Lịch sử học bài nguyen van an

Chia sẻ lên facebook

Học FREE 365 ngày
KINH NGHIỆM
Hoài Giang 56
Trần Đăng Khoa 19
nguyễn thị kim anh 17
Trà Giang 16
Hương Lê 10
Nhung Nguyễn 6
Nguyễn Hương Giang 167
Nguyễn Phương Nguyên 155
Hoài Giang 84
Phương Ngân 79
Trà Giang 68
Phuong Linh Hoang 46
Phạm Hoàng Việt 42
Nguyễn Hồng Trang 41
Thảo Lê 31
Nguyễn Thị Duyên 29
Nguyễn Đức Anh 442
Hoài Giang 259
Nguyễn Thị Duyên 213
Nguyễn Anh Thư 212
Thảo Vân 212
Nguyễn Phương Nguyên 194
Nguyễn Hương Giang 167
uliser 156
nguyễn thị kim anh 148
Phạm Trí Trung 110
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
nguyễn thị kim anh
85 % 2 phút
Trà Giang
80 % 11 phút
Hoài Giang
80 % 23 phút
Nhung Nguyễn
60 % 2 phút
Hương Lê
50 % 14 phút
Trần Đăng Khoa
38 % 23 phút
Shin
100 % 58 Giây
khanh nguyen
93 % 2 phút
Phuong Linh Hoang
92 % 16 phút
nguyễn thị kim anh
85 % 2 phút
Trà Giang
85 % 14 phút
Nguyễn Hương Giang
83 % 3 phút
Phương Ngân
83 % 1 phút
Nguyễn Hồng Trang
82 % 32 phút
Thảo Lê
77 % 10 phút
Nguyễn Thị Duyên
72 % 5 phút
Shin
100 % 58 Giây
khanh nguyen
93 % 2 phút
Phuong Linh Hoang
92 % 16 phút
nguyễn thị kim anh
85 % 2 phút
Trà Giang
85 % 14 phút
Nguyễn Hương Giang
83 % 3 phút
Phương Ngân
83 % 1 phút
Nguyễn Hồng Trang
82 % 32 phút
Thảo Lê
77 % 10 phút
Nguyễn Thị Duyên
72 % 5 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 7 10 11:35, 07/02/2018 11:38, 07/02/2018 11:47, 07/02/2018 Kết quả luyện tập
2 6 10 11:27, 07/02/2018 11:32, 07/02/2018 11:39, 07/02/2018 Kết quả luyện tập
3 10 10 11:25, 07/02/2018 11:26, 07/02/2018 11:37, 07/02/2018 Kết quả luyện tập
4 4 10 11:13, 07/02/2018 11:22, 07/02/2018 11:25, 07/02/2018 Kết quả luyện tập