Lịch sử học bài nguyễn thị kim anh

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Hồng Nhung 202
Hiếu Thảo Võ 192
Khánh Huy 101
Trần Minh Khuê 60
Anh Châm 46
Nguyễn Ngọc Minh Châu 44
Hung Soi CA 42
Hiếu Trần 37
Yến Bạc Hà 35
Lan Phương Vũ 32
Hiếu Thảo Võ 1653
Hằng Trần 475
anh tuan hoang trung 221
Hồng Nhung 218
Heihara Yuki 203
Lucy Heartfelia 174
Huỳnh Phúc Thiện 173
Hằng Trần 147
Bui thi thom 124
Vũ Phạm Huyền Mỹ 117
Hiếu Thảo Võ 1893
ho vi 1261
Hồng Nhung 1081
Hằng Trần 847
anh tuan hoang trung 799
Ngọc Nguyễn 603
Quoc Bao 575
Nguyen Hang 522
Hiếu Trịnh 510
Duy Trần 396
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
trieu hoi
92 % 3 phút
Tu Nguyen
90 % 3 phút
Nguyễn Ngọc Minh Châu
88 % 19 phút
Khánh Huy
84 % 22 phút
Hiếu Thảo Võ
83 % 6 phút
Hằng Trần
80 % 6 phút
Anh Châm
76 % 4 phút
Tuấn Kiệt
75 % 6 phút
Hồng Nhung
74 % 15 phút
Hiếu Trần
74 % 23 phút
Hoa Hướng Dương
100 % 2 phút
Trang Huỳnh
100 % 59 Giây
Khan Kense
94 % 55 Giây
Lê Châu
92 % 9 phút
trieu hoi
92 % 3 phút
Binh La Thi An
90 % 3 phút
Vân Phạm
90 % 7 phút
Caleb
90 % 2 phút
Thảo Lê
90 % 3 phút
Tu Nguyen
90 % 3 phút
Hoa Hướng Dương
100 % 2 phút
Trang Huỳnh
100 % 59 Giây
Khan Kense
94 % 55 Giây
Lê Châu
92 % 9 phút
trieu hoi
92 % 3 phút
Binh La Thi An
90 % 3 phút
Vân Phạm
90 % 7 phút
Caleb
90 % 2 phút
Thảo Lê
90 % 3 phút
Tu Nguyen
90 % 3 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 5 5 23:46, 18/01/2018 23:52, 18/01/2018 23:54, 18/01/2018 Kết quả luyện tập
2 5 5 23:44, 18/01/2018 23:45, 18/01/2018 23:52, 18/01/2018 Kết quả luyện tập
3 5 5 23:43, 18/01/2018 23:44, 18/01/2018 23:51, 18/01/2018 Kết quả luyện tập
4 4 5 23:39, 18/01/2018 23:42, 18/01/2018 23:47, 18/01/2018 Kết quả luyện tập
5 5 5 23:37, 18/01/2018 23:37, 18/01/2018 23:42, 18/01/2018 Kết quả luyện tập
6 3 5 23:30, 18/01/2018 23:35, 18/01/2018 23:35, 18/01/2018 Kết quả luyện tập
7 4 5 23:03, 18/01/2018 23:03, 18/01/2018 23:08, 18/01/2018 Kết quả luyện tập
8 3 5 23:00, 18/01/2018 23:01, 18/01/2018 23:05, 18/01/2018 Kết quả luyện tập
9 10 162 20:34, 16/01/2018 20:38, 16/01/2018 21:10, 16/01/2018 Kết quả ôn thi
10 3 10 20:27, 16/01/2018 20:30, 16/01/2018 20:37, 16/01/2018 Kết quả luyện tập
11 6 10 20:21, 16/01/2018 20:25, 16/01/2018 20:31, 16/01/2018 Kết quả luyện tập
12 10 10 20:18, 16/01/2018 20:20, 16/01/2018 20:28, 16/01/2018 Kết quả luyện tập
13 9 10 20:14, 16/01/2018 20:16, 16/01/2018 20:24, 16/01/2018 Kết quả luyện tập
14 11 30 20:20, 11/01/2018 20:30, 11/01/2018 20:40, 11/01/2018 Kết quả luyện tập
15 4 6 23:11, 10/01/2018 23:13, 10/01/2018 23:44, 10/01/2018 Kết quả luyện tập
16 3 5 23:06, 10/01/2018 23:10, 10/01/2018 23:39, 10/01/2018 Kết quả luyện tập
17 5 5 23:00, 10/01/2018 23:04, 10/01/2018 23:33, 10/01/2018 Kết quả luyện tập
18 5 5 22:56, 10/01/2018 23:00, 10/01/2018 23:29, 10/01/2018 Kết quả luyện tập
19 5 5 22:48, 10/01/2018 22:53, 10/01/2018 23:21, 10/01/2018 Kết quả luyện tập
20 5 5 22:42, 10/01/2018 22:46, 10/01/2018 23:15, 10/01/2018 Kết quả luyện tập