Lịch sử học bài Bạch Di

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Việt Tiến Nguyễn 294
Nguyễn Hồng Gia Hân 44
Ngọc Trân Nguyễn 27
Quỳnh Chi 25
Phương Mint 24
trần ngọc cuong 22
trần hoài 20
Duyên Mỹ 18
Nguyễn Trâm Anh 15
Nguyễn Hữu Phước 13
Việt Tiến Nguyễn 359
Nguyễn Duy Hoàng 204
Đào Trung Kiên 198
Nguyen Hoc Sinh 179
Nguyễn Hồng Gia Hân 124
Nguyễn Chí Hùng 119
Nguyễn Jewish 89
Nguyễn Hải Duyên 85
Tiên tiên 83
Thuỷ Tiên 73
Nguyễn Duy Hoàng 1155
Đào Trung Kiên 611
Phan Thị Kim Tuyết 472
Việt Tiến Nguyễn 359
Quỳnh Chi 358
trần ngọc cuong 348
Củ Lạc Giòn Trôi 288
Nguyen Hoc Sinh 258
Nguyễn Chí Hùng 253
Nguyen Hien 220
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nguyen Hien
100 % 53 Giây
Hà Tố Uyêm
100 % 2 phút
Nguyễn Đoàn Yến Thơ
100 % 1 phút
Nguyễn Hồng Gia Hân
88 % 22 phút
Nguyễn Hữu Phước
86 % 3 phút
Quỳnh Chi
83 % 2 phút
Việt Tiến Nguyễn
80 % 6 phút
mai nguyen
80 % 3 phút
ĐÀO THỊ NHUNG
70 % 5 phút
Phạm thùy trang
70 % 1 phút
Nguyễn Nhi
100 % 2 phút
Nguyễn thị minh như
100 % 39 Giây
Canh Nhi Lâm
100 % 6 phút
Hoàng Thịnh Ngọc Quỳnh
100 % 1 phút
Nguyen Hien
100 % 53 Giây
Oanh Hoang
100 % 2 phút
linh nguyễn
100 % 3 phút
Hạ My Trần
100 % 58 Giây
Hà Tố Uyêm
100 % 2 phút
Trần Thị Huyền Trang
93 % 4 phút
Nguyễn Nhi
100 % 2 phút
Nguyễn thị minh như
100 % 39 Giây
Canh Nhi Lâm
100 % 6 phút
Hoàng Thịnh Ngọc Quỳnh
100 % 1 phút
Nguyen Hien
100 % 53 Giây
Oanh Hoang
100 % 2 phút
linh nguyễn
100 % 3 phút
Hạ My Trần
100 % 58 Giây
Hà Tố Uyêm
100 % 2 phút
Trần Thị Huyền Trang
93 % 4 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 25 30 03:50, 15/05/2018 03:56, 15/05/2018 04:10, 15/05/2018 Kết quả luyện tập
2 21 30 23:34, 13/05/2018 23:38, 13/05/2018 23:49, 13/05/2018 Kết quả luyện tập
3 23 30 23:29, 13/05/2018 23:33, 13/05/2018 23:44, 13/05/2018 Kết quả luyện tập
4 23 30 23:21, 13/05/2018 23:26, 13/05/2018 23:36, 13/05/2018 Kết quả luyện tập
5 26 30 20:24, 13/05/2018 20:29, 13/05/2018 20:39, 13/05/2018 Kết quả luyện tập
6 25 30 20:18, 13/05/2018 20:23, 13/05/2018 20:33, 13/05/2018 Kết quả luyện tập