Lịch sử học bài Đào Thanh Huyền

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Nguyễn T. Anh 702
Nguyen Ngoc Anh 101
Vũ Hoàng 84
Hiếu Thảo Võ 77
Tuấn Kiệt 72
Đinh Thị Huyền Thanh 37
Phạm Thị Hồng Hạnh 36
Dande 30
Cao Thị Khánh Ly 28
Khánh Linh Nguyễn 27
Nguyễn T. Anh 702
Hiếu Thảo Võ 329
Dande 174
phucdiempham 119
Nguyen Ngoc Anh 101
Vũ Hoàng 84
trần chu 76
Tuấn Kiệt 72
Hoàng Thảo 72
Ngọc Quý 65
Nguyễn T. Anh 702
Hiếu Thảo Võ 329
Đỗ Phương Thủy 207
Nguyễn Thị Quỳnh Như 193
Dande 174
Trần Thị An 141
tín 137
Thảo Tũn 126
Mơ Quỳnh 123
phucdiempham 119
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Khánh Linh Nguyễn
90 % 6 phút
Nguyễn T. Anh
86 % 2 phút
Nguyễn thị hiếu
85 % 1 phút
Ngọc Trâm
85 % 34 Giây
Tiến Dũng
80 % 3 phút
Nguyễn Phương Thanh
80 % 2 phút
Dande
75 % 9 phút
Nguyen Ngoc Anh
72 % 5 phút
Phạm Thị Hồng Hạnh
72 % 24 phút
Hoàng Thảo
71 % 13 phút
Yen Vo Thi My
100 % 1 phút
Võ Tấn Phát
100 % 2 phút
Gác nhỏ của Tĩnh Nhi
100 % 6 phút
Hòa Tạ Thị
100 % 3 phút
Duc Trung
100 % 28 Giây
dao ngo
100 % 1 phút
Tạ Thuý
96 % 3 phút
Nga Bae Heung
90 % 2 phút
Nguyễn T. Anh
86 % 2 phút
Phạm Thiên Nhật
86 % 14 phút
Yen Vo Thi My
100 % 1 phút
Võ Tấn Phát
100 % 2 phút
Gác nhỏ của Tĩnh Nhi
100 % 6 phút
Hòa Tạ Thị
100 % 3 phút
Duc Trung
100 % 28 Giây
dao ngo
100 % 1 phút
Tạ Thuý
96 % 3 phút
Nga Bae Heung
90 % 2 phút
Nguyễn T. Anh
86 % 2 phút
Phạm Thiên Nhật
86 % 14 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 3 10 21:04, 15/04/2018 21:06, 15/04/2018 21:16, 15/04/2018 Kết quả luyện tập
2 21 25 20:39, 15/04/2018 20:43, 15/04/2018 20:59, 15/04/2018 Kết quả luyện tập