Lịch sử học bài Nguyễn Thị Phương Thủy

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Sherry MI 95
Đỗ Phương Thủy 49
Đan Trường 38
Nguyễn Thị Kim Xuyến 31
Hương Lan Cherry 30
Trang Trang 26
Trần Thị Thúy Quỳnh 26
Nghinh An 23
Trịnh Giang Linh 22
Thuy Trang 21
Thảo Chù Nevergiveup 133
LÊ THI NHUNG 122
Phạm Long Thuyên 117
Hương Lan Cherry 98
Hoang Thao 95
Sherry MI 95
Trịnh Giang Linh 91
Trang Trang 90
Nguyễn Đình Thắng 83
Hoàng Tuấn Linh 68
Trịnh Giang Linh 630
Hồng Anh 564
Nguyễn lê thanh tùng 533
Anh Trung 522
Trần Trâm 505
Tam Tinh 417
Dee Dee Der 357
nguyễn thị thanh thúy 346
Hoàng Tuấn Linh 334
Mai Nguyễn 300
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
time to study
100 % 2 phút
Hương Lan Cherry
100 % 1 phút
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
95 % 2 phút
Trịnh Giang Linh
88 % 17 phút
Trang Trang
86 % 1 phút
Sherry MI
83 % 6 phút
Nghinh An
76 % 1 phút
Đan Trường
76 % 42 phút
Hạo Thiên
75 % 7 phút
Quynh Anh
75 % 5 phút
time to study
100 % 2 phút
Quảng Trung Kiên
100 % 5 phút
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
95 % 2 phút
Cao Đức Huy
93 % 1 phút
Nam Bùi Thiên
92 % 1 phút
đặng an
90 % 5 phút
Nghiêm Hoàng Mai
90 % 5 phút
Quang Bùi
90 % 4 phút
NGUYỄN THẾ CHÍ
90 % 3 phút
Phạm Long Thuyên
86 % 32 phút
time to study
100 % 2 phút
Quảng Trung Kiên
100 % 5 phút
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
95 % 2 phút
Cao Đức Huy
93 % 1 phút
Nam Bùi Thiên
92 % 1 phút
đặng an
90 % 5 phút
Nghiêm Hoàng Mai
90 % 5 phút
Quang Bùi
90 % 4 phút
NGUYỄN THẾ CHÍ
90 % 3 phút
Phạm Long Thuyên
86 % 32 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 6 10 10:44, 18/08/2017 10:49, 18/08/2017 10:52, 18/08/2017 Kết quả luyện tập
2 3 5 15:01, 17/08/2017 15:02, 17/08/2017 15:05, 17/08/2017 Kết quả luyện tập
3 8 10 14:54, 17/08/2017 14:58, 17/08/2017 14:59, 17/08/2017 Kết quả luyện tập
4 5 10 14:47, 17/08/2017 14:52, 17/08/2017 14:52, 17/08/2017 Kết quả luyện tập
5 29 50 16:21, 24/02/2017 17:02, 24/02/2017 17:21, 24/02/2017 Kết quả ôn thi
6 16 50 16:00, 24/02/2017 16:17, 24/02/2017 17:00, 24/02/2017 Kết quả luyện tập