Lịch sử học bài Trần Thắm

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Củ Lạc Giòn Trôi 88
Nguyễn Quỳnh Hương 85
DO THUY DUONG 59
Đào Trung Kiên 51
trần ngọc cuong 46
Đặng Đỗ Đông Vy 32
baochau2016 32
nguyễn thu hà 32
Nguyen Hien 21
dương thị thảo nguyên 19
Oanh Hoang 105
Quỳnh Chi 91
Củ Lạc Giòn Trôi 88
Nguyễn Quỳnh Hương 85
Đào Trung Kiên 84
nguyen kim 76
Đặng Đỗ Đông Vy 75
đào hoa 64
DO THUY DUONG 59
trần ngọc cuong 46
Oanh Hoang 1952
Đào Trung Kiên 712
nguyễn trung nhật 688
Đặng Đỗ Đông Vy 261
Củ Lạc Giòn Trôi 211
Đoàn Vũ Bảo Khánh 169
Nguyên N 169
Canh Nhi Lâm 168
Tú July 167
Trang Cules 161
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Đặng Đỗ Đông Vy
80 % 5 phút
baochau2016
80 % 10 phút
Củ Lạc Giòn Trôi
80 % 20 phút
Quỳnh Chi
80 % 2 phút
phan thị thúy kiều
73 % 6 phút
Nguyen Hien
70 % 1 phút
Nguyễn Quỳnh Hương
65 % 3 phút
Tiên tiên
65 % 4 phút
nguyễn thu hà
64 % 28 phút
Đào Trung Kiên
63 % 5 phút
Lê Viết Trí
100 % 51 Giây
Huỳnh Bảo Trân
90 % 1 phút
Oanh Hoang
87 % 8 phút
Mas Mas
85 % 1 phút
Đặng Đỗ Đông Vy
83 % 1 phút
Củ Lạc Giòn Trôi
80 % 20 phút
Tàii Nguyễn
80 % 3 phút
baochau2016
80 % 10 phút
Phạm Thảo
80 % 5 phút
Phan Mai Nga
78 % 16 phút
Lê Viết Trí
100 % 51 Giây
Huỳnh Bảo Trân
90 % 1 phút
Oanh Hoang
87 % 8 phút
Mas Mas
85 % 1 phút
Đặng Đỗ Đông Vy
83 % 1 phút
Củ Lạc Giòn Trôi
80 % 20 phút
Tàii Nguyễn
80 % 3 phút
baochau2016
80 % 10 phút
Phạm Thảo
80 % 5 phút
Phan Mai Nga
78 % 16 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 6 10 23:46, 17/05/2018 23:51, 17/05/2018 23:56, 17/05/2018 Kết quả luyện tập
2 13 30 23:16, 17/05/2018 23:35, 17/05/2018 23:47, 17/05/2018 Kết quả luyện tập
3 29 30 00:46, 17/05/2018 00:49, 17/05/2018 01:16, 17/05/2018 Kết quả luyện tập
4 9 10 00:43, 17/05/2018 00:44, 17/05/2018 00:55, 17/05/2018 Kết quả luyện tập
5 9 10 00:41, 17/05/2018 00:42, 17/05/2018 00:56, 17/05/2018 Kết quả luyện tập
6 7 10 00:39, 17/05/2018 00:41, 17/05/2018 00:54, 17/05/2018 Kết quả luyện tập
7 5 10 01:58, 15/05/2018 02:01, 15/05/2018 02:13, 15/05/2018 Kết quả luyện tập
8 6 10 01:52, 15/05/2018 01:56, 15/05/2018 02:07, 15/05/2018 Kết quả luyện tập
9 31 50 00:21, 14/05/2018 00:51, 14/05/2018 01:21, 14/05/2018 Kết quả ôn thi
10 13 20 20:10, 13/05/2018 20:16, 13/05/2018 20:34, 13/05/2018 Kết quả ôn thi
11 29 30 20:04, 13/05/2018 20:08, 13/05/2018 20:44, 13/05/2018 Kết quả luyện tập