Lịch sử học bài Dande

Chia sẻ lên facebook

Đăng ký kênh youtube
KINH NGHIỆM
Hiếu Thảo Võ 411
Khan Kense 94
Hoàng Khánh Linh 83
Nguyễn Quang Hải 73
Hằng Trần 64
Ngân Kim 64
huỳnh văn pháp 47
Ngọc Anh Phan 34
Thùy Linh 30
Lann Phươngg 29
Hiếu Thảo Võ 776
anh tuan hoang trung 749
Hằng Trần 727
Hồng Nhung 533
Duy Trần 260
Heihara Yuki 255
Nguyễn Phúc Khởi 213
Thùy Trang 205
Huỳnh Phúc Thiện 205
Vũ Phạm Huyền Mỹ 195
Hiếu Thảo Võ 1293
ho vi 1261
Nguyễn T. Anh 1066
Hồng Nhung 879
Hằng Trần 765
anh tuan hoang trung 749
Ngọc Nguyễn 603
Quoc Bao 575
Nguyen Hang 522
Hiếu Trịnh 510
ĐỘ CHÍNH XÁC/THỜI GIAN HỌC
Khan Kense
94 % 55 Giây
Thảo Lê
90 % 3 phút
Hoàng Khánh Linh
83 % 19 phút
Hằng Trần
80 % 16 phút
Ngân Kim
80 % 6 phút
Thế Đạt Lê
80 % 1 phút
Huỳnh Thị Mỹ Như
80 % 2 phút
Hiếu Thảo Võ
77 % 10 phút
Ngọc Anh Phan
75 % 2 phút
Nguyễn Quang Hải
73 % 29 phút
Hoa Hướng Dương
100 % 2 phút
Hoàng Phát
100 % 5 phút
Trang Huỳnh
100 % 59 Giây
Khan Kense
94 % 55 Giây
Hồng Nhung
91 % 3 phút
Tuyết Nghi Lý
90 % 55 Giây
Huyen Linh Nguyen
90 % 3 phút
Bun Bun
88 % 4 phút
Duy Trần
88 % 7 phút
Hà Mi
88 % 24 phút
Hoa Hướng Dương
100 % 2 phút
Hoàng Phát
100 % 5 phút
Trang Huỳnh
100 % 59 Giây
Khan Kense
94 % 55 Giây
Hồng Nhung
91 % 3 phút
Tuyết Nghi Lý
90 % 55 Giây
Huyen Linh Nguyen
90 % 3 phút
Bun Bun
88 % 4 phút
Duy Trần
88 % 7 phút
Hà Mi
88 % 24 phút
STT Điểm Tổng số câu Thời gian làm Thời gian hoàn thành Kỳ hạn nộp bài Chi tiết
1 5 10 21:57, 20/05/2018 22:04, 20/05/2018 22:09, 20/05/2018 Kết quả luyện tập
2 8 10 21:44, 20/05/2018 21:51, 20/05/2018 21:56, 20/05/2018 Kết quả luyện tập
3 7 10 05:37, 19/05/2018 05:40, 19/05/2018 05:49, 19/05/2018 Kết quả luyện tập
4 5 10 05:31, 19/05/2018 05:35, 19/05/2018 05:43, 19/05/2018 Kết quả luyện tập
5 10 10 05:27, 19/05/2018 05:30, 19/05/2018 05:39, 19/05/2018 Kết quả luyện tập
6 8 10 05:21, 19/05/2018 05:25, 19/05/2018 05:33, 19/05/2018 Kết quả luyện tập
7 0 5 22:31, 18/05/2018 22:41, 18/05/2018 22:36, 18/05/2018 Kết quả luyện tập
8 3 5 21:51, 18/05/2018 21:55, 18/05/2018 21:57, 18/05/2018 Kết quả luyện tập
9 5 10 18:23, 14/05/2018 18:28, 14/05/2018 18:35, 14/05/2018 Kết quả luyện tập
10 14 20 21:30, 13/05/2018 21:36, 13/05/2018 21:54, 13/05/2018 Kết quả ôn thi
11 3 8 17:30, 13/05/2018 17:40, 13/05/2018 17:40, 13/05/2018 Kết quả ôn thi
12 10 20 10:01, 13/05/2018 10:08, 13/05/2018 10:25, 13/05/2018 Kết quả ôn thi
13 5 50 09:40, 13/05/2018 09:43, 13/05/2018 10:40, 13/05/2018 Kết quả ôn thi
14 2 5 08:57, 12/05/2018 08:59, 12/05/2018 09:03, 12/05/2018 Kết quả ôn thi
15 3 5 16:50, 11/05/2018 16:52, 11/05/2018 16:56, 11/05/2018 Kết quả ôn thi
16 3 5 16:34, 11/05/2018 16:37, 11/05/2018 16:40, 11/05/2018 Kết quả ôn thi
17 3 5 16:29, 11/05/2018 16:31, 11/05/2018 16:35, 11/05/2018 Kết quả ôn thi
18 5 5 16:16, 11/05/2018 16:19, 11/05/2018 16:22, 11/05/2018 Kết quả ôn thi
19 4 5 21:54, 07/05/2018 21:59, 07/05/2018 22:00, 07/05/2018 Kết quả luyện tập
20 2 5 21:51, 07/05/2018 21:53, 07/05/2018 21:57, 07/05/2018 Kết quả luyện tập