Lịch sử học bài nguyễn thị kim anh

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Thương Dương 120
Dương Thúy Hiền 52
Nhật Hoàng 30
Anh Ngoc 7
Trà Giang 123
Thương Dương 120
Nguyễn Hương Giang 118
Nguyễn Thế Chính 95
Nguyễn Thúy An 57
Hoài Giang 56
Dương Thúy Hiền 52
Hằng Nguyễn 45
Nguyễn Khánh Huyền 42
Phạm Ngân 40
Nguyễn Hương Giang 285
Nguyễn Đức Anh 238
Nguyễn Anh Thư 212
Thảo Vân 212
Nguyễn Phương Nguyên 194
Hoài Giang 187
Trà Giang 175
Nguyễn Thị Duyên 157
nguyễn thị kim anh 139
Nguyễn Thúy An 132
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Nhật Hoàng
100 % 1 phút
Thương Dương
80 % 34 phút
Dương Thúy Hiền
74 % 10 phút
Anh Ngoc
14 % 4 phút
Nhật Hoàng
100 % 1 phút
nguyễn thảo
100 % 2 phút
Nguyễn Hương Giang
90 % 4 phút
Hằng Nguyễn
90 % 25 phút
nguyễn thị kim anh
85 % 2 phút
Nguyễn Khánh Huyền
84 % 23 phút
Trà Giang
82 % 11 phút
Hoài Giang
80 % 23 phút
Trần Linh
80 % 2 phút
Thương Dương
80 % 34 phút
Nhật Hoàng
100 % 1 phút
nguyễn thảo
100 % 2 phút
Nguyễn Hương Giang
90 % 4 phút
Hằng Nguyễn
90 % 25 phút
nguyễn thị kim anh
85 % 2 phút
Nguyễn Khánh Huyền
84 % 23 phút
Trà Giang
82 % 11 phút
Hoài Giang
80 % 23 phút
Trần Linh
80 % 2 phút
Thương Dương
80 % 34 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 9 10 23:38, 18/02/2018 23:40, 18/02/2018 23:48, 18/02/2018 Kết quả luyện tập
2 8 10 23:27, 18/02/2018 23:29, 18/02/2018 23:37, 18/02/2018 Kết quả luyện tập
3 7 10 00:21, 10/02/2018 00:25, 10/02/2018 00:31, 10/02/2018 Kết quả luyện tập
4 5 10 00:07, 10/02/2018 00:10, 10/02/2018 00:17, 10/02/2018 Kết quả luyện tập
5 4 5 13:47, 05/02/2018 13:52, 05/02/2018 13:52, 05/02/2018 Kết quả luyện tập
6 5 6 01:59, 05/02/2018 02:00, 05/02/2018 02:43, 05/02/2018 Kết quả luyện tập
7 5 5 01:29, 05/02/2018 01:34, 05/02/2018 02:13, 05/02/2018 Kết quả luyện tập
8 6 10 01:22, 05/02/2018 01:27, 05/02/2018 02:06, 05/02/2018 Kết quả luyện tập
9 7 10 01:15, 05/02/2018 01:20, 05/02/2018 01:59, 05/02/2018 Kết quả luyện tập
10 21 50 20:08, 28/01/2018 20:25, 28/01/2018 21:08, 28/01/2018 Kết quả ôn thi
11 3 5 20:05, 28/01/2018 20:07, 28/01/2018 20:11, 28/01/2018 Kết quả luyện tập
12 5 10 19:41, 28/01/2018 19:48, 28/01/2018 20:11, 28/01/2018 Kết quả luyện tập
13 23 50 14:45, 28/01/2018 15:02, 28/01/2018 15:45, 28/01/2018 Kết quả ôn thi
14 4 10 20:31, 26/01/2018 20:36, 26/01/2018 20:51, 26/01/2018 Kết quả luyện tập
15 14 15 20:22, 26/01/2018 20:25, 26/01/2018 20:42, 26/01/2018 Kết quả luyện tập
16 13 25 20:08, 26/01/2018 20:20, 26/01/2018 20:38, 26/01/2018 Kết quả luyện tập
17 4 5 22:49, 23/01/2018 22:50, 23/01/2018 00:20, 24/01/2018 Kết quả luyện tập
18 5 5 22:44, 23/01/2018 22:47, 23/01/2018 00:15, 24/01/2018 Kết quả luyện tập
19 3 5 00:14, 19/01/2018 00:15, 19/01/2018 00:19, 19/01/2018 Kết quả luyện tập
20 4 5 23:57, 18/01/2018 23:58, 18/01/2018 00:02, 19/01/2018 Kết quả luyện tập