Lịch sử học bài nguyen van an

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Ly Đỗ Cẩm 202
Nakroth - Quân Đoàn Địa Ngục 76
Vũ Ker 67
Ánh Ánh 50
Na Lưu 34
Hoàng Vũ Thiên Long 29
Diễm Thùy 24
Tú July 20
Phạm Thảo Nhi 14
Trang 12
Ly Đỗ Cẩm 522
Tracy 135
Nakroth - Quân Đoàn Địa Ngục 112
Nguyen Truc Anh 107
Nguyễn Thị Bích Ngọc 81
Traan NGuyễn 78
Nguyễn Thị Nga 75
Thảo Lưu 70
Đặng Thị Hồng 69
Vũ Ker 67
Trần Tùng Anh 668
Nguyễn Thị Thanh Hậu 648
Ly Đỗ Cẩm 522
Bùi Hải Yến 475
Củ Lạc Giòn Trôi 294
Lê Minh 288
Trâm Lê 245
Trần Quỳnh Trang 236
hong nhung nguyen 199
Nguyễn Duy Hoàng 182
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Tú July
100 % 8 phút
Nguyễn Thị Mỹ Linh
100 % 2 phút
Nhảm Nhí Heo
100 % 3 phút
Ngguyễn Phươnng Aanh
90 % 2 phút
Ánh Ánh
83 % 22 phút
Ly Đỗ Cẩm
80 % 5 phút
Vũ Ker
74 % 6 phút
Trần Quỳnh Trang
70 % 5 phút
Trang
60 % 2 phút
Hoàng Vũ Thiên Long
58 % 12 phút
Nguyễn Lân
100 % 59 Giây
Huệ Trần Thị
100 % 4 phút
Nguyễn Thị Mỹ Linh
100 % 2 phút
Tú July
100 % 10 phút
thi thu nguyen
100 % 32 Giây
Tâm Phạm
100 % 1 phút
Nhảm Nhí Heo
100 % 3 phút
Kiều Hưng
100 % 16 phút
Ốc Huyền
95 % 2 phút
Nguyen Hoc Sinh
92 % 6 phút
Nguyễn Lân
100 % 59 Giây
Huệ Trần Thị
100 % 4 phút
Nguyễn Thị Mỹ Linh
100 % 2 phút
Tú July
100 % 10 phút
thi thu nguyen
100 % 32 Giây
Tâm Phạm
100 % 1 phút
Nhảm Nhí Heo
100 % 3 phút
Kiều Hưng
100 % 16 phút
Ốc Huyền
95 % 2 phút
Nguyen Hoc Sinh
92 % 6 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 7 10 11:35, 07/02/2018 11:38, 07/02/2018 11:47, 07/02/2018 Kết quả luyện tập
2 6 10 11:27, 07/02/2018 11:32, 07/02/2018 11:39, 07/02/2018 Kết quả luyện tập
3 10 10 11:25, 07/02/2018 11:26, 07/02/2018 11:37, 07/02/2018 Kết quả luyện tập
4 4 10 11:13, 07/02/2018 11:22, 07/02/2018 11:25, 07/02/2018 Kết quả luyện tập