Lịch sử học bài Đỗ Đại Học

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Hải Đăng 172
Elize Willy 114
Khánh Huy 100
Tracy 99
Nguyễn Phúc Khởi 75
Jane L-chang 71
Hằng Trần 71
Nguyễn Ngọc Minh Châu 58
Lý Ngọc Ánh 53
Trân Lê 42
Hiếu Thảo Võ 1653
Hằng Trần 342
Hồng Nhung 218
Khánh Huy 201
Lucy Heartfelia 174
Hải Đăng 172
Heihara Yuki 157
Huỳnh Phúc Thiện 148
Hằng Trần 147
Ngô Huyền Trang 114
Hiếu Thảo Võ 1740
ho vi 1261
Hồng Nhung 1081
Hằng Trần 918
anh tuan hoang trung 799
Ngọc Nguyễn 603
Quoc Bao 582
Nguyen Hang 522
Hiếu Trịnh 510
Duy Trần 396
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Phạm Thị Huệ
100 % 1 phút
Sizy Phan
86 % 3 phút
Trân Lê
84 % 19 phút
Hằng Trần
83 % 9 phút
Anh Châm
83 % 6 phút
Khánh Huy
83 % 25 phút
Nguyễn Ngọc Minh Châu
82 % 3 phút
Tạ Hồng Ngọc
80 % 27 phút
Ha Trinh
80 % 2 phút
Tracy
79 % 20 phút
Khan Kense
94 % 55 Giây
Lê Châu
92 % 9 phút
trieu hoi
92 % 3 phút
Anh Nguyen
92 % 12 phút
Vân Phạm
90 % 7 phút
Tu Nguyen
90 % 3 phút
Caleb
90 % 2 phút
Binh La Thi An
90 % 3 phút
Thảo Lê
90 % 3 phút
Hà Mi
88 % 24 phút
Khan Kense
94 % 55 Giây
Lê Châu
92 % 9 phút
trieu hoi
92 % 3 phút
Anh Nguyen
92 % 12 phút
Vân Phạm
90 % 7 phút
Tu Nguyen
90 % 3 phút
Caleb
90 % 2 phút
Binh La Thi An
90 % 3 phút
Thảo Lê
90 % 3 phút
Hà Mi
88 % 24 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 27 30 18:36, 02/05/2018 18:41, 02/05/2018 19:16, 02/05/2018 Kết quả luyện tập
2 27 30 18:25, 02/05/2018 18:31, 02/05/2018 19:05, 02/05/2018 Kết quả luyện tập
3 26 30 18:16, 02/05/2018 18:19, 02/05/2018 18:56, 02/05/2018 Kết quả luyện tập
4 29 30 18:04, 02/05/2018 18:09, 02/05/2018 19:04, 02/05/2018 Kết quả luyện tập
5 75 175 16:40, 19/04/2018 17:12, 19/04/2018 17:30, 19/04/2018 Kết quả ôn thi
6 22 50 16:16, 19/04/2018 16:33, 19/04/2018 17:16, 19/04/2018 Kết quả ôn thi
7 28 30 22:56, 10/03/2018 23:01, 10/03/2018 23:26, 10/03/2018 Kết quả luyện tập
8 28 30 22:46, 10/03/2018 22:52, 10/03/2018 23:16, 10/03/2018 Kết quả luyện tập
9 27 30 17:31, 10/03/2018 17:39, 10/03/2018 18:01, 10/03/2018 Kết quả luyện tập
10 21 30 17:02, 10/03/2018 17:09, 10/03/2018 17:32, 10/03/2018 Kết quả luyện tập
11 44 50 12:07, 06/03/2018 12:36, 06/03/2018 13:07, 06/03/2018 Kết quả ôn thi
12 43 50 18:50, 04/03/2018 19:21, 04/03/2018 19:50, 04/03/2018 Kết quả ôn thi
13 26 30 18:30, 04/03/2018 18:40, 04/03/2018 19:00, 04/03/2018 Kết quả luyện tập
14 24 25 19:22, 01/03/2018 19:36, 01/03/2018 19:52, 01/03/2018 Kết quả ôn thi
15 20 20 12:17, 27/02/2018 12:24, 27/02/2018 12:41, 27/02/2018 Kết quả ôn thi
16 13 20 17:36, 31/01/2018 17:39, 31/01/2018 18:01, 31/01/2018 Kết quả luyện tập
17 17 20 17:29, 31/01/2018 17:34, 31/01/2018 17:54, 31/01/2018 Kết quả luyện tập
18 8 50 21:00, 15/01/2018 21:06, 15/01/2018 22:00, 15/01/2018 Kết quả ôn thi
19 0 5 18:46, 15/12/2017 18:52, 15/12/2017 18:52, 15/12/2017 Kết quả luyện tập
20 4 10 18:33, 08/12/2017 18:37, 08/12/2017 18:45, 08/12/2017 Kết quả luyện tập