:21, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
10 7 10 16:12, 12/06/2018 16:20, 12/06/2018 16:24, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
11 18 50 15:43, 12/06/2018 16:19, 12/06/2018 16:43, 12/06/2018 Kết quả ôn thi
12 4 50 15:59, 12/06/2018 16:14, 12/06/2018 16:59, 12/06/2018 Kết quả ôn thi
13 10 10 15:48, 12/06/2018 15:53, 12/06/2018 16:00, 12/06/2018 Kết quả luyện tập
14 33 50 15:21, 12/06/2018 15:50, 12/06/2018 16:21, 12/06/2018 Kết quả ôn thi
15 7 20 15:20, 12/06/2018 15:44, 12/06/2018 15:44, 12/06/2018 Kết quả ôn thi
16 14 50 15:11, 12/06/2018 15:43, 12/06/2018 16:11, 12/06/2018 Kết quả ôn thi
17 0 50 15:38, 12/06/2018 15:38, 12/06/2018 16:38, 12/06/2018 Kết quả ôn thi
18 20 50 15:21, 12/06/2018 15:29, 12/06/2018 16:21, 12/06/2018 Kết quả ôn thi
19 40 50 15:11, 12/06/2018 15:21, 12/06/2018 16:11, 12/06/2018 Kết quả ôn thi
20 21 50 15:14, 12/06/2018 15:19, 12/06/2018 16:14, 12/06/2018 Kết quả ôn thi