Lịch sử học bài Phương Anh Hoàng

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Nguyễn Thanh Thúy 63
Celeste Aster 54
Tân Trần 50
Nguyễn Trâm 43
Huỳnh Phúc Thiện 36
Lê Minh 35
Trần Hiểu Lâm 30
Trần Quỳnh Trang 28
Nguyễn Duy Hoàng 26
Phương Nhung Phạm 25
Bùi Hải Yến 615
Thái Nguyễn 289
Nguyen Hoc Sinh 251
Thanh Minh 167
Nguyễn Thanh Thúy 155
trannam 132
Huỳnh Phúc Thiện 130
Trần Hiểu Lâm 124
Trần Quỳnh Trang 115
Nguyễn Duy Hoàng 90
Trâm Lê 1475
Bùi Hải Yến 1459
Nguyễn Hồng Hạnh 812
Thái Nguyễn 709
Hiếu Thảo Võ 588
Tú July 584
Triệu Thị Hải Yến 579
Lan Anh Cù Thị 503
Trần Quỳnh Trang 501
Trần Hiểu Lâm 410
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Thái Nguyễn
100 % 6 phút
Thanh Thủy
100 % 1 phút
Celeste Aster
90 % 12 phút
Nguyễn Trâm
86 % 20 phút
Phan Minh Châu
85 % 2 phút
Phương Nhung Phạm
83 % 3 phút
Nguyen Hoc Sinh
80 % 19 phút
Kiều Hưng
80 % 2 phút
Huỳnh Phúc Thiện
80 % 14 phút
thanhvy le
80 % 28 Giây
Nhảm Nhí Heo
100 % 5 phút
Thanh Thủy
100 % 1 phút
Dao Tuan Linh
100 % 1 phút
Hudson Dương
90 % 2 phút
Vy Cao
90 % 59 Giây
Celeste Aster
90 % 12 phút
Trần Hiểu Lâm
88 % 58 Giây
Thái Nguyễn
86 % 21 phút
Phan Minh Châu
85 % 2 phút
Nam
85 % 2 phút
Nhảm Nhí Heo
100 % 5 phút
Thanh Thủy
100 % 1 phút
Dao Tuan Linh
100 % 1 phút
Hudson Dương
90 % 2 phút
Vy Cao
90 % 59 Giây
Celeste Aster
90 % 12 phút
Trần Hiểu Lâm
88 % 58 Giây
Thái Nguyễn
86 % 21 phút
Phan Minh Châu
85 % 2 phút
Nam
85 % 2 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 4 5 15:54, 10/05/2018 15:55, 10/05/2018 16:00, 10/05/2018 Kết quả luyện tập
2 5 5 15:52, 10/05/2018 15:54, 10/05/2018 15:58, 10/05/2018 Kết quả luyện tập
3 5 5 15:49, 10/05/2018 15:51, 10/05/2018 15:55, 10/05/2018 Kết quả luyện tập
4 17 50 21:46, 08/05/2018 21:49, 08/05/2018 22:46, 08/05/2018 Kết quả ôn thi
5 5 5 21:25, 08/05/2018 21:26, 08/05/2018 21:31, 08/05/2018 Kết quả luyện tập
6 4 5 21:23, 08/05/2018 21:24, 08/05/2018 21:29, 08/05/2018 Kết quả luyện tập
7 3 5 21:20, 08/05/2018 21:22, 08/05/2018 21:26, 08/05/2018 Kết quả luyện tập
8 4 5 21:19, 08/05/2018 21:20, 08/05/2018 21:25, 08/05/2018 Kết quả luyện tập
9 9 10 17:32, 08/05/2018 17:33, 08/05/2018 17:44, 08/05/2018 Kết quả luyện tập
10 8 10 17:31, 08/05/2018 17:32, 08/05/2018 17:43, 08/05/2018 Kết quả luyện tập
11 9 10 17:30, 08/05/2018 17:31, 08/05/2018 17:42, 08/05/2018 Kết quả luyện tập
12 9 10 17:29, 08/05/2018 17:29, 08/05/2018 17:41, 08/05/2018 Kết quả luyện tập
13 10 10 17:26, 08/05/2018 17:28, 08/05/2018 17:38, 08/05/2018 Kết quả luyện tập
14 7 10 17:23, 08/05/2018 17:25, 08/05/2018 17:35, 08/05/2018 Kết quả luyện tập
15 9 10 17:21, 08/05/2018 17:22, 08/05/2018 17:33, 08/05/2018 Kết quả luyện tập
16 9 10 17:18, 08/05/2018 17:20, 08/05/2018 17:30, 08/05/2018 Kết quả luyện tập
17 9 10 17:16, 08/05/2018 17:17, 08/05/2018 17:28, 08/05/2018 Kết quả luyện tập
18 9 10 17:14, 08/05/2018 17:15, 08/05/2018 17:26, 08/05/2018 Kết quả luyện tập
19 9 10 17:10, 08/05/2018 17:13, 08/05/2018 17:22, 08/05/2018 Kết quả luyện tập
20 10 10 17:07, 08/05/2018 17:10, 08/05/2018 17:19, 08/05/2018 Kết quả luyện tập