Lịch sử học bài Hằng Trần

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Khánh Huy 704
Lan Anh Cù Thị 181
Linh Nguyễn 126
Đinh Ngọc Huyền 112
Phương Hà Quỳnh 106
Nàn Vũ 103
Minh Hoàng 89
Hoàng Minh Tiên 67
Linh Ha 60
Trần Thu Hằng 59
Lan Anh Cù Thị 1546
Khánh Huy 704
Minh Ánh 610
Le Van Duc 577
Nguyễn Thị Vân Anh 449
Hoàng Hạnh Trang 398
Triệu Thị Hải Yến 383
THCS Vĩnh Tường 322
Linh Ha 299
Hằng Trần 291
Lan Anh Cù Thị 2078
Ngô Minh Thành 1818
Hiếu Thảo Võ 1740
Hằng Trần 1677
Giáp Thị Thanh Hoa 1134
Heihara Yuki 1027
Khánh Huy 1014
Triệu Thị Hải Yến 899
Nguyễn Thị Vân Anh 882
Huỳnh Phúc Thiện 826
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Trần Hiểu Lâm
100 % 1 phút
Lan Anh Cù Thị
90 % 4 phút
Hoa Mai
90 % 5 phút
Đinh Ngọc Huyền
89 % 22 phút
Linh Ha
85 % 5 phút
Hoang Le
85 % 1 phút
Ti Ngô
85 % 14 phút
Phát Lém Lỉnh
84 % 4 phút
Khánh Huy
84 % 6 phút
Hằng Trần
82 % 4 phút
Oanh Lee
100 % 3 phút
Quân Dương
100 % 1 phút
Ngô Bá Khoa
100 % 2 phút
Nguyễn Thu Thảo
100 % 5 phút
Linh Phạm Khánh
100 % 2 phút
Bonie Ngân
100 % 50 Giây
Hoàng Lương Thành
98 % 42 Giây
Đỗ Huyền Thương
91 % 56 Giây
Tuan Anh Lai
90 % 33 phút
Tú July
90 % 5 phút
Oanh Lee
100 % 3 phút
Quân Dương
100 % 1 phút
Ngô Bá Khoa
100 % 2 phút
Nguyễn Thu Thảo
100 % 5 phút
Linh Phạm Khánh
100 % 2 phút
Bonie Ngân
100 % 50 Giây
Hoàng Lương Thành
98 % 42 Giây
Đỗ Huyền Thương
91 % 56 Giây
Tuan Anh Lai
90 % 33 phút
Tú July
90 % 5 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 5 10 20:20, 19/06/2018 20:25, 19/06/2018 20:32, 19/06/2018 Kết quả luyện tập
2 14 15 20:08, 19/06/2018 20:12, 19/06/2018 20:23, 19/06/2018 Kết quả luyện tập
3 4 5 19:56, 19/06/2018 19:57, 19/06/2018 20:02, 19/06/2018 Kết quả luyện tập
4 14 15 19:48, 19/06/2018 19:52, 19/06/2018 20:03, 19/06/2018 Kết quả luyện tập
5 17 25 18:38, 18/06/2018 18:47, 18/06/2018 19:03, 18/06/2018 Kết quả luyện tập
6 14 20 19:43, 16/06/2018 20:02, 16/06/2018 20:07, 16/06/2018 Kết quả ôn thi
7 5 5 10:19, 16/06/2018 10:22, 16/06/2018 10:25, 16/06/2018 Kết quả luyện tập
8 17 20 10:00, 16/06/2018 10:07, 16/06/2018 10:24, 16/06/2018 Kết quả ôn thi
9 40 50 09:13, 16/06/2018 09:39, 16/06/2018 10:13, 16/06/2018 Kết quả ôn thi
10 17 20 21:41, 15/06/2018 21:46, 15/06/2018 22:05, 15/06/2018 Kết quả ôn thi
11 21 30 21:18, 15/06/2018 21:28, 15/06/2018 21:48, 15/06/2018 Kết quả luyện tập
12 14 30 17:51, 14/06/2018 18:00, 14/06/2018 18:21, 14/06/2018 Kết quả luyện tập
13 16 20 11:37, 14/06/2018 11:44, 14/06/2018 12:01, 14/06/2018 Kết quả ôn thi
14 13 25 11:21, 14/06/2018 11:30, 14/06/2018 11:46, 14/06/2018 Kết quả luyện tập
15 11 15 11:09, 14/06/2018 11:14, 14/06/2018 11:24, 14/06/2018 Kết quả luyện tập
16 9 20 10:50, 14/06/2018 10:56, 14/06/2018 11:10, 14/06/2018 Kết quả luyện tập
17 12 15 18:54, 13/06/2018 19:00, 13/06/2018 19:09, 13/06/2018 Kết quả luyện tập
18 17 20 18:14, 13/06/2018 18:25, 13/06/2018 18:38, 13/06/2018 Kết quả ôn thi
19 13 20 07:35, 13/06/2018 07:57, 13/06/2018 07:59, 13/06/2018 Kết quả ôn thi
20 18 20 07:24, 13/06/2018 07:32, 13/06/2018 07:48, 13/06/2018 Kết quả ôn thi